Tạo dãy số ngẫu nhiên trong Pascal – Vận dụng để sinh test

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Trong quá trình viết chương trình mà yêu cầu nhập xuất từ file và các bài toán liên quan đến mảng tôi rất hay tạo dãy số ngẫu nhiên trong Pascal để làm bộ test cho chương trình của mình, việc viết cho mình một code sinh test giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian để kiểm tra một chương trình. Xin giới thiệu với các bạn một bài toán có sử dụng kĩ thuật sinh dãy số ngẫu nhiên trong Pascal

Bài toán: Viết chương trình để máy tính tự động tạo mảng n (n<1000) số nguyên (các số nguyên đều dương và nhỏ hơn 10).

Dữ liệu vào file: Random.inp Dữ liệu ra file: Random.out
Chứa số n Chứa n số được tạo ra ngẫu nhiên

Trước hết giới thiệu với các bạn một số hàm tạo số ngẫu nhiên trong Pascal:

– Random(n): Cho số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn n

Random: Cho giá trị số thực nằm trong khoảng 0 và 1

Khi sử dụng hàm để sinh số ngẫu nhiên ta nên để lệnh Randomize; ở đầu chương trình để khởi động chế độ phát sinh số ngẫu nhiên nếu không lần chạy nào các số cũng sinh ra giống nhau.

Các bạn hãy vận dụng kĩ thuật sinh số ngẫu nhiên để sinh test cho những bài toán sau:

Sẽ đỡ mất thời gian rất nhiều đó.

Code pascal

1 thought on “Tạo dãy số ngẫu nhiên trong Pascal – Vận dụng để sinh test”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *