Scratch THCS

Tính tổng các chữ số trong Scratch sử dụng mod và div giống pascal

Nếu đã học lập trình Pascal hẳn bạn đã quen với bài toán dùng div và mod để tính tổng các chữ số của một số tự nhiên rồi phải không nào, trong Scratch cũng thế thôi, hôm nay onthihsg.com sẽ cùng các bạn thực hiện chương trình này bằng cách kéo thả đơn giản …

Tính tổng các chữ số trong Scratch sử dụng mod và div giống pascal Read More »