Feature

คำคมการเรียน: แรงบันดาลใจในการเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเติบโตและพัฒนาเต็มศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่ แต่การเรียนรู้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีอุปสรรคหลายอย่างที่เป็นอันตรายต่อความสำเร็จของการเรียนรู้ของเรา อย่างไรก็ตาม คำคมการเรียนเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยพูดเสริมกำลังใจและขับเคลื่อนให้เรามีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้นในบทความนี้ เราจะพูดถึงคำคมการเรียนที่ทำหน้าที่เช่นนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

หนึ่งในคำคมการเรียนที่น่าสนใจและที่พูดได้ถึงความสำคัญของการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนนั่นคือ “การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด” คำคมนี้เป็นการเตือนให้เรามีสติที่ว่าการเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ไม่สิ้นสุด มีเสมอตามเวลาเนื่องจากโลกและเทคโนโลยีกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเรียนรู้ที่ดีคือการตั้งคำถามที่ถูกต้องและตระหนักถึงการเรียนรู้เป็นขบวนการตลอดชีวิต

อีกคำคมการเรียนที่น่าสนใจก็คือ “ไม่มีกฏหมายใดที่บังคับให้เรียนรู้ แต่ไม่มีความสำคัญในชีวิตที่หลีกหนีการเรียนรู้” คำคมนี้เป็นการเตือนเราว่าเราต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือเรียนรู้จากผู้อื่น นอกจากนี้คำคมชนิดนี้ยังเตือนเราว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีเอกลักษณ์และความรอบคอบตลอดเวลา

อีกคำคมการเรียนที่น่าสนใจคือ “หากคุณไม่ว่าง หมายความว่าคุณไม่คิดถึง” คำคมนี้เป็นการเตือนเราว่าเราต้องมีการวางแผนการเรียนรู้อย่างรอบคอบและอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเวลาที่ว่างงานไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรก็ได้และโอกาสนี้อาจถูกสาดส่องไปแล้วได้รับผลต่อเมื่อเราได้ประสบความสำเร็จในอนาคต

อีกคำคมการเรียนที่น่าสนใจคือ “ความรู้เป็นพลัง แต่ความคิดเป็นพลังจริงจัง” คำคมนี้เป็นการเตือนให้เรารู้ว่าการมีความรู้ไม่เพียงพอที่จะบรรลุความสำเร็จและสิ่งที่จำเป็นคือการมีความคิดและทำอย่างตั้งใจเพื่อที่จะแปรผลแต่งตัวของการเรียนรู้เป็นการพัฒนาตนเอง

อีกคำคมการเรียนที่น่าสนใจคือ “การเรียนรู้ไม่ได้หยุดนิ่งไว้ที่ห้องเรียน” คำคมนี้เป็นการเตือนว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ต้องมีการบำรุงรักษาและพัฒนาต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม การเรียนรู้ไม่ได้มีแต่การอ่านหนังสือและเขียนบ้าง แต่ยังมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและการสื่อสารกับผู้อื่นด้วย ดังนั้น เราจึงต้องเตรียมตัวเองพร้อมทั้งเปิดใจกับโลกและการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

อีกคำคมการเรียนที่สำคัญคือ “คนที่รู้ว่าเขาไม่รู้จะได้รู้” คำคมนี้เป็นการเตือนให้เรารู้ว่าการบอกว่าเราไม่รู้เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะช่วยให้เราได้สัมผัสถึงความรู้และการเรียนรู้ได้อย่างมากขึ้น การยอมรับว่ามีสิ่งที่เราต้องการและเราจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

อีกคำคมการเรียนที่น่าสนใจคือ “หากคุณทำสิ่งที่คุณรักคุณจะไม่ต้องทำงานตลอดชีวิต” คำคมนี้เป็นการเตือนให้เรารู้ว่าหากเราพบสิ่งที่เรารักทำและเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราได้ภายในตัว ย้อนกลับมาทำสิ่งที่คุณรักจนกว่าสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่

เมื่อได้อ่านคำคมการเรียนเหล่านี้ เราสามารถหาแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้น เราแนะนำให้ทุกคนสำรวจคำคมการเรียนเหล่านี้และมีการเรียนรู้ที่เติบโตและยังคงมีความใหม่ในการแลกเปลี่ยนความรู้กันตลอดชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องกันด้วย ถ้าหากทุกคนมีความพยายามในการเรียนรู้อย่างมากเพียงพอ เราก็จะสามารถสร้างสังคมที่มีความรู้ความสามารถและการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่

Back to top button