Lập trình Scratch tính độ bền của một số nguyên không âm

Hôm nay có một em học sinh gửi cho mình bài toán sau: Năm 1973, nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau: Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0. Nếu N có từ 2 chữ số …

Lập trình Scratch tính độ bền của một số nguyên không âm Read More »