Tin học trẻ Tỉnh Ninh Bình – Bảng A – Scratch tiểu học

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Xin giới thiệu với các bạn Đề thi tin học trẻ Tỉnh Ninh Bình – Bảng A – Khối Tiểu học vừa mới thi ngày 14/6/2019. Đề thi yêu cầu thi sinh thực hiện trên Scratch 3.0.

Bài 1– Vẽ hình:

Em hãy lập chương trình vẽ đa giác đều cạnh 100, xoay được với số cạnh, số lần quay và số bước dịch chuyển (khoảng cách với tâm quay) sau mỗi lần xoay được nhập từ bàn phím.

Bài 2 – Xử lý xâu ký tự:

Nhập từ bàn phím một dãy các ký tự, lưu vào danh sách (list). Viết khối lệnh (chương trình con) thực hiện các nhiệm vụ sau đây, chương trình chính lần lượt gọi 2 chương trình con này.

a) Nhập một ký tự bất kỳ, kiểm tra xem ký tự đó có trong dãy đã nhập hay không và thông báo kết quả số lần xuất hiện của ký tự ra màn hình.

b) Đảo ngược xâu ký tự đã nhập và in ra màn hình kết quả xâu đảo ngược.

Ví dụ: Nhập xâu ABCDEHEH.

Nhập tý tự E, thông báo chữ E xuất hiện 2 lần trong xâu

Kết quả xâu đảo ngược là: HEHEDCBA

Xem video hướng dẫn bài 2 Đề thi tin học trẻ Tỉnh Ninh Bình

Bài 3 – Xử lý số: Cho dãy số 1,5,9,13,…

a) Tìm số hạng thứ n của dãy (n nhập từ bàn phím, kiểm soát n>l)

b) Tính tổng của n số hạng đầu tiên này ( 1+ 5+ 9 + 13+…+ Số thứ n)

Ví dụ: nhập 0 sẽ có thông báo và yêu cầu nhập lại

Nhập 5, thông báo số hạng thứ n là: 17

Tổng của 5 số hạng đầu là: 45

Bài 4 — Thiết kế trò chơi “Cá mập săn mồi”

Tạo nhân vật cá mập (shark 2) và cá (fish), tạo phông nền là cảnh dưới nước (under water)

Dùng 4 phím mũi tên để di chuyển cá mập bơi trên màn hình

Cá được sinh ra tại vị trí bất kỳ và di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình. Số cá ban đầu là 10 con, sau 5 giây sẽ sinh thêm một con. Mỗi khi cá va chạm với cá mập sẽ bị ăn thịt (biến mất), Có một biến đến số cá bị cá mập ăn

Thiết kế chương trình chơi trong một phút. Hết phút chương trình sẽ dừng.

Nhận xét chủ quan

Câu 1 vẽ hình đa giác đều cơ bản đưa ra rõ ràng các yêu cầu nên HS không bị rối như một số đề khác.

Câu 2 Đưa ra nội dung câu hỏi gây nhiều tranh cãi như : “tại sao cần list?”

Câu 3 bài tập về thuật toán cơ bản

Câu 4: Phân hoá học sinh mức độ vừa phải không quá khó.

Tóm lại: Đề tương đối phù hợp với HS tiểu học.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *