Lập trình pascal – Rô bốt thám hiểm – HSG tin 9 Lâm Đồng 1819

Trong đề thi HSG tin 9 Lâm Đồng 1819 có bài robot thám hiểm rất thú vị. hãy xem nào Bài 4: Chia sẻ của thầy Trần Quang Vĩnh Chánh lấy từ nguồn học sinh #include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; typedef long double ld; typedef unsigned long long ull; typedef pair <ll, …

Lập trình pascal – Rô bốt thám hiểm – HSG tin 9 Lâm Đồng 1819 Read More »