Những tính từ tiếng Anh phải có trong mọi CV xin việc bằng tiếng Anh

Những tính từ tiếng Anh phải có trong mọi CV xin việc bằng tiếng Anh Tính từ tiếng Anh phải có trong mọi CV xin việc bằng tiếng Anh 1. Aggressive: Năng nổ 2. Ambitious: Tham vọng 3. Competent: Có khả năng 4. Creative: Sáng tạo 5. Detail – Oriented: Chú ý đến từng chi …

Những tính từ tiếng Anh phải có trong mọi CV xin việc bằng tiếng Anh Read More »