Cuốn sách chuyên về phương pháp quy nạp với 256 trang của Nguyễn Hữu Điển được nhà xuất bản giáo dục phát hành năm 2000, bạn nào đang muốn tìm hiểu phương pháp tổng quát hoá thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Lời nói đầu của tác giả cuốn sách Một phương pháp… (0 comment)