KID

ชื่อ รัชกาล ที่ 10: สามัคคีครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย

ชื่อ รัชกาล ที่ 10: สามัคคีครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย

ในประวัติศาสตร์ไทยมีพระมหากษัตริย์หลายรัชกาลที่มีนักประวัติศาสตร์และผู้ศึกษาทั่วโลกยกย่องว่าเป็นรัชกาลที่สำคัญและมีผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ แต่ในที่นี้เราจะพูดถึง ชื่อ รัชกาล ที่ 10 หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นรัชกาลที่มีสามัคคีครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย

สามัคคีครั้งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๗๕๘ (๑๙๐ๅ) เมื่อพระเจ้าเป็นองค์เดียวกับพระบรมราชสมภารเจ้า ที่นั่งบนราชอาณาจักรใต้ภาพพระราชินี ชาวบ้านและทหารไทยโหดร้ายจากที่ต่างๆ บุกล้มล้างการปกครองของพระบรมราชาเอกเป็นเวลา ๔๔ วัน คือ ตั้งแต่ ๑๒ ธันวาคม ๑๙๐ๅ จนถึง ๓ํ มกราคม ๑๙๐๖ พร้อมกับการเผาทำลายศาลาพระพุทธยอดฟ้าและวัดพระศรีมหาธาตุราชวรมหาวิหาร แต่เมื่อสิ้นสุดการประท้วงถึงมีการตกลงต่อรองขึ้น เพื่อรวมกันกับกลุ่มทหารไทยเพื่อช่วยกันกู้ฟื้นสถานการณ์ ทำให้สามัคคีครั้งแรกสิ้นสุดลง

สามัคคีครั้งที่สองเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๗๖๙ (๑๙๐๓) เมื่อสิ้นสุดการประท้วงของอดีตนายกรัฐมนตรี เดชา ภิเษก และเมื่อพระมหากษัตริย์ตายทันทีสำหรับคนทั่วไปว่าเป็นการล้างอำนาจเพราะต่างชาติเพิ่มมากับการตาย ทำให้มีผู้ผูกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อเลือกหัวหน้ากรรมการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการปกครองลงความไว้ก่อนพระราชทานเลือด ทำให้กองทัพและมูลนิธิสร้างสภาพแวดล้อมให้แทบจะไม่เหมาะสมและเกิดการต่อสู้อย่างรุนแรง รัฐบาลต้องกระทำการสันติสุขความรุนแรงด้วยการฝึกราษฎรประจำผืนดิน ตั้งแต่ฝึกหัดภูมิหลังไปจนถึงล้มล้างก่อนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๗๗๐ (๑๙๑๗)

สามัคคีครั้งที่สามเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๗๘๔ (๒๑๐๔) เมื่อแกนนำของกองทัพไทยได้ตัดสินใจเผยแพร่การจัดตั้งรัฐธรรมนูญ เพื่อเตรียมตัวก่อนการวิชาการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ นอกจากนี้ยังมีการสร้างรัฐสภาร่วมกับการประกาศห้ามการหลักหน้าของพระธาตุสิริราชมรรคา ทำให้ลูกทุ่งและคนทั่วไปเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีของชาวไทยที่ขยายขนาดและติดตาม

โดยสรุปแล้ว รัชกาลที่ 10 สร้างสิ่งที่สำคัญและก่อให้เกิดต่อไปนับความคิดเห็นโต เช่นการดำเนินงานพื้นฐานเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ปรากฏอย่างชัดเจน การสร้างกฎหมายและหัวหน้ารัฐบาลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโดยตรง และความร่วมมือกันของคนไทยทุกคนในเรื่องการเปลี่ยนแปลง นี้ผลิตให้เกิดทัศนคติที่เชิงบวกอย่างมากในช่วงการสร้างประวัติศาสตร์ไทยต่อไป โดยมิตรไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยหรือวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ จะรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันเสมอ ดังนั้นผู้นำหลายๆ โบราณถือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะประธานาธิบดี ยังคงจำได้เป็นพระเจ้าที่ได้ช่วยให้แนวคิดเหล่านี้กลายเป็นจริงจากจังหวัดไปจนถึงเมืองใหญ่ ทำให้วัฒนธรรมไทยยังคงกำเนิดต่อไปอย่างยั่งยืน

Back to top button