Lập trình Scratch

Tính lũy thừa trong Scratch đệ quy và không đệ quy

Tính lũy thừa trong Scratch đệ quy và không đệ quy

Khi học tới bài 7 số học lớp 6 các em sẽ được biết về lũy thừa với số mũ tự nhiên ta hãy cùng giúp các em củng cố kiến thức toán thông qua chương trình Scratch “Viết chương trình tính a lũy thừa n với a, n là các số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím”

Với bài toán này các bạn nào từng học pascal hay C thì quá quen thuộc rồi có thể dùng đệ quy hay không đệ quy đều đơn giản, bây giờ mình cùng xem trong Scratch thì thế nào nha.

Tính lũy thừa trong Scratch theo định nghĩa

Đầu tiên ta cùng lập trình tính a mũ n theo đúng định nghĩa là bằng n số a nhân lại với nhau nào

Bước 1: Xây dựng thủ tục tính lũy thừa

Thủ tục tính lũy thừa trong Scratch
Ở đây mình dùng kỹ thuật nhân dồn “cơ số” sao cho đủ “số mũ” lần thì thôi.

Giá trị a lũy thừa n được lưu vào biến “Kết quả”

Chương trình trên vẫn chạy đúng khi số mũ bằng 0 vì khi đó vòng lặp không chạy nên kết quả vẫn là 1.

Mình không xử lý trường hợp cơ số bằng 0 các bạn có thể chỉnh sửa cho hoàn thiện.

Bước 2: Chương trình chính tính a mũ n

Các bạn hãy quan sát code sau:

Hoàn thiện chương trình tính a mũ n

Sau khi người dùng nhập vào hai biến a, b. (Ở đây mình không có bẫy lỗi, theo mình các bạn nên thêm vào để chương trình hay hơn) thì gọi mảnh ghép tính lũy thừa ở trên với hai tham số là a và n, có nghĩa là chương trình sẽ gán đặt cơ số là a và số mũ là n.

Cuối cùng là lệnh in ra màn hình kết quả, trong lệnh này ta sử dụng nhiều câu lệnh “nối” để xuất được kết quả giống như hình sau:

Kết quả chương trình với a = 3 ; n = 4

Ok, quá đơn giản phải không nào

Tính lũy thừa trong Scratch dùng đệ quy

Chắc chắn ngôn ngữ lập trình nào cũng thực hiện đệ quy được, nhưng mình thấy trong Scratch viết đệ quy sẽ phức tạp hơn. Chắc chắn là mình phải dùng thêm một vài biến trung gian trong quá trình thực hiện.

Phần này mình để lại coi như bài tập để các bạn thử suy nghĩ xem sao nha. Bạn nào nghĩ ra vui lòng comment chia sẻ để mọi người cùng học hỏi nào.

Và đừng quên mình thường xuyên cập nhật “Chuyên đề Học toán cùng Scratch” nha, các bạn hãy đón đọc.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button