Những quy tắc khi viết thư xin việc Những quy tắc khi viết thư xin việc Để bắt đầu với bất cứ một công việc nào đó, bạn phải cần đến một lá thư xin việc. Bởi thư xin việc sẽ giúp bạn được chú ý và “ghi điểm” nhiều hơn với nhà tuyển dụng.… (0 comment)