Sách

Góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới – Môn Tin học

Mời mọi người Góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới – Môn Tin học 16. CT môn Tin học a) Đặc điểm môn học Môn Tin học giữ vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo …

Góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới – Môn Tin học Read More »

Góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới – Môn toán

Mời quý thầy cô và các bạn Góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới – Môn toán 3. CT môn Toán a) Đặc điểm môn học Môn Toán ở trường phổ thông góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phát triển kiến thức, kỹ năng …

Góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới – Môn toán Read More »