Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG VIII : CHUYÊN ĐỀ DÃY CON

CHƯƠNG VIII : CHUYÊN ĐỀ DÃY CON. LÝ THUYẾT: – Dãy con là dãy các phần tử liên tục thuộc một dãy có trước (dãy mẹ) thỏa mãn một tính chất nào đó. – Để quản lí một dãy con cần  một chỉ số (nơi bắt đầu dãy con) và độ dài của dãy. – …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG VIII : CHUYÊN ĐỀ DÃY CON Read More »