HomeLập trình Scratch

Tìm phần tử nhỏ nhất (lớn nhất) của dãy số bằng Pascal và Scratch

Like Tweet Pin it Share Share Email
Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Như vậy ta đã tìm hiểu xong những thuật toán số học, bây giờ ta tiến hành tìm hiểu tiếp về dãy số hay trong Pascal gọi là mảng một chiều. Đầu tiên là bài toán kinh điển cho dân học lập trình đó là Tìm phần tử nhỏ nhất (lớn nhất) của dãy số, ta sẽ thực hiện bài toán này trong Pascal và scratch nhé.

Thuật toán tìm phần tử nhỏ nhất (lớn nhất) của dãy số

Giả sử dãy có n số nguyên. Đầu tiên ta cho Max (Min) là một giá trị tùy ý của mảng. Gọi i là phần tử bất kì từ 1 đến n – 1 của dãy số, ta sẽ lần lượt so sánh phần từ i với các phần tử từ i+1 đến n, nếu phần tử nào lớn hơn (nhỏ hơn) Max (Min) thì thay Max (Min) bằng phần tử đó.

Chương trình tìm phần tử nhỏ nhất (lớn nhất) của mảng một chiều trong Pascal

Đây là code tìm Max, tìm Min thì tương tự nhé

Chương trình tìm phần tử nhỏ nhất (lớn nhất) của dãy số trong Scratch

Trong Scratch thì không gọi là biến mảng mà dùng thuật ngữ “danh sách”. Có một điều là trong Pascal ta cần biết có bao nhiêu số trong mảng thì trong Scratch không cần biến để lưu nhé,vì với 1 biến danh sách đã có sẵn hàm “độ dài của …” để cho biết số phần tử của dãy rồi.

Còn thuật toán thì cũng chẳng có gì khác đâu. Các bạn tự làm cho quen, có gì thắc mắc comment nhé.

Đảm bảo khi các bạn quen rồi thì lập trình bằng scratch dễ hơn Pascal nhiều, bây giờ mỗi lần có bài nào chưa code là thay vì mình dùng Pascal thì mình dùng Scratch thấy dễ hơn, chẳng qua những code trên mình có sẵn rồi nên đưa lên cho các bạn tham khảo mà thôi

Các bạn đừng quên là còn tới 50 bài tập Scratch khác nhé.

Comments (2)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *