Đề tài ứng dụng thuật toán quay lui vào giải bài toán liệt kê là đề tài của cô Trương Nguyễn Nha Trang – Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 1.1 L‎ý do chọn đề tài: Với mỗi bài toán trong Tin học thường có rất nhiều phương pháp giải, nhưng tìm được phương pháp giải… (44 comments)

Bài toán chia kẹo và ứng dụng giải bài toán thanh gỗ – Đề Lâm Đồng
Thuật toán chia kẹo Một bài toán được gọi là một bàitoán hay nếu nó là một bài toán khó và có lời giải độc đáo. Bài toán “Chia kẹo” là một minh chứng cho điềuđó. Bài toán này có phương pháp giải đặc biệt, tư tưởng của nó có thể được ápdụng để giải… (0 comment)

Tính toán với số lớn sử dụng mảng một chiều, hoặc xâu kí tự – Minh họa bằng pascal
SỬ DỤNG KIỂU XÂU THỰC HIỆN PHÉP TOÁN VỚI SỐ NGUYÊN LỚN   Phương pháp: – Các số lớn được lưu dưới dạng xâu. Độ dài xâu tối đa là 255 kí tự. Vì vậy, xâu có thể lưu trữ được số có tối đa là 255 chữ số. – Sử dụng các phép tính toán… (2 comments)

Một số tài liệu tự học lập trình Scratch
Xin gửi tới các bạn một vài tài liệu học lập trình Scratch sưu tầm được trên mạng  1) Tự học lập trình Scratch của Bùi Việt Hà 2) File PowerPoint giới thiệu về lập trình Scratch   3) Lập trình với Scratch – Hành trang cho tương lai Bạn nào có tài liệu có thể chia sẻ tiếp… (0 comment)