Wiki

ประวัติ ช้าง เอราวัณ: ตำนานยาวนานของช้างไทย

ประวัติ ช้าง เอราวัณ: ตำนานยาวนานของช้างไทย

เอราวัณ หรือชื่อเดิมว่าพันช้าง คือช้างที่แต่งตั้งให้เป็นสัตว์เทพในประเทศไทย มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นในด้านศิลปกรรม วรรณกรรม หรือความเชื่อทางศาสนา ช้างเอราวัณได้รับความเคารพอย่างมากจากชาวไทยและแสดงเป็นสัญลักษณ์ที่ถือถอนไม่ได้ของวัฒนธรรมจนถึงวันนี้

ตำนานของช้างเอราวัณเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1350-1767) ในสมัยนั้นมีหลายตำนานเกี่ยวกับช้าง เอราวัณ แต่ผู้ที่ได้รับเกียรติในการจัดหาองค์เทพให้เอราวัณ คือกษัตริย์รามคำแหงที่สามในสมัยสุริยะธรรมราช (พ.ศ. 2325-2368) ในปี พ.ศ. 2359 กษัตริย์รามคำแหงที่สามได้นำช้าง เอราวัณ เข้ามาแข่งขันกับช้างของภูเขาไฟและช้างของฝรั่งเศส ในที่สุดช้าง เอราวัณ ได้ทำการชนะเหรียญทองให้กับประเทศไทย

หลังจากการชนะในการแข่งขันล่าสุดนี้ กษัตริย์รามคำแหงที่สามได้เขียนเรื่องราวของช้าง เอราวัณ ในรูปแบบประกอบด้วย 3 ตอน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่จะช่วยให้เราได้รู้จักช้าง เอราวัณ ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งบังเอิญทำให้มีการผสมผสานระหว่างประเพณีและตำนานของการเล่าเรื่องราวของช้าง เอราวัณ กับความเชื่อทางศาสนาของประเทศไทย เพื่อเกี่ยวข้องกันมากยิ่งกว่า

ต่อมากษัตริย์จอมพลชัยเชษฐพิมุข (พ.ศ. 2375-2423) ได้แต่งตำนานของช้าง เอราวัณให้มีการประทับใจซึ่งเรียกว่า “เชษฐ์พระเกียรติ” โดยโปรดให้ชาวพม่าส่งช้างสามตัวมาเป็นของขวัญแก่เขาในการสร้างสpมโลกศิลป์ฌาปนกิจศิลปวัฒนธรรมไทยที่เมืองอยุธยา รวมไปถึงโบราณสถานพระยามหาการาษตรีที่ชายแดนที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทชาวลาวดินแดนฮินดีได้รับภูมิปัญญาจากพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย

ในปัจจุบันนี้ เอราวัณได้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้ว โดยได้รับการจัดแสดงในงานประเพณีไทยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงานแข่งขันช้าง พิธีบวงสรวงพระโอษฐ์เอราวัณ หรือการประดับตกแต่งศิลปกรรม เช่นการปั้นจานถ้วย เครื่องเคียงที่เป็นภาพของเอราวัณ หรือที่เรียกว่าจิตรกรรมช้าง

นอกจากบนพื้นที่ประเทศไทย ช้าง เอราวัณ ยังเป็นสัญลักษณ์ทางการทางในการทำธุรกรรม หรือสถาบันของบริษัทในประเทศไทย โดยคำนึงถึงสัญลักษณ์และการตนของช้าง เอราวัณ ยังเป็นสิ่งที่เป็นกันเองและไม่ซ้ำซ้อนกับภาพอะไรในโลก มันเชื่อมโยงการเล่าเรื่องราวที่เคยมีเท่านั้น แต่ยังคงมีความสำคัญอย่างมากในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของประเทศไทย

สุดท้ายนี้ สำหรับประวัติ ช้าง เอราวัณ: ตำนานยาวนานของช้างไทย นี้เป็นเพียงสาระน้อยนิดที่ผู้เขียนได้รวบรวมได้จากการศึกษาของเขา ซึ่งเนื้อหาและรายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วน หมายเหตุหนึ่งของผู้เขียนคือ การสร้างความรู้สึกกับอดีตบนพื้นที่ประเทศไทยและเส้นที่เชื่อมโยงกับปัจจุบันและอนาคต การได้รู้จักประวัติ ช้าง เอราวัณ ได้เป็นการเข้าใจรูปแบบวัฒนธรรมไทยโบราณและญี่ปุ่นด้วยกันและผสมผสานกันเป็นเจตนาของผู้เขียนในการที่จะเข้าใจวัฒนธรรมโบราณอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์หรือมีความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะเมื่อเซียนบ้านหรือใครก็ตามที่ใช่ช่วยส่งเสริมทักษะในทางภาษาไทยและเปิดโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นอธิบายความโบราณของอาเซียนเกียรตินาการด้วยมากๆ

Back to top button