Lớp 6

Tổng hợp các đoạn văn tả ngôi trường bằng Tiếng Anh hay

Nhằm giúp các em có tư liệu tham khảo và luyện viết, Ôn Thi HSG đã biên soạn và gửi đến các em tài liệu Tổng hợp các đoạn văn tả ngôi trường bằng Tiếng Anh hay. Tài liệu giới thiệu các đoạn văn viết về ngôi trường bằng Tiếng Anh. Hi vọng sau khi tham khảo tài liệu, các em có thể tự viết những đoạn văn thật hay.

TỔNG HỢP CÁC ĐOẠN VĂN TẢ NGÔI TRƯỜNG

BẰNG TIẾNG ANH HAY

1. Đoạn văn mẫu số 1

This is my school. Its name is Dich Vong Hau secondary school. It’s on Dich Vong Hau street. It’s very beautiful and big. There are twenty classrooms in my school. My school has two hundred fifty students and thirty – five teachers. Student in my school are very good. They come from around Dich Vong district. Our teachers are friendly and kind. At school, I learn many subject such as: English, Math, Art ,… .I like English best because it’s very entertaining and important for my further education. At break time, I and my friends have a lot of funny activities such as skipping rope, playing hide-and-seek, and so on. Each day at school is a happy day. I love my school very much.

Dịch

Đây là trường học của mình. Nó tên là trường trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu. Trường mình nằm trên đường Dịch Vọng Hậu. Nó rất đẹp và lớn. Có hai mươi phòng học trong trường của mình. Trường mình có hai trăm năm mươi học sinh và ba mươi lăm giáo viên. Học sinh trong trường của mình rất tốt. Họ đến từ xung quanh khu vực quận Dịch Vọng. Giáo viên của chúng mình rất thân thiện và tốt bụng. Ở trường, mình được học nhiều môn học khác nhau như: Tiếng Anh, Toán, Mĩ thuật, … Mình thích nhất môn Tiếng Anh vì nó rất thú vị và quan trọng cho việc học sau này của mình. Giờ ra chơi, mình và các bạn có nhiều hoạt động vui nhộn như nhảy dây, chơi trốn tìm,…. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Mình yêu trường của mình rất nhiều.

2. Đoạn văn mẫu số 2

Hello, my name is Đức Phúc. My school’s name is Le Quy Don secondary school. It is not far from our house. I go to my school every day on foot. My school is exactly beautiful and big. There is a small playground in our school-compound. During the break time, we play there. We play many sports such as volley-ball, badminton. There are two swings on the side. We swing there merrily. There is a good library on the ground floor of the school-building. Our librarian is Ms Thuy Linh. She helps us in selecting good books. We take books on loan to read. The students of our school are gentle and disciplined. There is not much noise in our school. Our Principal is very strict. But he is also kind to all. I am happy as a student of my school. I love my school, my classmates, and my teachers. My school is my second home.

Dịch

Xin chào, mình tên là Đức Phúc. Trường mình tên là trường THCS Lê Quý Đôn. Nó không xa nhà của chúng mình. Mình đi bộ đến trường hàng ngày. Trường của mình chính xác là đẹp và lớn. Có một sân chơi nhỏ trong khuôn viên trường học của chúng mình. Trong thời gian giải lao, chúng mình chơi ở đó. Chúng mình chơi nhiều môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông. Có hai cái xích đu ở bên. Chúng mình đu đưa ở đó một cách vui vẻ. Có một thư viện tốt ở tầng trệt của tòa nhà trường học. Thủ thư của chúng mình là cô Thùy Linh. Cô ấy giúp chúng mình chọn những cuốn sách hay. Chúng mình mượn sách để đọc. Học sinh của trường chúng mình hiền lành và kỷ luật. Không có nhiều tiếng ồn trong trường học của chúng mình. Hiệu trưởng của chúng mình rất nghiêm khắc. Nhưng ông ấy cũng tốt với tất cả. Mình hạnh phúc khi là học sinh của trường mình. Mình yêu trường học của mình, các bạn cùng lớp và các giáo viên của mình. Trường học của mình là ngôi nhà thứ hai của mình.

3. Đoạn văn mẫu số 3

Hi everybody. Today I would like to talk about my school. Let’s start! My junior high school really is like a paradise with fresh air, picturesque surroundings and lovely people beside me. The school is located in the countryside among the immense green fields. Simple design with two buildings perpendicular to each other and many shade trees and flowers give me a feeling of closeness. Besides, there is a vacant lot for students to play football in the afternoon after school. Moreover, all the teachers are wholeheartedly and devoted. In addition, I have close friends who are always with me and help me whenever I have a problmình. In short, the school has left a very beautiful impression of my childhood experiences and the mmìnhories of the school will never fade in my thoughts. Oh! I really love it…

Dịch

Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin kể về trường học của mình. Bắt đầu thôi! Trường trung học cơ sở của mình thực sự như một thiên đường với bầu không khí trong lành, cảnh vật xung quanh đẹp như tranh và những con người đáng mến bên cạnh. Ngôi trường được đặt ở vùng nông thôn giữa những cánh đồng xanh rộng bát ngát. Thiết kế đơn giản với hai toàn nhà vuông góc với nhau và nhiều loại cây bóng mát và hoa cho mình cảm giác thật gần gũi. Bên cạnh đó, có một mảnh đất trống cho học sinh chơi bóng đá buổi chiều mỗi khi tan học. Hơn nữa, tất cả giáo viên đều rất hết lòng và tận tụy. Thêm vào đó, mình có những người bạn thân luôn bên mình và giúp đỡ mình mỗi khi mình gặp khó khăn. Tóm lại, ngôi trường đã để lại dấu ấn vô cùng đẹp đẽ của những trải nghiệm tuổi thơ của mình và kí ức về ngôi trường sẽ không bao giờ phai mờ trong suy nghĩ của mình. Ôi! Mình rất yêu quý trường học của mình!

4. Đoạn văn mẫu số 4

My secondary school is placed in the center of my district. It is surrounded by a paddy-field, it enjoys lined- trees and colorful garden, which creates a wonderful view. Moreover, this school was designed with a large- scale plan. It is a 2 storied building of u shape with capacity of 1000 people and it was invested heavily in infrastructures with well- equipped classrooms. In a good environment, students are given many precious chances to discover and develop their inner talents. Besides modern facilities, this school is also well- known for enthusiastic and qualified teachers who are always dedicated and devoted thmìnhselves to teaching career. In conclusion, my school has become an indispensable part in my life.

Dịch

Trường cấp hai của mình nằm ở vị trí trung tâm của huyện. Ngôi trường được bao quanh bởi cánh đồng lúa, với những hàng cây xanh và khu vườn đầy sắc màu của ngôi trường, tất cả đã tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời. Ngoài ra ngôi trường được thiết kế với một kế hoạch quy mô. Đó là ngôi trường với các toà nhà hai tầng được xếp theo hình chữ u với sức chứa khoảng 1000 người và ngôi trường được đầu tư chu đáo về mặt cơ sở hạ tầng với những lớp học hiện đại. Được học tập trong một môi trường tốt, học sinh sẽ có nhiều cơ hội khám phá và phát triển những tài năng còn ẩn sâu của mình. Bên cạnh cơ sở hạ tầng hiện đại, ngôi trường còn được biết đến bởi những người thầy, người cô đầy tài năng và nhiệt huyết, những người luôn tận tâm và cống hiến hết mình cho sự nghiệp dạy học. Tóm lại ngôi trường dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

5. Đoạn văn mẫu số 5

My school is Phan Dinh Phung secondary school. It is at 56 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi capital. It is a very big and beautiful school with about 60 teachers and over 800 students. My school is large with over 20 classrooms on three floors. My classroom is on the third floor. My school has a big schoolyard. My classmates always play games and relax there at break time. My school also has two new computer rooms with many modern computers. The best thing about my school is the library with lots of interesting books. One more wonderful thing is the teachers. They are always friendly and kind to us. My friends are hard-working and creative. We always help each other. I love Phan Dinh Phung secondary school so much because we all have a lot of fun and get good lessons every day.

Dịch

Trường mình học là trường THCS Phan Đình Phùng. Ngôi trường nằm ở số 56 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là một ngôi trường rất lớn và đẹp với khoảng 60 giáo viên và hơn 800 học sinh. Trường của mình rộng với hơn 20 phòng học trên ba tầng. Phòng học của mình ở tầng ba. Trường mình có một sân trường lớn. Các bạn cùng lớp của mình luôn chơi trò chơi và thư giãn ở đó vào giờ giải lao. Trường mình cũng có hai phòng máy mới với nhiều máy tính hiện đại. Điều tuyệt vời nhất ở trường mình là thư viện với rất nhiều cuốn sách thú vị. Một điều tuyệt vời hơn nữa là các thầy cô. Họ luôn thân thiện và tốt bụng với chúng mình. Bạn bè của mình rất chăm chỉ và sáng tạo. Chúng mình luôn giúp đỡ lẫn nhau. Mình yêu trường THCS Phan Đình Phùng nhiều lắm vì chúng mình đều có nhiều niềm vui và học tốt mỗi ngày.

6. Đoạn văn mẫu số 6

Hello! My name is hoa. I’d like to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy Tan street. It is very beautiful and very big. My school has a front yard and a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, and a playground. the backyard has a play ground. My school has 40 teachers, 1000 students and 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers and my friends very much. Because they are very friendly and always help me whenever I need.

Dịch

Xin chào! Tên mình là Hoa. Mình muốn kể cho bạn nghe về trường học của mình. Trường mình tên trường cấp 2 Lý Thường Kiệt. Trường mình ở đường Duy Tân. Nó rất đẹp và rất lớn. Trường mình có sân trước và sân sau. Sân trước có nhiều hoa, cây xanh, cờ đầu, sân chơi. sân sau có sân chơi. Trường mình có 40 giáo viên, 1000 học sinh và 30 phòng. Mình mong mình là học sinh giỏi của trường THCS Lý Thường Kiệt. Mình rất yêu quý trường lớp, các thầy cô giáo và các bạn của mình. Vì họ rất thân thiện và luôn giúp đỡ mình bất cứ khi nào mình cần.

7. Đoạn văn mẫu số 7

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going to talk about my school. This is my school. Its name is Quang Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school. Many people say my school is a “green school” beaucase every student and teacher is have protecting the envirointment awareness.

Dịch

Xin chào, mình tên Trí. Mình là học sinh. Hôm nay mình sẽ nói về trường mình. Đây là trường mình tên là Quang Trung, là trường cấp 2. Trường mình có 20 phòng học. Lớp nào cũng có máy chiếu. Tất cả các giáo viên đều thân thiện. Xung quanh trường mình có nhiều cây xanh. Nhiều người nói trường mình là “trường học xanh” vì mọi học sinh và giáo viên đều phải bảo vệ ý thức về môi trường.

8. Đoạn văn mẫu số 8

Hey, there. My name is Huyen Anh. I’m 12 years old and I come from Thanh Hoa. Well, today I’m gonna tell you about my school. My school name is Tran Mai Ninh Secondary School. It’s located in the centre of the city and it was built in 1994. My school is very big and it is surrounded by many tall trees and houses. There are about one thousand and five hundred students and thirty- one teachers in my school. Thirty-two rooms are for classes, four rooms for the teachers and two rooms of computer. All the teachers of our school are all friendly and helpful. They always teach us with pleasure and love us like their own children. There is a big school yard in front of the school. They often plant trees and flowers in the yard. That makes our school more beautiful. And I love my school very much.

Dịch

Xin chào. Mình tên là Huyền Anh. Mình 12 tuổi và đến từ Thanh Hóa. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về trường học của mình. Trường mình tên là trường THCS Trần Mai Ninh, nằm ở trung tâm thành phố và được xây dựng vào năm 1994. Trường mình rất lớn, xung quanh có nhiều cây cao và nhà cửa. Có khoảng một nghìn năm trăm học sinh và ba mươi mốt giáo viên trong trường của mình. Ba mươi hai phòng dành cho các lớp học, bốn phòng cho giáo viên và hai phòng máy tính. Tất cả các giáo viên của trường chúng mình đều thân thiện và hữu ích. Họ luôn dạy chúng mình một cách vui vẻ và yêu thương chúng mình như con đẻ của họ. Trước trường có sân trường lớn. Họ trồng cây và hoa trong sân. Điều đó làm cho ngôi trường của chúng mình đẹp hơn. Và mình yêu ngôi trường của mình rất nhiều.

9. Đoạn văn mẫu số 9

My name is Hoa. I’m 12 years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small and antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind and help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting and they always understand what are you thinking about. The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice and practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, sport festival and fair. But whatever this is not a problmình, the problmình is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Dịch

Mình tên là Hoa. Mình 12 tuổi. Mình học trường THCS Lê Quý Đôn. Đây không hẳn là ngôi trường tốt nhất nhưng với mình đây là ngôi trường tốt nhất mà mình từng học. Trường học của mình nhỏ và cổ kính. Nó ở một ngôi làng nhỏ nên không có nhiều người trong trường này nhưng mình không thấy nhàm chán về điều này vì những người ở đó thực sự tốt bụng và giúp đỡ mình nếu mình gặp khó khăn. Các giáo viên trong trường này thật thú vị và họ luôn hiểu bạn đang nghĩ gì. Lần đầu tiên học ở đó, mình luôn nghĩ rằng họ là phù thủy vì họ có thể đọc được suy nghĩ của mình. Mỗi buổi học ở trường mình không ghê gớm hơn trường khác vì thầy cô không dạy lý thuyết cho mình. Họ muốn mình luyện tập và luyện tập. Nhưng họ cũng là một giáo viên nên họ luôn giao cho học sinh bài tập về nhà, nhiều bài tập về nhà … Ở ngôi trường này, có rất nhiều hoạt động ngoài trời như cắm trại, hội thao, hội chợ. Nhưng dù sao đây cũng không phải là vấn đề, vấn đề là các sinh viên ở đó thực sự chăm chỉ học tập vì họ muốn ngôi trường này trở nên nổi tiếng.

10. Đoạn văn mẫu số 10

My new school’s name is Nguyen Tat Thanh secondary school. It’s located in Xuan Thuy street, Ha Noi capital. It’s surrounded by many tall trees with much fresh air. It’s big with a large yard and three buildings. It’s has 20 rooms with 14 classrooms and some function rooms: a library room, a biology room, a language room, a chmìnhistry room, a physic room & a computer room. There is a playground in my school where we often play basketball in it at breaktime between lessons. There are 40 teachers. They are kind, helpful & generous. They are as our second mother. They teach us many useful lessons and help us with many difficult problmìnhs in the life. It’s also has 450 students. They are always sociable, funny and intelligent. We often sit on the benches under the trees to talk about interesting lessons or a good movie. My new school is always in my mind & I love it very much.

Dịch

Trường mới của mình tên là trường THCS Nguyễn Tất Thành. Nó nằm ở đường Xuân Thủy, thủ đô Hà Nội. Nó được bao quanh bởi nhiều cây cao với nhiều không khí trong lành. Nó lớn với một sân rộng và ba tòa nhà. Nó có 20 phòng với 14 phòng học và một số phòng chức năng: phòng thư viện, phòng sinh học, phòng ngôn ngữ, phòng hóa học, phòng vật lý và phòng máy tính. Có một sân chơi trong trường của mình, nơi chúng mình thường chơi bóng rổ trong đó vào giờ giải lao giữa các giờ học. Có 40 giáo viên. Họ tốt bụng, hữu ích và hào phóng. Họ như người mẹ thứ hai của chúng ta. Họ dạy cho chúng mình nhiều bài học bổ ích, giúp chúng mình giải quyết nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nó cũng có 450 sinh viên. Họ luôn hòa đồng, vui tính và thông minh. Chúng mình thường ngồi trên những chiếc ghế dài dưới tán cây để nói về những bài học thú vị hoặc một bộ phim hay. Ngôi trường mới luôn ở trong tâm trí mình và mình yêu nó rất nhiều.

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Tổng hợp các đoạn văn tả ngôi trường bằng Tiếng Anh hay. Để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Tổng hợp các từ vựng Tiếng Anh về công việc nhà cần nhớ
  • Các đoạn văn Tiếng Anh viết về phương tiện giao thông trong tương lai chọn lọc

Chúc các em học tốt!

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button