Review

Top 8 หนังสือ บุ ด

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ หนังสือ บุ ด บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม onthihsg.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

หนังสือ บุ ด

Related Articles

รูปภาพสำหรับคำหลัก: หนังสือ บุ ด

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ หนังสือ บุ ด

1. หนังสือบุด – Clib PSU

 • ผู้เขียนบทความ: clib.psu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7699 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หนังสือบุด – Clib PSU หนังสือบุดเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ของภาคใต้ที่บันทึกสรรพวิทยาการต่าง ๆ ไว้ก่อนที่การพิมพ์จะแพร่หลายอย่างเช่นปัจจุบัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:     หนังสือบุดเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ของภาคใต้ที่บันทึกสรรพวิทยาการต่าง ๆ ไว้ก่อนที่การพิมพ์จะแพร่หลายอย่างเช่นปัจจุบัน หนังสือบุดหรือคัมภีร์บุดเป็นวรรณกรรมที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำด้วยกระดาษข่อยแผ่นยาว ๆ หน้าแคบ พับทางขวางทบกลับไปกลับมาคล้ายผ้าจีบ มีทั้งชนิดกระดาษขาวและกระดาษดำ  ซึ่ง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://clib.psu.ac.th/southerninfo/content/3/afaa9a3e” width=”600″]

2. สำนักราชบัณฑิตยสภา

 • ผู้เขียนบทความ: www.orst.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15185 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สำนักราชบัณฑิตยสภา … วรรณกรรม ดังกล่าวมีทั้งที่บันทึกบนแผ่นศิลา แผ่น ทองค ำ ใบลาน สมุดข่อยหรือหนังสือบุด และกระดาษฝรั่ง วรรณกรรมที่เป็นศิลา จารึกของภาคใต้ระหว่างพุทธศตวรรษ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Made with FlippingBook

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.orst.go.th/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER004/GENERAL/DATA0000/00000630.FLP/html/56/” width=”600″]

3. หนังสือบุด : คัมภีร์โบราณของปักษ์ใต้ – GotoKnow

 • ผู้เขียนบทความ: www.gotoknow.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30284 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หนังสือบุด : คัมภีร์โบราณของปักษ์ใต้ – GotoKnow หนังสือบุด ก็คือ สมุดข่อย หนังสือไทย หรือกระดาษสา (พับสา) นั่นเอง เพียงแต่ปักษ์ใต้เรียกว่า หนังสือบุด แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ บุดดำ และบุดขาว.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หนังสือบุด ก็คือ สมุดข่อย หนังสือไทย หรือกระดาษสา (พับสา) นั่นเอง เพียงแต่ปักษ์ใต้เรียกว่า หนังสือบุด แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ บุดดำ และบุดขาว   

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.gotoknow.org/posts/119869″ width=”600″]

4. “หนังสือบุด” เอกสารโบราณภาคใต้ที่ควรค่าต่อการศึกษา – ThaiJo

 • ผู้เขียนบทความ: so04.tci-thaijo.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10340 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “หนังสือบุด” เอกสารโบราณภาคใต้ที่ควรค่าต่อการศึกษา – ThaiJo ร่มฉัตร ขุนทอง. สาขาวิชาการจัดการสารสนทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน. สาขาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บทความวิชาการฉบับนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับหนังสือบุดเอกสารโบราณภาคใต้ที่ควรค่าต่อการศึกษา ประกอบด้วย 1) ความสำคัญของหนังสือบุดด้านการศึกษา ภาษา ศิลปกรรม การบริหารราชการแผ่นดินและความเชื่อ 2) คุณลักษณะของหนังสือบุดเกี่ยวกับรูปเล่มและตัวอักษรที่ใช้ 3) ประเภทของหนังสือบุด 4) กรรมวิธีการทำและการบันทึกเน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/246317″ width=”600″]

5. ‘หนังสือบุดสมุดข่อย’ มรดกภูมิปัญญาเมืองคอนที่ต้องตามคืน หลังถูก …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaipost.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22844 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ‘หนังสือบุดสมุดข่อย’ มรดกภูมิปัญญาเมืองคอนที่ต้องตามคืน หลังถูก … นับว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยสำหรับการโจรกรรมหนังสือข่อย หรือหนังสือบุด ในภาษาภาคใต้ ที่เก็บรักษาไว้ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      สำหรับความคืบหน้าการส่งคืนหนังสือบุดล่าสุด นายสุรเชษฐ์ แก้วสกุล  นักวิชาการอิสระผู้มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช หนึ่งในคณะทำงานของศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดไทยเมืองนคร กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยนครศรีธรรมราช ได้นำหนังสือบุด และ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thaipost.net/main/detail/74593″ width=”600″]

6. รู้ไปโม้ด – หนังสือบุด (ตอนแรก)

 • ผู้เขียนบทความ: www.khaosod.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27354 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รู้ไปโม้ด – หนังสือบุด (ตอนแรก) ตอบ พี่พล. สมบัติของชาติ “หนังสือบุด” ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความรู้ไว้ว่า หนังสือบุดเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ของภาค …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หนังสือบุดของภาคใต้มีปรากฏอยู่ตามจังหวัดต่างๆ และมีหลายขนาดด้วยกัน แต่ละขนาดสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เขียน เช่น ถ้าใช้บันทึกวรรณกรรมประเภทศาสนาจะเป็นหนังสือพระมาลัย โดยบันทึกอักษรขอมบาลีหรือขอมไทย มีความกว้าง 15-20 เซนติเมตร และยาวประมาณ 70 เซนติเมตร สำหรับนิทานชาดก, นิทานประโลมโลก, ตำนาน, พงศาวดาร หรือ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/general-knowledge/news_4590474″ width=”600″]

7. รู้ ไป โม้ ด – หนังสือ บุ ด (ตอน จบ) – ข่าวสด

 • ผู้เขียนบทความ: www.khaosod.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24549 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รู้ ไป โม้ ด – หนังสือ บุ ด (ตอน จบ) – ข่าวสด หนังสือบุดดำ เนื้อกระดาษมีสีดำ เขียนด้วยอักษรสีเหลือง หรือสีขาว เนื้อหาเป็นวิชามาร เช่น ไสยเวท มนต์ดำ รวมถึงตำราพิชัยสงครามและตำราต่างๆ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หนังสือบุดดำ เนื้อกระดาษมีสีดำ เขียนด้วยอักษรสีเหลือง หรือสีขาว เนื้อหาเป็นวิชามาร เช่น ไสยเวท มนต์ดำ รวมถึงตำราพิชัยสงครามและตำราต่างๆ การที่บุดดำใช้สีขาว สีเหลือง หรือ สีทองเขียนเพราะต้องการให้มีพลังอำนาจหรือมีความศักดิ์สิทธิ์ สีขาวจากดินสอสีขาวหรือเปลือกหอยมุก, สีเหลืองและสีทอง จากรงหรือหรดาล หน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4596334″ width=”600″]

8. คัมภีร์บุด ศาสตร์แห่งมนต์เมืองนคร คัมภีร์โบราณของปักษ์ใต้

 • ผู้เขียนบทความ: www.nakhononline.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22002 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คัมภีร์บุด ศาสตร์แห่งมนต์เมืองนคร คัมภีร์โบราณของปักษ์ใต้ หนังสือบุดดำ จะเป็นวิชามาร เนื้อกระดาษมีสีดำ เขียนด้วยอักษรสีทอง สีเหลืองหรือสีขาว เนื้อหาที่เขียนในหนังสือบุดดำ มักจะเป็นเรื่องสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เช่น ไสย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หนังสือบุดแบ่ง 2 ประเภทจำแนกตามลักษณะของกระดาษที่ใช้เป็น ๒ ประเภท คือหนังสือบุดดำ กับหนังสือบุดขาว

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.nakhononline.com/2772/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ หนังสือ บุ ด

Check Also
Close
Back to top button