Olympic tin học

Đề thi Olympic tin học khối 8, 9 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2016- 2017 – Có hướng dẫn

Đề thi Olympic tin học khối 8, 9 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2016- 2017 – Có hướng dẫn phần lập trình pascal. Đề thi Olympic tin học khối 8, 9 Hiệp Hòa – Bắc Giang Yêu cầu chung: Tạo thư mục SBD_… trên ổ đĩa D và lưu các bài làm vào …

Đề thi Olympic tin học khối 8, 9 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2016- 2017 – Có hướng dẫn Read More »

Hướng dẫn giải đề thi Olympic tin học khối 8, 9 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2014- 2015

Sau đây là hướng dẫn giải đề thi Olympic tin học khối 8, 9 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2014- 2015. Đề thi gồm hai phần đó là phần lập trình pascal và bảng tính Excel. Có thể bạn quan tâm: Đề thi Olympic tin học khối 6,7 Hiệp Hòa – Bắc Giang Đề …

Hướng dẫn giải đề thi Olympic tin học khối 8, 9 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2014- 2015 Read More »

Hướng dẫn giải đề thi Olympic tin học khối 6, 7 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2016 – 2017

Trong đề thi Olympic tin học khối 6, 7 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2016 – 2017 có một số bài như sau: I. PHẦN CHUNG (DÀNH CHO CẢ HAI KHỐI 6,7) Bài 1(20 điểm): Soạn thảo một văn bản bằng word Bài 2 ( 20 điểm): Lưu với tên là Bai2.pas Sử dụng …

Hướng dẫn giải đề thi Olympic tin học khối 6, 7 Hiệp Hòa – Bắc Giang – Năm 2016 – 2017 Read More »