Xin giới thiệu với các bạn bài số 2 trong đề thi HSG tin 9 TP Bảo Lộc năm học 2018 – 2019 đó là bài  Số nguyên tố trong dãy. Code của thầy Nguyễn Tấn Phong để các bạn tham khảo program BaoLoc_Bai2; var n,i,temp: longint; kt:boolean; fi,fo:text; function ngto(a:longint):boolean; var j:integer; begin ngto… (0 comment)