Entertainment

วิตามิน บี รวม กิน ตอนไหน ดีกว่า?

วิตามินบีเป็นวิตามินที่ไม่หาได้จากการกินอาหารเหมือนวิตามินอื่นๆ วิตามินบีมีหลายแบบ เช่น วิตามินบี1 (thiamine), วิตามินบี2 (riboflavin), วิตามินบี3 (niacin), วิตามินบี5 (pantothenic acid), วิตามินบี6 (pyridoxine), วิตามินบี7 (biotin), และวิตามินบี12 (cobalamin) วิตามินบีมีคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมระบบประสาทและเมตาบอลิสึม ส่งผลให้ร่างกายสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวะอุดมสมบูรณ์ชีวิตของโลกได้ จึงมีความสำคัญในการดูแลสุขภาพของร่างกายมากเป็นพิเศษ

ด้วยความสำคัญของวิตามินบี จึงต้องรู้จักกินให้เพียงพอต่อร่างกาย เพื่อช่วยคลายความเครียดและลดอาการเหนื่อยล้า นอกจากนี้ การกินวิตามินบีอย่างเหมาะสมยังช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ๆ และเป็นการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันให้คงทนกับการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมและเชื้อโรค ดังนั้นการกินวิตามินบีเพียงพอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

แต่การกินวิตามินบีมีบางสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เช่น การกินวิตามินบีรวม ซึ่งเป็นการรวมพวกวิตามินบี1,2,3,5,6,9 และ12 เข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นวิตามินหนึ่งที่หลายคนถนัดกินมากเพราะไม่ต้องกินคนละแบบ แต่การกินวิตามินบีรวมต้องคำนึงถึงจำนวนที่กินให้พอเหมาะจะได้ผลเต็มรูปแบบ

การกินวิตามินบีรวมอย่างเหมาะสมที่สุดควรทานเมื่อช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงตรงกับเวลาที่ร่างกายอยู่ในสภาวะอดอาหาร ลองนึกถึงวิถีชีวิตของเราในวันปัจจุบัน การเตรียมอาหารทุกมื้อและชอบกินของหวานๆ เค็มๆ รวมไปถึงความเร่งรีบของชีวิตทำให้แม้จะกินอาหารเหมาะสมแต่ก็ไม่สามารถสร้างพลังงานขนาดเท่าที่ต้องการได้ ดังนั้นการกินวิตามินบีรวมเพื่อเสริมสร้างพลังงานของร่างกายให้มากขึ้นช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงเป็นเวลาที่เหมาะสม

การตัดแต่งผมหลังจากการกินปลาหรือเนื้อสัตว์ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการกินวิตามินบีรวม ซึ่งการตัดแต่งผมอาจทำให้ร่างกายสูญเสียวิตามินบี12 อย่างมาก ดังนั้นหากทานอาหารที่มีวิตามินบี12 ไม่เพียงพอในเวลาเดียวกันก็ควรทานวิตามินบีรวมเพื่อเสริมสร้างระบบประสาท และเพื่อให้เมืองผมแข็งแรงและมีความดูปกติ

นอกจากนั้นการกินวิตามินบีรวมที่เหมาะสมก็เพื่อช่วยส่งเสริมการยับยั้งอนุมูลอิสระ เพราะอนุมูลอิสระเกิดจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือปัญหาความเครียด ส่งผลให้ร่างกายมีการแตกต่างของเอนไซม์และสารต่างๆในร่างกาย ทำให้เกิดอนุมูลอิสระสะสมและส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย ดังนั้นหากมีงานเพิ่มภาระหนักหน่วง เข้าไปจับต้องตัวอย่างมากขึ้น หรืออยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความเครียด การกินวิตามินบีรวมสามารถช่วยลดอาการเครียดได้

ในสรุป วิตามินบีเป็นสารอาหารที่สำคัญเป็นพิเศษในการอยู่ร่วมกับโลกใบนี้ การกินวิตามินบีรวมที่เหมาะสมสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพของร่างกายให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเสริมสร้างระบบประสาท ภูมิคุ้มกัน การยับยั้งอนุมูลอิสระ และลดอาการเครียด การกินวิตามินบีรวมในช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยง หรือก่อนการตัดแต่งผมก็เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกินวิตามินบีรวม เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของร่างกายให้เหมาะสมมากขึ้น ดังนั้นควรคำนึงถึงการกินวิตามินบีรวมให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ต่อไป

Back to top button