Wiki

T Score คืออะไร? ความหมายและการใช้งาน

T Score คืออะไร? ความหมายและการใช้งาน

T Score คือหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินความหนาแน่นของกระดูก โดยเฉพาะเป็นกระดูกของส่วนบนของลำไส้หรือปลายมือและปลายเท้า หรือเป็นกระดูกทั่วๆ ไป โดย T Score จะใช้ระบบการประเมินด้วยการเปรียบเทียบกับแบบมาตรฐานของผู้ชายและผู้หญิงที่มีความหนาแน่นสูงสุดภายในช่วงอายุ 25-30 ปี

การใช้ T Score นั้นเป็นวิธีหนึ่งในการวินิจฉัยยกลังของกระดูก ซึ่งเป็นผลกระทบจากการสูญเสียสารพันธุกรรมหรือการปรับเปลี่ยนร่างกายที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบความดันที่กระดูกต้องรับและตรวจสอบถึงพฤติกรรมบางอย่างซึ่งเป็นปัจจัยประสิทธิภาพของการป้องกันการสูญเสียกระดูกในอนาคต

T Score จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปกับเพศ ผู้ชายและผู้หญิงจะอยู่ในระดับที่สูงสุดเมื่ออายุ 25-35 ปี ซึ่งเป็นวัยหนุ่มสาวหรือสิวสาว ระดับที่ปกติสำหรับผู้ชายในอายุ 50-55 ปีอยู่ที่ -1.0 T Score และผู้หญิงในอายุ 50-55 ปีอยู่ที่ -1.5 T Score ดังนั้นในกรณีที่ค่า T Score เป็นลบแสดงว่าความหนาแน่นของกระดูกต่ำกว่าปกติ โดยผู้ที่มีค่า T Score น้อยกว่า -2.5 T Score จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนหรือโรคโอสเตอร์โปรซิสหรือที่เรียกว่า osteoporosis

วิธีการประเมินค่า T Score จะใช้การส่งรังสี X-ray มาออกภาพกระดูกในรูปแบบของ Dual-energy X-ray Absorptiometry (DEXA) ซึ่งคือวิธีการที่จะใช้การออกแบบรังสีเพื่อวัดความหนาแน่นของกระดูกได้ และที่สำคัญยังสามารถหาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความหนาแน่นของกระดูกได้ เช่น ความผิดปกติของประสาทประสาทส่วนกลางซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ดันกระดูกลดลงและปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การประเมินค่า T Score ไม่สามารถใช้เพียงอย่างเดียวในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนได้ ผู้ที่มีค่า T Score ที่ต่ำกว่าปกติอย่างรุนแรงอาจหมายถึงเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน แต่ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนจะต้องพบกับอาการสำคัญอย่างหนึ่งๆ เช่น การเขี้ยวกระดูกซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต ถ้าหากมีอาการแบบนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน

นอกจากนี้ยังมีวิธีการป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ตามมาแต่ต้องการรับรู้ สิ่งที่จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้คือการดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่มีพลังงานเพียงพอและมีวิตามินและแร่ธาตุจำเป็นในปริมาณที่เหมาะสม การออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นยังคุณประโยชน์อย่างมาก เพราะช่วยให้กระดูกแข็งแรงและหุ่นของเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เพื่อความแม่นยำในการวินิจฉัย ทำให้การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

นับว่าการใช้ T Score เพื่อประเมินความหนาแน่นของกระดูกและวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคกระดูกต่างๆ ได้อย่างตรงประเด็น ดังนั้นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน ควรมีการตรวจสอบค่า T Score และพบกับแพทย์เพื่อรับคำแนะนำป้องกันและการรักษาโรคอย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งกว่า

Back to top button