Lập trình Scratch vẽ và trang trí bát giác từ các hình vuông, tròn và hình thoi
Nay nhìn cái hình bát giác được trang trí từ các hình vuông, tròn và hình thoi bắt mắt quá máu Scratch nổi lên mình lập tức phải đặt bút phân tích và thực hiện ngay nếu không cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Các bạn xem qua hình và cùng mình phân tích… (0 comment)