Health

รวมแหล่งดาวน์โหลด หน้าปกรายงานสวย ๆ นำไปใช้ได้ฟรี!

ในเชิงวิชาการ คุณมักจะต้องเตรียมรายงานที่ต้องการเทมเพลตหน้าปกรายงานที่สวยงาม หน้าปกเป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่านจะได้เห็น ปกรายงานที่สวยงามทำให้เราดูเป็นมืออาชีพและน่าสนใจ

วิธีการเขียนปกรายงาน

หน้าปกรายงานมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายงาน อาจเป็นใบปะหน้านักเรียน นักเรียน หรือครู หรือหน้าปกแผนการสอนก็ได้ การรายงานก็เป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่นักเรียนศึกษาเช่นกัน

หน้าปกรายงานแบ่งออกเป็นสามส่วน

 1. ปกหน้า (ปกนอก) ใช้กระดาษแข็งสีขาวประกอบด้วยข้อความ 4 ส่วน
  • ชื่อรายงาน (ขนาดตัวอักษร 26 ตัวหนา)
  • ชื่อผู้เขียนรายงาน (จัดทำโดย) (ขนาดตัวอักษร 22 ตัวหนา)
  • เสนอ (ขนาดตัวอักษร 22 ตัวหนา)
  • เทอม/ปีการศึกษา (ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา)
  • โรงเรียนหรือสถานศึกษา (ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา)
 2. ฝาครอบตัวกรอง (ใช้กระดาษเปล่า)
 3. ปกใน (เหมือนปกหน้าแต่ใช้กระดาษขาว)

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน


กำลังโหลด…
ใช้เวลานานเกินไป?

โหลดเอกสารใหม่
|

เปิดในแท็บใหม่

ดาวน์โหลด [12.90 KB]

ปกรายงานที่สวยงาม

เราได้รวบรวมแหล่งดาวน์โหลด ปกรายงานที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น Word, PowerPoint, Psd ใช้งานได้ฟรี

 • templates.office.com
 • www.freepik.com
 • templatelab.com
 • vecteezy.com

ข้อมูลมากกว่านี้

รวมแหล่งดาวน์โหลด หน้าปกรายงานสวย ๆ นำไปใช้ได้ฟรี!

ในเชิงวิชาการ คุณมักจะต้องเตรียมรายงานที่ต้องการเทมเพลตหน้าปกรายงานที่สวยงาม หน้าปกเป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่านจะได้เห็น ปกรายงานที่สวยงามทำให้เราดูเป็นมืออาชีพและน่าสนใจ
วิธีการเขียนปกรายงาน
หน้าปกรายงานมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายงาน จะเป็นหน้าปกรายงานนักเรียน นักเรียน หรืออาจารย์ หรือหน้าปกของแผนการสอน การรายงานก็เป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่นักเรียนต้องศึกษาเช่นกัน
หน้าปกรายงานแบ่งเป็น 3 ส่วน
ปกหน้า (ปกนอก) ใช้กระดาษแข็งสีขาวประกอบด้วยข้อความ 4 ส่วน

ชื่อรายงาน (ขนาดตัวอักษร 26 ตัวหนา)
ชื่อผู้เขียนรายงาน (จัดทำโดย) (ขนาดตัวอักษร 22 ตัวหนา)
เสนอ (ขนาดตัวอักษร 22 ตัวหนา)
เทอม/ปีการศึกษา (ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา)
โรงเรียนหรือสถานศึกษา (ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา)

ปกรอง (ใช้กระดาษเปล่าเปล่า)
ปกใน (เหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษขาว)
ตัวอย่างหน้าปกรายงาน
กำลังโหลด…ใช้เวลานานเกินไป?
โหลดเอกสารใหม่
|
เปิดในแท็บใหม่
ดาวน์โหลด [12.90 KB]

ปกรายงานที่สวยงาม

เราได้รวบรวมแหล่งดาวน์โหลด หน้าปกรายงานที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น Word, PowerPoint, Psd ใช้งานได้ฟรี

templates.office.com
www.freepik.com
templatelab.com
vecteezy.com

#รวมแหลงดาวนโหลด #หนาปกรายงานสวย #ๆ #นำไปใชไดฟร

รวมแหล่งดาวน์โหลด หน้าปกรายงานสวย ๆ นำไปใช้ได้ฟรี!

ในเชิงวิชาการ คุณมักจะต้องเตรียมรายงานที่ต้องการเทมเพลตหน้าปกรายงานที่สวยงาม หน้าปกเป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่านจะได้เห็น ปกรายงานที่สวยงามทำให้เราดูเป็นมืออาชีพและน่าสนใจ
วิธีการเขียนปกรายงาน
หน้าปกรายงานมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายงาน จะเป็นหน้าปกรายงานนักเรียน นักเรียน หรืออาจารย์ หรือหน้าปกของแผนการสอน การรายงานก็เป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่นักเรียนต้องศึกษาเช่นกัน
หน้าปกรายงานแบ่งเป็น 3 ส่วน
ปกหน้า (ปกนอก) ใช้กระดาษแข็งสีขาวประกอบด้วยข้อความ 4 ส่วน

ชื่อรายงาน (ขนาดตัวอักษร 26 ตัวหนา)
ชื่อผู้เขียนรายงาน (จัดทำโดย) (ขนาดตัวอักษร 22 ตัวหนา)
เสนอ (ขนาดตัวอักษร 22 ตัวหนา)
เทอม/ปีการศึกษา (ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา)
โรงเรียนหรือสถานศึกษา (ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา)

ปกรอง (ใช้กระดาษเปล่าเปล่า)
ปกใน (เหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษขาว)
ตัวอย่างหน้าปกรายงาน
กำลังโหลด…ใช้เวลานานเกินไป?
โหลดเอกสารใหม่
|
เปิดในแท็บใหม่
ดาวน์โหลด [12.90 KB]

ปกรายงานที่สวยงาม

เราได้รวบรวมแหล่งดาวน์โหลด หน้าปกรายงานที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น Word, PowerPoint, Psd ใช้งานได้ฟรี

templates.office.com
www.freepik.com
templatelab.com
vecteezy.com

#รวมแหลงดาวนโหลด #หนาปกรายงานสวย #ๆ #นำไปใชไดฟร


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button