Tuyển chọn 11 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 Chuyên đề 1: Tìm thành phần chưa biết của phép tính Bài 1: Tìm x  x + 678 = 2813         4529 + x = 7685             x – 358 = 4768              2495 – x  = 698 x  x 23 = 3082              36 x x… (0 comment)