Lập trình Scratch tạo phần mềm bói ngày sinh hai người xem có hợp không

Hôm bữa mình có giải quyết bài toán tính độ bền của một số tự nhiên và từ bài toán này mình có ý tưởng viết một phần mềm xem bói tình yêu zui zui bằng scratch, cùng bắt đầu nào. Bài toán bói năm sinh 2 người Để biết hai người có hợp nhau …

Lập trình Scratch tạo phần mềm bói ngày sinh hai người xem có hợp không Read More »