Tạo hiệu ứng phóng to đối tượng trong Scratch khi rê chuột vào
Trong quá trình thực hiện các dự án lớn bằng Scratch, yêu cầu các bạn phải xây dựng menu để người dùng lựa chọn, hẳn các bạn rất muốn khi người dùng rê chuột vào một hình ảnh hay đối tượng nào đó thì đối tượng đó sẽ lớn lên chẳng hạn để người ta… (0 comment)