Đề tài ứng dụng thuật toán quay lui vào giải bài toán liệt kê là đề tài của cô Trương Nguyễn Nha Trang – Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 1.1 L‎ý do chọn đề tài: Với mỗi bài toán trong Tin học thường có rất nhiều phương pháp giải, nhưng tìm được phương pháp giải… (44 comments)