Soạn bài: Con Rồng cháu Tiên Kiến thức: Giúp các em nắm được định nghĩa về truyền thuyết Hiểu được nội dung ý nghĩa  của truyền thuyết “ Con Rồng cháu Tiên” Chỉ ra được nhũng chi tiết tưởng tượng kỳ ảo trong truyện Tóm tắt và kể được chuyện Truyền thuyết con rồng cháu… (0 comment)