Pascal to Scratch

Dự án chuyển tất cả các bài tập lập trình Pascal, MS logo sang Scratch

Xin chào tất cả các bạn sau một thời gian tiếp cận với Scratch mình thấy đây là ngôn ngữ hết sức thú vị quá phù hợp cho các bạn học sinh tiểu học và THCS. Hoà cùng với xu hướng sẽ đưa lập trình Scratch vào giảng dạy trong các trường phổ thông sắp …

Dự án chuyển tất cả các bài tập lập trình Pascal, MS logo sang Scratch Read More »