Đã đến lúc chuyển từ Scratch, makecode for microbit qua mBlock

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu qua với các bạn ngôn ngữ lập trình mBlock, trước đây mình đã tìm hiểu về lập trình Scratch, tiếp theo lại được tập huấn về lập trình microbit với makecode for microbit và thậm trí trước đây có tập tọe thêm cả ardruino nữa. Hôm vừa …

Đã đến lúc chuyển từ Scratch, makecode for microbit qua mBlock Read More »