เคล็ดลับเสริมดวง (may mắn)

ความคิดถึงญาติที่เสียไปแล้ว: รู้สึกว่าอยู่ใกล้กับเขาอีกครั้ง

คำว่า “คิดถึง” เป็นคำที่มักจะใช้เมื่อเรามีเจ้าหน้าที่ในชีวิตส่วนตัวที่จำเป็นต้องออกไปหรือห่างไปเป็นเวลานานแล้วกับเรา เป็นเวลาที่เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามความต้องการของเรา แต่การเปลี่ยนแปลงนี้มักจะมีความเสียดายและความคิดถึงเกิดขึ้นกับเราหลังจากเราได้พบเจ้าหน้าที่นั้นอีกครั้ง

การคิดถึงญาติที่เสียไปแล้วเป็นสิ่งธรรมดาของชีวิต แต่อาจจะมีความบอบช้ำและเศร้าใจในระดับที่แตกต่างกันไประหว่างบุคคล ในบางคนอาจจะคิดถึงแค่เวลาที่ผ่านไปกับคนที่เสียไปแล้ว ส่วนบางคนอาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีกับคนนั้นๆ ในทางกลับกัน การคิดถึงเฉพาะเจาะจงนี้ขึ้นอยู่กับความหมายของคนต่างๆ

เมื่อคนที่เรารักเสียไปแล้ว เราอาจจะไม่สามารถคืนคนนั้นกลับมาได้แต่เพียงแต่ความคิดถึงที่งดงามออกมา ประสบการณ์เหล่านี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เสื่อมโทรมและสิ่งที่เหลือเฟื่องเพียงอย่างเดียวคือความคิดถึงที่ลึกซึ้ง

ความคิดถึงญาติที่เสียไปแล้วมักเป็นความเศร้าใจที่ลึกซึ้งและเสียใจ แต่ในส่วนของคนที่สามารถอยู่ร่วมกับคนที่ตายไปได้ว่าญาติที่เสียไปแล้วไม่ได้หายไปเลย เพราะตัวญาติเหล่านั้นยังอยู่ในความคิดของเขา ไม่ว่าเราจะจำกันได้หรือไม่ก็ตาม เพราะความหมายของคนเหล่านั้นอยู่และจะยังคงอยู่แม้ต่างหาก

ต่างจากความรู้สึกในครั้งของคนที่มีคนที่เสียไปแล้วอยู่ไกลโดยไม่มีโอกาสพบเจออีกครั้ง คนที่มีโอกาสพบเจอญาติที่เสียไปแล้วอีกครั้ง อาจจะมีการรู้สึกว่าอยู่ใกล้กับเขาอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่ได้เจอหรือพูดคุยกันซ้ำอีกแล้ว แต่ความคิดถึงที่ลึกซึ้งยังคงมีอยู่เสมอ

การคิดถึงญาติที่สิ้นไปนั้นให้เราโอกาสสำหรับเราที่จะแสดงความจำเป็นที่จะออกมาต่อสู้กับความเสียหายและความทุกข์ใจในชีวิต การคิดถึงเหล่านี้จะเข้ามาเตือนเราว่าชีวิตคือสิ่งที่ไม่แน่นอน และนี่แหละที่ทำให้เราต้องรักษาและคำนึงถึงคนที่เรารักไว้ได้เสมอ

นอกจากนี้ เรายังควรจดจำว่า การคิดถึงญาติที่เสียไปแล้วยังเป็นสิ่งที่สามารถประโยชน์ได้กับเราด้วย เหมือนกับการย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่เคยมีกับเขาและภาพการเป็นเชิงพาณิชย์ที่เภทซุปเปอร์นาเท่ห์ในหนังไทยที่จะนำเรากลับไปสู่เหตุการณ์ผ่านหน้าต่างของเวลา การคิดถึงนี้อาจจะช่วยให้เรารู้สึกจดจำช่วงเวลาที่เคยมีแล้วเป็นที่รักและน่าสนใจในผลบรรณาธิการชีวิตของเรา

ดังนั้นการคิดถึงญาติที่เสียไปแล้ว เป็นสิ่งที่แสนสำคัญและสำหรับการแสดงความรักและการรักษาเอามันไว้เสมอ ศิลปะในเชิงทัศนศิลป์ การอ่านหนังสือ การเขียนหรือการพูดคุยกับผู้อื่น หรือใช้เวลาว่างๆ เพื่อให้เราคิดถึงญาติที่เสียไปแล้วนั้นทำให้เรารับรู้กับการวางแผนเมื่อเราต้องการจะสื่อสารหรือมีกิจกรรมร่วมกันกับคนเหล่านั้นในอนาคตอันไม่แน่นอนแล้ว ผมหวังว่าท่านจะนับถือความคิดเห็นนี้และจดจำว่าการคิดถึงญาติที่เสียไปนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์กับชีวิตของเราและช่วยให้เราเข้าใจว่าชีวิตนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยที่เราต้องรักษาและหลีกเลี่ยงความเสียหายในชีวิตของเรา ในที่สุดเค้าหวังว่าทุกคนจะมีชีวิตที่มีความสุขและแรงบันดาลใจในการดำเนินการไปตามประสบการณ์ชีวิตเองทุกๆ วัน ขอบคุณมากครับ!

Back to top button