Làm gì để tham gia hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật 2018 đây?

Hôm nay nhận được công văn về việc tham gia hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật thành phố Bảo Lộc năm 2018, mình được tổ ưu ái giao cho cả hai nhiệm vụ vừa tham gia cá nhân vừa hướng dẫn học sinh tham gia, ôi biết làm gì đây! Có lẽ bây giờ …

Làm gì để tham gia hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật 2018 đây? Read More »