Review

Top 19 โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม onthihsg.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง

Related Articles

รูปภาพสำหรับคำหลัก: โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. ค่าโอนที่ดิน เอกสารโอนที่ดิน และขั้นตอนการโอนที่ดิน – Baania

 • ผู้เขียนบทความ: www.baania.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2353 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ค่าโอนที่ดิน เอกสารโอนที่ดิน และขั้นตอนการโอนที่ดิน – Baania เอกสารโอนที่ดินสำหรับนิติบุคคล · โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ · หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน · สำเนาบัตรประจำตัว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ใครที่วางแผนว่ากำลังจะทำการโอนที่ดินให้กับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือซื้อขายแบบโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับผู้อื่น สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อทำเรื่องการโอนที่ดินก็คือเรื่องของเอกสารการโอนที่ดินต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการโอนด้วย ฉะนั้นมาเตรียมเอกสารโอนที่ดิ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.baania.com/article/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-5ec65d7fdc5fc75076d588b0″ width=”600″]

2. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ซื้อต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง? – Home.co.th

 • ผู้เขียนบทความ: www.home.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29702 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ซื้อต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง? – Home.co.th โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ซื้อต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง? · 1.บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง · 2.หนังสือเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมสำเนาลงชื่อรับรอง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.home.co.th/hometips/land-ownership-transfer-process-9983″ width=”600″]

3. โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมค่าใช้จ่าย โอนที่ดิน 2565

 • ผู้เขียนบทความ: www.thainewsonline.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4441 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมค่าใช้จ่าย โอนที่ดิน 2565 ขั้นตอนการโอนที่ดิน เอกสารโอนที่ดิน 2565 โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าโอนที่ดินเท่าไหร่ โอนที่ดินที่ไหน ใช้เวลานานหรือไม่มาดูกันค่ะ · 1. โฉนด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thainewsonline.co/news/836381″ width=”600″]

4. แชร์ขั้นตอนการโอนที่ดินซื้อขายแบบรวดเดียวจบ ทำตามได้จริง

 • ผู้เขียนบทความ: www.dotproperty.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7717 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แชร์ขั้นตอนการโอนที่ดินซื้อขายแบบรวดเดียวจบ ทำตามได้จริง การเตรียมเอกสารการโอนที่ดินซื้อขาย สำหรับบุคคลธรรมดา · โฉนดที่ดินฉบับจริง · บัตรประชาชน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด · ทะเบียนบ้าน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.dotproperty.co.th/blog/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9A-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87″ width=”600″]

5. ขั้นตอนการโอนบ้าน ที่ดิน และการเตรียมเอกสาร – AJHomeCenter

 • ผู้เขียนบทความ: www.ajhomecenter.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35066 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขั้นตอนการโอนบ้าน ที่ดิน และการเตรียมเอกสาร – AJHomeCenter ขั้นตอนการโอนบ้าน ที่ดิน และการเตรียมเอกสาร · โฉนดที่ดินฉบับจริง · บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) · หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.ajhomecenter.com/article/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/1/” width=”600″]

6. สรุปขั้นตอนการโอนที่ดิน พร้อมเอกสารการโอนที่ดิน อย่างละเอียด

 • ผู้เขียนบทความ: landprothailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7506 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สรุปขั้นตอนการโอนที่ดิน พร้อมเอกสารการโอนที่ดิน อย่างละเอียด เอกสารโอนที่ดิน กรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ · บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา · เอกสารใบอนุญาตทำงาน (work permit) พร้อมสำเนา (ถ้ามี) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ขั้นตอนที่ 1: ผู้ซื้อและผู้ขาย หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของที่ดินแปลงนั้นๆ (สามารถนำโฉนดไปตรวจสอบในเวปไซต์ https://landsmaps.dol.go.th/) แนะนำการใช้งานเวปไซต์ค้นหาแปลงที่ดิน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://landprothailand.com/th/how-to-transfer-property-ownership/” width=”600″]

7. สรุปขั้นตอนการโอนบ้าน และการเตรียมเอกสาร ณ สำนักงานที่ดิน

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokassets.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19250 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สรุปขั้นตอนการโอนบ้าน และการเตรียมเอกสาร ณ สำนักงานที่ดิน เอกสารที่ต้องเตรียมความพร้อมในวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ · 1.โฉนดที่ดินฉบับจริง · 2.บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) · 3.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ผู้ที่สนใจฝากขาย บ้านมือสอง ในกรุงเทพฯ บ้านมือสองนนทบุรี และปริมณฑล 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkokassets.com/articledetail/429/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99″ width=”600″]

8. ขั้นตอนการโอนที่ดิน 2565 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? โอนออนไลน์ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.condonewb.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10557 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขั้นตอนการโอนที่ดิน 2565 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? โอนออนไลน์ … เอกสารการโอนที่ดิน ผู้ซื้อบุคคลธรรมดา · สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ซื้อ เอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           ในเรื่องเอกสารโอนที่ดินสำหรับผู้ซื้อขอให้ผู้อ่านทุกคนได้ขีดเส้นใต้ทำความเข้าใจไว้เลยว่า ไม่ว่าจะเป็นการโอนที่ดิน การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทุกกระบวนการก็ล้วนแต่จะใช้เอกสารประกอบที่เหมือน ๆ กัน แค่สำหรับการโอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.condonewb.com/talk/647/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87″ width=”600″]

9. วิธีการโอนที่ดิน ต้องทำยังไงบ้าง – aroundliving

 • ผู้เขียนบทความ: aroundliving.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11282 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วิธีการโอนที่ดิน ต้องทำยังไงบ้าง – aroundliving เอกสารการโอนที่ดินใช้อะไรบ้าง. สำหรับเอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินนั้น คุณจะต้องใช้ โฉนดที่ดินฉบับจริง บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำหรับเอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินนั้น คุณจะต้องใช้ โฉนดที่ดินฉบับจริง บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หากมีการเปลี่ยนชื่อสกุลจะต้องมีหนังสือรับรองและมีสำเนาด้วย แต่ถ้ามอบอำนาจให้คนอื่นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) และยั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://aroundliving.com/property/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3/” width=”600″]

10. ผู้ซื้อเตรียมเอกสารอะไรบ้างในวันโอนกรรมสิทธิ์ – MESPACE

 • ผู้เขียนบทความ: www.mespace.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4223 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผู้ซื้อเตรียมเอกสารอะไรบ้างในวันโอนกรรมสิทธิ์ – MESPACE ผู้ซื้อเตรียมเอกสารอะไรบ้างในวันโอนกรรมสิทธิ์ · 1.สำเนาหนังสือเดินทาง · 2.สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว · 3.สำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ (Residence permit) · 4.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำหรับผู้ซื้อการเตรียมเอกสารให้พร้อมนั้น จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาของขั้นตอนดำเนินการในวันโอนกรรมสิทธิ์  คุณควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน เนื่องจากการดำเนินการในวันนี้ใช้เวลาค่อนข้องเยอะ หากยื่นเอกสารไม่ครบจะทำให้เสียเวลาเกือบทั้งวัน ซึ่ง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.mespace.co.th/advice/83″ width=”600″]

11. ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2565 ต้องเสียเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง …

 • ผู้เขียนบทความ: gooroohome.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36590 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2565 ต้องเสียเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง … 3. ตัวอย่างการคำนวณภาษีที่ดิน. 4. การชำระค่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 4.1 กรณีดำเนินการเอง. 4.2 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หลังจากมีร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมการโอน และการจำนองอสังหาริมทรัพย์ผ่านธนาคารที่ดิน (บจธ.) สำหรับเกษตรกรและผู้ยากจนให้เหลือ 0.01% หลายคนคงสงสัยว่า ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2565 สำหรับผู้ถือครองทั่วไป ยังใช้เกณฑ์เดิมหรือไม่ ? ค่าโอนที่ดิน 1 ไร่ เท่าไ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://gooroohome.com/land-transfer-fee/” width=”600″]

12. เอกสารการโอนบ้านและเอกสารการโอนคอนโดที่กรมที่ดิน ต้องเตรียม …

 • ผู้เขียนบทความ: homethaicenter.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15283 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เอกสารการโอนบ้านและเอกสารการโอนคอนโดที่กรมที่ดิน ต้องเตรียม … เอกสารการโอนบ้านและเอกสารการโอนคอนโดที่กรมที่ดิน ต้องเตรียมอะไรบ้าง? … กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง 1 ฉบับ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 16. กรณีบริษัทมหาชนจำกัดไม่ได้เป็นผู้รับโอนที่ดินแต่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ขอรับโอนที่ดินต้องใช้หนังสือรับรองของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนของบริษัทว่าจะควบคุมอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทมหาชนจำกัดนั้นไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://homethaicenter.com/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81/” width=”600″]

13. ตกลงใจจะซื้อจะขายที่ดิน โอนกรรมสิทธิ์ยังไงดี

 • ผู้เขียนบทความ: www.scb.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2781 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตกลงใจจะซื้อจะขายที่ดิน โอนกรรมสิทธิ์ยังไงดี กรณีสมรส (ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส) เอกสารประกอบด้วย หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดิน, สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส, สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส, สำเนาทะเบียนสมรส …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: จะเห็นได้ว่าการซื้อขายที่ดินนอกจากจะต้องเตรียมเงินค่าซื้อที่ดินแล้ว ยังต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินอีกด้วย  ขณะที่ผู้ขายยังจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีถือครองน้อยกว่า 5 ปีหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านน้อยกว่า  1 ปี  รวมไปถึงหากผู้ขายใช้บริการของนายหน้าจะต้อ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/home-car/transferring-land-ownership.html” width=”600″]

14. โอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดิน 2565/2022

 • ผู้เขียนบทความ: www.theclimateprinciples.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37362 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดิน 2565/2022 เอกสารนิติบุคคล : บัตรประชาชน (สำเนา) ทะเบียนบ้าน (สำเนา) หนังสือรับรองนิติบุคคล รายงานการประชุมวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ซื้อ บัญชีรายชื่อผู้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ส่วนเอกสารโอนที่ดินผู้ขายไม่มีอะไรมาก ขอแค่บัตรประชาชน และเอกสารยืนยันแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน แล้วรอโอนให้ผู้ซื้อเป็นอันจบ หวังว่าจะหมดความสงสัยเรื่องโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างไม่มากก็น้อย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.theclimateprinciples.org/articles/land-transfer-fee/” width=”600″]

15. ขั้นตอนซื้อขายบ้าน โอนบ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง จะได้เตรียมตัว?

 • ผู้เขียนบทความ: goodhomeasset.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27325 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขั้นตอนซื้อขายบ้าน โอนบ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง จะได้เตรียมตัว? ขั้นตอนซื้อขายบ้าน โอนกรรมสิทธิ์ มีขั้นตอนและการเตรียมตัวอย่างไร · 1. โฉนดที่ดิน ฉบับจริง · 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เตรียมบัตรจริงไปด้วย) · 3.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  จำฉันไว้

  เข้าสู่ระบบ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://goodhomeasset.com/blogs/transfer-of-land-ownership” width=”600″]

16. ขั้นตอนการโอนที่ดิน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง? ตอบครบจบทุก … – Pantip

 • ผู้เขียนบทความ: pantip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32262 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขั้นตอนการโอนที่ดิน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง? ตอบครบจบทุก … – Pantip เอกสารการโอนที่ดิน ผู้ซื้อจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เอกสารการโอนที่ดิน ผู้ซื้อบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ซื้อ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://pantip.com/topic/40632017″ width=”600″]

17. ขั้นตอนการโอนที่ดิน ค่าใช้จ่าย เอกสารที่ต้องเตรียมในกรณีต่างๆ

 • ผู้เขียนบทความ: www.huapood.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4196 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขั้นตอนการโอนที่ดิน ค่าใช้จ่าย เอกสารที่ต้องเตรียมในกรณีต่างๆ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา; ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา · สำเนาหนังสือเดินทาง; หลักฐานการโอนเงิน · หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน · เดินทางไปยัง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ไม่ว่าคุณจะซื้อ-ขาย บ้านเดี่ยว ที่ดินเปล่า คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เมื่อตกลงราคา ค่าธรรมเนียมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเรียบร้อย การโอนที่ดินจะเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นสุดท้ายก่อนที่กระบวนการการซื้อ-ขายจะเสร็จสิ้น กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจะตกเป็นของผู้ซื้อโดยสมบูรณ์ ซึ่งหา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.huapood.com/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86/” width=”600″]

18. ขั้นตอนการโอนที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์ – เอกสารเกี่ยวกับกรมที่ดิน

 • ผู้เขียนบทความ: www.takethaihome.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11553 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขั้นตอนการโอนที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์ – เอกสารเกี่ยวกับกรมที่ดิน เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดิน-บ้าน(สำหรับผู้ขาย) · โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง) ถ้าติดจำนอง ธนาคารเป็นผู้นำมาไถ่ถอน · บัตรประชาชน · ทะเบียนบ้าน · กรณีมอบอำนาจ ใช้เอกสารผู้รับ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:  

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.takethaihome.com/article/1/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99″ width=”600″]

19. ขั้นตอนการโอนที่ดินซื้อขายกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน

 • ผู้เขียนบทความ: www.porjaiassets.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27380 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขั้นตอนการโอนที่ดินซื้อขายกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน การเตรียมเอกสารการโอนที่ดินซื้อขาย สำหรับนิติบุคคล · โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ · หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ท่านสามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มจาก คู่มือประชาชน: เรื่องการจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีไม่ต้องประกาศ จากเอกสารเผยแพร่ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.porjaiassets.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AF/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง

Back to top button