HomeLập trình pascal

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của mảng hai chiều – Minh họa trong Pascal

Like Tweet Pin it Share Share Email
Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Như vậy là mình đã giới thiệu xong với các bạn các thuật toán cơ bản trong mảng một chiều. Tiếp theo sẽ là các bài toán trong mảng hai chiểu và mở đầu là bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của mảng hai chiều thuật toán này có minh họa bằng Free Pascal

Bài toán: Viết chương trình tìm phần tử lớn nhất (hay nhỏ nhất) của mảng hai chiều m hàng n cột (m,n <= 10000)

Dữ liệu vào file: Max2.INP dòng đầu chứa m,n, các dòng sau chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột

Dữ liệu ra file: Max2.OUT chứa giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

VD:

Max2.INP Max2.OUT
4  3

1    3    5

2    4    6

8    7    9

11 10 12

Max: 12

Thuật toán này không có gì là đặc biệt, chỉ cần bạn duyệt hết các phần tử của mảng rồi sử dụng kĩ thuật như tìm max, min của mảng một chiều là được.

Code pascal

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *