Một số tài liệu lí thuyết và kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Pascal mà tôi đang áp dụng

Xi chia sẻ với các bạn một số tài liệu lí thuyết bồi dưỡng học sinh giỏi Pascal mà tôi đang sử dụng. Học lập trình Scratch qua video từ cơ bản đến nâng cao Hơn 100 bài tập Pascal từ cơ bản cho đến nâng cao Lập trình Scratch vẽ nền lát gạch men …

Một số tài liệu lí thuyết và kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Pascal mà tôi đang áp dụng Read More »