Làm sao để quay lại sử dụng trình soạn thảo cũ của WordPress khi đã nâng cấp lên WordPress 5.0

Nếu bạn vừa mới nâng cấp lên WordPress 5.0 vài ngày gần đây thì sẽ rất ngạc nhiên khi viết bài trong WordPress, bởi bây giờ trình soạn thảo hoàn toàn khác so với ở những phiên bản cũ, mình cũng thế rất lúng túng với trình soạn thảo mới vì vậy phải ngay lập tức tìm …

Làm sao để quay lại sử dụng trình soạn thảo cũ của WordPress khi đã nâng cấp lên WordPress 5.0 Read More »