Review

Top 9 ทะเลหลวง

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ทะเลหลวง บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม onthihsg.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ทะเลหลวง

Related Articles

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ทะเลหลวง

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ทะเลหลวง

1. อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง

 • ผู้เขียนบทความ: www.mkh.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14561 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง อนุสัญญาฯ นี้ มีคำจำกัดความที่เข้าใจง่าย และได้กำหนดสิทธิเสรีภาพในทะเลหลวง ไว้ดังนี้. “ทะเลหลวง หมายถึง ส่วนทั้งหมดของทะเลซึ่งไม่รวมอยู่ในทะเลอาณาเขตหรือใน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      และอนุสัญญานี้มีข้อกำหนดสิ่งที่จะกระทำในทะเลหลวง ด้านการเดินเรือในทะเลหลวง การโดนกันของเรือ การป้องกันการขนส่งทาส การปรามปรามโจรสลัด และการป้องกันมลพิษทางทะเล ดังนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=274&Itemid=216&lang=th” width=”600″]

2. ทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย – เทศบาล ตำบล บ้าน กล้วย

 • ผู้เขียนบทความ: www.bankluai.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28852 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย – เทศบาล ตำบล บ้าน กล้วย เกาะกลางรูปหัวใจ บริเวณทุ่งทะเลหลวง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชมธรรมชาติ และเป็นที่ ประดิษฐสถาน “พระพุทธรัตนสิริสุโขทัย”…

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เกาะกลางรูปหัวใจ  บริเวณทุ่งทะเลหลวง 
  ต.บ้านกล้วย   อ.เมือง    จ.สุโขทัย
  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชมธรรมชาติ และเป็นที่
  ประดิษฐสถาน "พระพุทธรัตนสิริสุโขทัย" สำหรับพระพุทธรัตนสิริสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปสัมริด ปางมารวิชัย มีลักษณะงดงาม คาดว่าสร้างในสมัยพระมห…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bankluai.go.th/travel/detail/138″ width=”600″]

3. ทะเลหลวง (๑๒ เมษายน ๒๕๕๐) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 • ผู้เขียนบทความ: legacy.orst.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12692 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทะเลหลวง (๑๒ เมษายน ๒๕๕๐) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทะเลหลวง แปลตามศัพท์ว่า ทะเลใหญ่ หมายถึง ทะเลและน่านน้ำที่อยู่นอกอธิปไตยของชนชาติใดชนชาติหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง ทุกชาติทุกประเทศมีสิทธิ์เดินเรือหรือใช้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           ทะเลหลวง แปลตามศัพท์ว่า ทะเลใหญ่ หมายถึง ทะเลและน่านน้ำที่อยู่นอกอธิปไตยของชนชาติใดชนชาติหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง ทุกชาติทุกประเทศมีสิทธิ์เดินเรือหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลและน่านน้ำนั้นได้อย่างเสรีไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ คำนี้ว่า ทะเลหล…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://legacy.orst.go.th/?knowledges=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B9%91%E0%B9%92-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90″ width=”600″]

4. กฎหมายทะเล – กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย – กระทรวงการต่างประเทศ

 • ผู้เขียนบทความ: treaties.mfa.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16394 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กฎหมายทะเล – กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย – กระทรวงการต่างประเทศ ทะเลหลวง (High seas) หมายถึง ทะเลที่ไม่ใช่น่านน้ำภายใน ทะเลอาณาเขต หรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของรัฐใด ทั้งนี้ ในทะเลหลวง รัฐทั้งปวงมีเสรีภาพในการเดินเรือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทะเลมีพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่โลก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทะเล ซึ่งพัฒนามาพร้อมกับพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ ปัจจุบันกฎเกณฑ์ส่วนใหญ่ได้ประมวลอยู่ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) ซึ่งค…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://treaties.mfa.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5″ width=”600″]

5. ทะเลหลวง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

 • ผู้เขียนบทความ: dict.longdo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17076 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทะเลหลวง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … ทะเลหลวง คือทุกส่วนของทะเลที่มิได้อยู่ในทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) ของประเทศใด โดยที่ถือว่าทะเลหลวงเป็นทรัพย์สินร่วมกันของทุกชาติ รัฐจะยึดเอาไปทำประโยชน์ของ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  บริการ ติดโพย (PopThai)
  เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
  ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
  (ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
  ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87/pc” width=”600″]

6. *ทะเลหลวง* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

 • ผู้เขียนบทความ: dict.longdo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28770 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ *ทะเลหลวง* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … ทะเลหลวง คือทุกส่วนของทะเลที่มิได้อยู่ในทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) ของประเทศใด โดยที่ถือว่าทะเลหลวงเป็นทรัพย์สินร่วมกันของทุกชาติ รัฐจะยึดเอาไปทำประโยชน์ของ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  บริการ ติดโพย (PopThai)
  เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
  ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
  (ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
  ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dict.longdo.com/search/*%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87*” width=”600″]

7. ทะเลหลวง คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย-ไทย …

 • ผู้เขียนบทความ: dictionary.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27963 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทะเลหลวง คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย-ไทย … ทะเลหลวง. น. ทะเลใหญ่ มหาสมุทร ทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่นอกน่านนํ้าอาณาเขตของประเทศที่เป็นเจ้าของ. ดูคำอื่นๆในหมวดแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ความหมายของ ทะเลหลวง จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87″ width=”600″]

8. ทะเลหลวง – แปล ไทย-อังกฤษ lexitron – Sanook Dictionary

 • ผู้เขียนบทความ: dictionary.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27285 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทะเลหลวง – แปล ไทย-อังกฤษ lexitron – Sanook Dictionary ค้นหาคำศัพท์ ทะเลหลวง แปล ไทย-อังกฤษ lexitron แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมาย.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ตัวอย่างประโยคเรือกำลังปะทะกับคลื่นลมในทะเลหลวง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-en-lexitron/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87″ width=”600″]

9. ทะเลหลวง – คำแปลของภาษาอังกฤษ – พจนานุกรม bab.la

 • ผู้เขียนบทความ: www.babla.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28998 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทะเลหลวง – คำแปลของภาษาอังกฤษ – พจนานุกรม bab.la ทะเลหลวง {คำนาม}. general; วิชาการเมือง. 1. general. volume_up · high sea {น.} ทะเลหลวง. 2. วิชาการเมือง. volume_up · ocean {น.} ทะเลหลวง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.babla.co.th/thai-english/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ทะเลหลวง

Back to top button