Toán về phản ứng khử oxit kim loại bằng H2 hoặc CO

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Các bạn đang xem Toán về phản ứng khử oxit kim loại bằng H2 hoặc CO của Ôn thi HSG.
Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích.

Bài tập mẫu 1. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:
a) Tính số gam đồng kim loại thu được.
b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Giải
Phương trình hóa học: CuO + H2 → Cu + H2O.
a) Ta có: nCuO = mCuO/MCuO = 48 / (64+16) = 0,6 (mol)
Theo phương trình hóa học:
1 mol CuO tham gia phản ứng thu được 1 mol Cu.
0,6 mol CuO tham gia phán ứng thu được 0,6 mol Cu.
Khối lượng đồng kim loại thu được:
mCu = nCu x MCu = 0,6 x 64 = 38,4 (gam).

b) Theo phương trình hóa học:
1 mol CuO tham gia phản ứng cần dùng 1 mol H2.
0,6 mol CuO tham gia phản ứng cần dùng 0,6 mol H2
Thể tích khí hiđro cần dùng:
VH2 = 22,4 x. nH2 = 22,4 x 0,6 = 13,44 (lít).

Bài tập mẫu 2. Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:
a) Tính số gam thủy ngân thu được.
b) Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Giải
Phương trình hóa học: HgO + H2 (t0)→ Hg + H2O
a) Ta có: nHgO = 21,7 / (201+16) = 0,1 (mol).
Theo phương trình hóa học:
1 mol HgO tham gia phản ứng thu được 1 mol Hg
0,1 mol HgO tham gia phản ứng thu được 0,1 mol Hg.
Khối lượng thủy ngân thu được: mHg = 0,1 x 201 = 20,1 (gam).

b) Theo phương trình hóa học:
1 mol Hg tham gia phán ứng cần dùng 1 mol H2.
0,1 mol Hg tham gia phản ứng cần dùng 0,1 mol H2.
Thể tích khí hiđro cần dùng:
VH2 = 22,4 x nH2 = 22,4 x 0,1 = 2,24 (lít).

Cảm ơn các bạn đã đọc bài Toán về phản ứng khử oxit kim loại bằng H2 hoặc CO của Ôn thi HSG, hãy chia sẻ nếu bài viết hữu ích.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *