เคล็ดลับเสริมดวง (may mắn)

ฝันว่าตัวเองบวชเป็นพระ แสนเปรี้ยวที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต!

จากประสบการณ์การบวชของหลายคน การสวดมนต์และเทิดพระเป็นการขอพรจากพระเจ้าเพื่อให้ได้เป็นพระภิกษุหรือพระภัทรในอนาคต แต่มีความรู้สึกว่าการบวชไม่ใช่เพียงแค่การสวดมนต์และเทิดพระเท่านั้น แต่การที่จะเป็นพระต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกด้วย
ฝันว่าตัวเองบวชเป็นพระ แสนเปรี้ยวที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต! นั้นหมายความว่า การเป็นพระไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับการทำงานและผูกพันตามสัจจะ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีหลายด้าน เช่น เวลาในการนอน การกินอาหาร การทำงาน การฝึกฝน และการสวดมนต์ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นพระที่สมบูรณ์แบบ
การเป็นพระไม่ได้หมายถึงการทุกข์ใจหรือผูกพันเหมือนกับการอยู่ในคุกขัน แต่การเป็นพระเป็นการเลือกทางในชีวิตจากการเดินทางตามหลักธรรมของพระเจ้า ด้วยศีลธรรมและธรรมะของพระเจ้า การเป็นพระเป็นการเลือกทางที่ดีเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นตามบทบาทและการปฏิบัติตามกฎหมายแห่งพระเจ้า
การเป็นพระไม่ได้หมายถึงการเริ่มต้นตั้งแต่การบวช แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ชีวิตที่เป็นพระ คนที่จะเป็นพระต้องมีสติปัญญาความร่วมมือและความมุ่งมั่นเพื่อเก็บสะสมบุญและตัดสินใจที่ถูกต้องตามสัจจะ ความผิดปกติที่มีต่อการเป็นพระจะไม่มีสิ่งที่ยอมรับได้ เช่นการกระทำผิดกฎหมาย การชนะเลิศในกระแสทางเศรษฐกิจโดยใช้วิธีธุรกิจไร้ความซื่อสัตย์และอันตรายต่อสังคม
การเป็นพระเป็นการฝึกฝนในการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองและกฎของพระเจ้า การเป็นพระเป็นการใช้ชีวิตอย่างจริงจัง เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นธรรมแห่งพระเจ้า แต่มนุษย์ไม่เป็นเหมือนกัน ใครใครมีสิ่งที่อยากได้มากกว่าสิ่งอื่นๆ เพื่อที่จะเป็นความสุขและมีความสมดุลในชีวิต เช่น มีเงินพอใช้ มีคนรักและรับใช้ มีเงินลงทุน เป็นต้น แต่การเป็นพระต้องมีเป้าหมายในตัวเองและในโครงการที่เริ่มต้นไว้ เช่น การฝึกฝนปฏิบัติร่างกายและปฏิบัติที่เหมาะสมกับบทบาทด้านศีลธรรมและคำสั่งสอนของพระเจ้า
การเป็นพระมิอาจเป็นสิ่งที่ง่ายต่อคนอื่นๆ แต่เป็นสิ่งที่ยากต่อตัวเอง การเป็นพระเป็นการปฏิบัติตามสัจจะในการเลือกทางกระดีโดยที่ต้องพึ่งตนเอง ความมุ่งมั่นและสภาพใจที่ดีเป็นสิ่งมหัศจรรย์ต่อกันเองและคนรอบข้าง เตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนของการเป็นพระเพื่อเข้าสู่ชีวิตที่เรียบร้อย ความแข็งแกร่งในอดีตอาจเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่วันนี้โดยในอนาคตจะเป็นสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไป การเป็นพระไม่ใช่การบริหารกิจวิชาการหรือการทำงานที่ถูกต้อง เพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานโดยเคร่งครัดเท่านั้น แต่เป็นการที่ต้องปฏิบัติตามสัจจะของพระเจ้า
ในสิ่งที่มีข้อเท็จจริงคือว่าการเป็นพระไม่ได้หมายความว่าให้ทำมากมาย แต่เป็นการที่ต้องปรับตัวเป็นชีวิตที่เหมาะสมกับบทบาทและการทำงานตามกฎหมายแห่งพระเจ้า ความสุขและความร่วมมือเป็นสิ่งที่โปรดปราน การเป็นพระเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การเป็นพระไม่ใช่เพียงแค่การสวดมนต์และเทิดพระเท่านั้น แต่การที่จะเป็นพระต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกด้วย การเป็นพระเป็นการเลือกทางในชีวิตจากการเดินทางตามหลักโครงการบางส่วนของพระเจ้าที่ได้หนุนเอื้ออำนวยเพื่อช่วยให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและสมบูรณ์แบบโดยถูกต้องตามบทบาทและกฎวินัยของพระเจ้า

Back to top button