Phân tích đa thức thành nhân tử là một trong những dạng toán hết sức cơ bản và quan trọng chương trình đại số 8, việc nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử sẽ giúp các bạn học sinh giải quyết các bài toán liên quan hết sức đơn giản.… (0 comment)