Tiểu Học

Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về giờ ra chơi ở trường thú vị

Ôn Thi HSG xin giới thiệu đến các em tài liệu Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về giờ ra chơi ở trường thú vị nhằm giúp các em biết cách viết về giờ ra chơi thật hay. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em. Mời các em cùng tham khảo nhé!

TỔNG HỢP CÁC ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH

VIẾT VỀ GIỜ RA CHƠI Ở TRƯỜNG THÚ VỊ

1. Đoạn văn mẫu số 1

Every day is a good day to go to school. In addition to the lessons that bring useful knowledge, the best time is recess. When the drums sounded, we were all happy to have a break. When it was time to play, everyone had a good conversation with each other. Some students will clear the board in preparation for the next class. The girls invited each other to play rope skipping. The school yard is extremely crowded at this time. There are students of all grades here. There are groups of words to play badminton, others play badminton. The voices of a few students crept between the noises. Now for fun like this, it took place very short, everyone wanted to fully enjoy this little time. The drum sounded again. The groups of friends once scattered and returned to the classroom. So recess has ended. Break time is short but extremely ugly. Thanks to that, we have the spirit of learning for the next lessons.

Dịch:

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ngoài những giờ học mang lại những kiến thức bổ ích thì thời gian tuyệt vời nhất đó là giờ ra chơi. Khi tiếng trống vang lên, chúng tôi đều vui mừng vì được nghỉ giải lao. Đến giờ ra chơi mọi người đều trò chuyện vui vẻ với nhau. Một số học sinh sẽ xóa bảng để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Những bạn nữ rủ nhau chơi nhảy dây. Sân trường lúc này vô cùng đông đúc. Có học sinh của tất cả các lớp ở đây. Có nhóm từ chơi đá cầu, có nhóm thì chơi cầu lông. Tiếng hát của một vài bạn học sinh len lỏi giữa những tiếng ồn. Giờ ra chơi vui như vậy thì nó diễn ra rất ngắn, mọi người đều muốn tận hưởng trọn vẹn thời gian ít ỏi này. Tiếng trống lại vang lên một lần nữa. Những nhóm bạn lần lựa tản ra và trở về lớp học. Vậy là giờ ra chơi đã kết thúc rồi. Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ui vẻ. Nhờ đó mà chúng tôi có tinh thần học tập cho những tiết học tiếp theo.

2. Đoạn văn mẫu số 2

Our brain gets tired when working continuously. Therefore, there will be a break time for each class period. It will take about 5 -10 minutes, depending on the school. When it’s time for recess, I usually do different things to give my brain a break. I often invite my friends to walk around the school grounds. Sometimes we will join soccer groups in the school yard. On hungry days, I would go to the cafeteria and buy a carton of milk. I like to sit and talk with a few close friends. We tell each other funny stories. It wasn’t long before the drum came out to play but out loud laughter could also be heard. I thought that the students are really good, worry-free, only study and have fun with good friends. When it rains I like to stand in the hallway of the classroom watching the rain. Feeling so peaceful. Break time is not too much, but it is enough for me to relax.

Dịch:

Não bộ của chúng ta khi làm việc liên tục sẽ bị mệt mỏi. Do đó, mội một tiết học sẽ có một khoảng thời gian giải lao. Nó sẽ kéo dài khoảng 5 -10 phút, tùy trường học. Khi đến giờ ra chơi tôi thường làm những việc khác nhau để não được nghỉ ngơi. Tôi thường rủ bạn mình đi dạo quanh sân trường. Đôi khi chúng tôi sẽ tham gia các nhóm đá cầu ở sân trường. Những ngày đói bụng, tôi sẽ đến căng tin và mua một hộp sữa. Tôi thích ngồi nói chuyện với một vài người bạn thân. CHúng tôi nói với nhau những câu chuyện hài hước. Tiếng trống giờ ra chơi vang lên chưa lâu thì tiếng cười ròn rã của chúng tôi cũng vang lên. Tôi thầm nghĩ là học sinh thật tốt, chẳng phải lo nghĩ gì chỉ có học hành và vui vẻ bên những người bạn tốt. Khi trời mưa tôi thích đứng ở hành lang lớp học và ngắm mưa. Cảm giác thật bình yên. Giờ ra chơi tuy không quá nhiều nhưng đủ để tôi thư giãn. 

3. Đoạn văn mẫu số 3

Recess is coming. The tension in the classroom quickly vanished. I really like recess. Now I can chat with my friends. Together we talked about the interesting stories we met. Laughter echoed throughout the classroom. Some of you will be assigned on-time, they will have to clear the board. We have a small tree tub. Sometimes I will water it. My class is very united. We often play together. On hot summer days, we will play rope skipping together in the shade of a tree. The school yard was stirred by us. Break time is short but has helped us have great moments with our friends.

Dịch:

Giờ ra chơi đến rồi. Những căng thẳng của lớp học nhanh chóng biến mất. Tôi rất thích giờ ra chơi. Lúc này tôi có thể cùng bạn bè trò chuyện. Chúng tôi cùng nhau kể về những chuyện thú vị mà chúng tôi gặp. Tiếng cười nói vang khắp lớp học. Một số bạn sẽ được phân công trực nhật, họ sẽ phải xóa bảng. Chúng tôi có một bồn cây nhỏ. Đôi khi tôi sẽ tưới nước cho nó. Lớp tôi rất đoàn kết. Chúng tôi thường chơi chung với nhau. Những ngày hè nắng nóng, chúng tôi sẽ cùng nhau chơi nhảy dây ở dưới bóng mát của cái cây. Sân trường được chúng tôi khuấy động. Giờ ra chơi tuy ngắn nhưng đã giúp chúng tôi có những khoảnh khắc tuyệt vời bên những người bạn của mình. 

4. Đoạn văn mẫu số 4

Whether I’m a student in elementary or middle school, I always like recess. This is a great time with friends. During the lessons I try to focus on listening to lectures and understanding the lessons. When it’s time for recess, I will relax to clear my mind for the next lesson. The time out is not much, so I usually sit down and chat with my friends. We talk a lot together. We play together sometimes. During recess we are allowed to play the games we want, but we will not be able to leave the school. When I’m tired, I’ll walk around the schoolyard with my friends. My school yard has many trees so it is very cool. My friend’s favorite place is the school’s gymnasium. Here, when it is time to play, many of you will come to play volleyball. It’s also quite cool here, so in the summer we often gather here. Although the break time is not much, it helps me dispel all the fatigue and I find it very necessary.

Dịch:

Dù là học sinh tiểu học hay trung học cơ sở thì tôi vẫn luôn thích giờ ra chơi. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời bên bạn bè. Trong những tiết học tôi cố gắng tập trung để nghe giảng và hiểu bài. Đến giờ ra chơi tôi sẽ thư giãn để đầu óc thoải mái cho tiết học tiếp theo. Giờ ra chơi không nhiều nên tôi thường ngồi tại chỗ và trò chuyện cùng bạn bè. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện cùng nhau. Đôi khi chúng tôi cùng nhau đùa nghịch. Trong giờ ra chơi chúng tôi được chơi những trò mà mình muốn nhưng chúng tôi sẽ không được ra khỏi trường. Những khi mệt mỏi tôi sẽ cùng bạn bè đi quanh sân trường. Sân trường tôi có nhiều cây xanh nên rất mát mẻ. Địa điểm yêu thích của bạn tôi là phòng học thể dục của trường. Ở đây, mỗi khi đến giờ ra chơi sẽ có rất nhiều bạn đến chơi bóng chuyền. Ở đây cũng khá mát nên mùa hè chúng tôi thường tụ tập ở đây. Tuy thời gian giải lao không nhiều nhưng nó giúp tôi xua tan đi những mệt mỏi và tôi thấy nó rất cần thiết. 

5. Đoạn văn mẫu số 5

As a high school student, our recess time is reduced from 15 minutes to 10 minutes. One day we will study 5 periods and after each lesson there will be one out. When recess time comes, each of us will have our own preferences. Some people like to sit and listen to music, some people like to walk, some people like to talk, others go to buy food. The atmosphere is fun and exciting. When it comes to recess, I often go down to the school yard with my friends. My school yard is quite large and has many trees so it is very cool. There were students from another class in the yard. There are groups of friends playing sports, some friends reading books and others walking around like us. On rainy days when we can’t go to the schoolyard, I will sit and talk with everyone. Our talking topics are rich. We can sit together forever. The end of recess often leaves us a lot of regret because stories are unfinished. However, it is the unfinished work that makes us look forward to the next game time. The happiness of the school days is to laugh happily with his friends during recess.

Dịch:

Khi là một học sinh của trường trung học phổ thông, thời gian ra chơi của chúng tôi sẽ giảm từ 15 phút còn 10 phút. Một ngày chúng tôi sẽ học 5 tiết và sau mỗi tiết học sẽ là một lần ra chơi. Khi giờ ra chơi đến, mỗi người chúng tôi sẽ có những sở thích riêng. Có người thích ngồi nghe nhạc, có người thích đi dạo, có người thích trò chuyện, có người thì đi mua đồ ăn. Không khí vui nhộn và sôi động. Khi giờ ra chơi đế, tôi thường cùng bạn bè xuống sân trường chơi. Sân trường tôi khá rộng và có nhiều cây xanh nên rất mát. Dưới sân trường có những học sinh của lớp khác. Có những nhóm bạn chơi thể thao, có bạn thì ngồi đọc sách và có những người cũng đang đi dạo như chúng tôi. Những hôm trời mưa chúng tôi không thể xuống sân trường thì tôi sẽ ngồi nói chuyện cùng mọi người. Chủ đề nói chuyện của chúng tôi rất phong phú. Chúng tôi có thể ngồi với nhau mãi không hết chuyện. Giờ ra chơi kết thúc thường để lại cho chúng tôi vô vàn tiếc nuối bởi những câu chuyện còn đang dang dở. Tuy nhiên, chính sự dở dang đó lạ khiến chúng tôi mong chờ đến giờ ra chơi tiếp theo. Hạnh phúc của thời học sinh chính là cùng những người bạn của mình nói cười vui vẻ.trong giờ ra chơi. 

6. Đoạn văn mẫu số 6

Break time plays an important part in student’s psychology after hours of studying. Students have several activities during break time. Some girl play jumping rope, some play badminton, some stay in their class to prepare for next lesson and others go to canteen for a light meal. Some of the break time, student spend time tidying up the yard; therefore, it always clean for us to play. In spring season, we plant flower and small tree to decorate the garden with colorful detail and keep it fresh. I always remember the excitement and fresh atmosphere when playing in school’s garden with friends. I have a group of best friend, we always share different stories, thought and opinion about all aspects of life in free time. Sometimes, we find a cool place to share snack and drink soft drink together so as to organize one’s birthday. The school’s yard is cool because of the shadow of big old tree. Moreover, students have large available space, which is enough for hundreds of children playing there. A 20 or 30 minute recess is necessary for learner so that they can manage the stress from studying and then they come back to learn with a good mood. No matter how big the school is, it is more suitable to have a large yard with old tree and flower. Hence, students have friendly learning environment instead of feeling like not going to school.

Dịch:

Giờ ra chơi đóng vai trò quan trọng trong tâm lý của học sinh sau nhiều giờ học. Học sinh có nhiều hoạt động trong giờ nghỉ giải lao. Một vài bạn nữ nhảy dây, một số chơi cầu lông, số khác ở lại lớp chuẩn bị bài cho tiết học sau và còn lại xuống can-tin để ăn nhẹ. Một vài giờ ra chơi, học sinh dành thời gian dọn dẹp sân trường, cho nên nó luôn sạch sẽ để vui chơi. Vào mùa xuân, chúng tôi trồng hoa và cây để trang trí khoảng sân với màu sắc và giữ chúng tươi mát. Tôi luôn nhớ những điều thú vị và không gian vui vẻ khi chơi ở sân trường với bạn bè. Tôi có một nhóm bạn, chúng tôi luôn chia sẻ cho nhau những câu chuyện, suy nghĩ và ý kiến về mọi vấn đề cuộc sống trong giờ giải lao. Đôi khi, chúng tôi tìm một chỗ mát mẻ để ăn bánh và uống nước ngọt với nhau tổ chức sinh nhật cho đứa nào đó. Sân trường rất mát bởi bóng mát của các cây cổ thụ. Hơn nữa, học sinh có khoảng trống rộng đủ cho hàng trăm học sinh vui chơi. Một giờ ra chơi 20 30 phút rất cần thiết cho học sinh để họ giải tỏa căng thẳng từ học tập và sau đó quay trở lại học tập với tâm trạng phấn khởi hơn. Không quan trọng trường lớn như thế nào, sẽ thích hợp hơn cho trường có sân lớn với cây to và hoa. Bởi thế học sinh có môi trường học tập tốt thay vì cảm thấy không muốn đến trường.

7. Đoạn văn mẫu số 7

My school is not very big, so there is not enough space for all the students to play in break time. We do not have permission to go out, so everything in break time is limited in the school yard. Most of us choose to sit in our classes to play some small games or try to study for the next lesson. Some others go to the library to read books, and they also try to rest for a few minutes in that quiet place. If we feel hungry, we can go to the canteen to buy some food. Our canteen has almost all of the things that young people love to eat, so that is the most crowded place in break time. Some students who come early to the yard have some space to play badminton or basketball. The losers will get out of the playground to give the turn to other students outside. Although there are only 15 minutes of break, students like us really value it.

Dịch:

Trường học của tôi không phải quá lớn, vì vậy không có đủ không gian cho tất cả học sinh chơi trong giờ nghỉ. Chúng tôi không được phép ra ngoài, nên mọi thứ trong giờ nghỉ đều bị hạn chế trong sân trường. Hầu hết chúng tôi chọn ngồi trong lớp học để chơi một số trò chơi nhỏ hoặc cố gắng học cho bài học tiếp theo. Một số người khác đi đến thư viện để đọc sách, và họ cũng cố gắng nghỉ ngơi vài phút ở nơi yên tĩnh đó. Nếu chúng tôi cảm thấy đói, chúng tôi có thể đến căng tin để mua thức ăn. Căng tin của chúng tôi có gần như tất cả mọi thứ mà những người trẻ thích ăn, vì vậy đó là nơi đông đúc nhất trong thời gian nghỉ ngơi. Một số học sinh ra sân sớm sẽ có được không gian để chơi cầu lông hoặc bóng rổ. Những kẻ thua cuộc sẽ ra khỏi sân chơi để nhường lượt cho các học sinh khác ở ngoài. Mặc dù chỉ có 15 phút để nghỉ, nhưng học sinh chúng tôi rất quý trọng nó.

8. Đoạn văn mẫu số 8

The happiest time in my school is break time, because it is when students can have fun with the others. There are a lot of big trees and shades in my school, so most students will head out to the school yard to play. The boys love to play shuttlecock kicking, chasing around and playing soccer, and they are also the noisiest ones on the yard. The girls love to sit on the benches in groups to chat and laugh while the others usually play badminton or rope jumping. Most teachers take a short rest in the teacher’s room, but some of them also sit under the trees to chat together. I usually go to the canteen with my friends to buy some snacks to eat, and later we will come back to our class room to rest or review the lesson for the next class. The school break is very important. It helps us to gain more energy after the first few class, and we can also spend that time to relax.

Dịch:

Thời gian hạnh phúc nhất trong trường của tôi là khoảng thời gian ra chơi, bởi vì đó là khi học sinh có thể vui chơi với những người khác. Có rất nhiều cây lớn và bóng râm ở trường tôi, vì vậy hầu hết học sinh sẽ đi ra sân trường để chơi. Các bạn nam thích chơi đá cầu, rượt đuổi nhau và chơi bóng đá, và họ cũng là những người ồn ào nhất trên sân. Các bạn gái thích ngồi trên băng ghế theo từng nhóm để trò chuyện và cười đùa trong khi những bạn khác thường chơi cầu lông hoặc nhảy dây. Hầu hết giáo viên tranh thủ nghỉ ngơi trong phòng của giáo viên, nhưng một số người trong số họ cũng ngồi dưới tán cây để trò chuyện với nhau. Tôi thường đi đến căng tin với bạn bè của tôi để mua một số đồ ăn nhẹ, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại phòng học để nghỉ ngơi hoặc xem lại bài học cho lớp tiếp theo. Giờ nghỉ trưa là rất quan trọng. Nó giúp chúng ta có được nhiều năng lượng hơn sau những lớp học đầu tiên, và chúng ta cũng có thể dành thời gian đó để thư giãn.

9. Đoạn văn mẫu số 9

My high school is located in a small village in a countryside, and the happiest time of students in my school is the break time. My school has a very big yard although there are just a few hundred students studying at a time. Therefore, we have a lot of fun thing to do during the twenty – minute break. The boys love to play shuttlecock kicking and chasing around. They are the noisiest of all as they cannot stop screaming and laughing when chasing each other. If one boy is caught, he will be carry to the grass filed within the school yard to be punished. They will stuff a lot of grass and dry straw into his shirt, and at the end he will become a scarecrow for the rest of the break time. Other boys choose to play badminton, soccer or participate in some silly competitions. They usually host competitions for who is the fastest runner or the one who can pick up the most stones in one minute. While the boys is running and being noisy, the girls prefer to seat at the benches to watch and laugh at them. They usually gather in small groups to chat about the lasted movie on TV or the new album of their favorite singers. Some of them go to the canteen to get some snack and drinks, although the canteen is not very big and there are not many of things for us to choose. The rest of the students who do not hit the school yards sit in the classroom, they whether play some games on the paper or try to study for the next subject. We do not have a lot of things to do in our break time, and the school yard also does not have many facilities for entertaining. However, all of the students seem to be very happy during the twenty – minute break. After the drum signal, we will head back to our classrooms to start a new lesson, and the yard becomes quite again.

Dịch:

Trường cấp 3 của tôi nằm ở một xã nhỏ tại vùng đồng quê, và khoảng thời gian vui nhất của học sinh trường tôi đó chính là giờ nghỉ giải lao. Trường tôi có một khoảng sân rất rộng mặc dù chỉ có vài trăm học sinh học cùng lúc. Vì thế nên chúng tôi có rất nhiều trò vui trong suốt hai mươi phút giải lao. Các bạn nam thích chơi trò đá cầu và rượt đuổi nhau. Họ là những người ồn ào nhất vì họ không thể nào ngừng việc la hét và cười giỡn trong lúc đuổi bắt nhau. Nếu có một cậu bạn bị bắt, cậu ấy sẽ bị khiêng ra bãi cỏ để trừng trị. Các bạn sẽ nhét đầy cỏ và rơm khô vào bên trong áo sơ mi của cậu ấy, và cậu ấy sẽ phải là bù nhìn rơm cho đến hết giờ ra chơi. Các bạn nam khác chọn chơi đánh cầu lông, đá bóng hoặc tham gia vào các cuộc thi ngớ ngẩn. Họ thường tổ chức các cuộc thi như ai chạy nhanh nhất hoặc ai có thể lượm được nhiều đá nhất trong một phút. Trong khi các bạn nam chạy giỡn ồn ào, các bạn nữ thường ngồi ở các bang ghế để xem và cười họ. Các bạn nữ thường tụ tập thành những nhóm nhỏ để bàn về bộ phim mới nhất trên TV hoặc album mới của ca sĩ yêu thích. Một vài người bạn sẽ đến nhà ăn để mua đồ ăn vặt và nước uống mặc dù nhà ăn không quá lớn và cũng không có nhiều thứ để lựa chọn. Những học sinh còn lại không ra sân chơi thì sẽ ngồi trong lớp học hoặc là chơi trò chơi trên giấy hoặc là cố gắng học bài tiếp theo. Chúng tôi không có nhiều thứ để làm vào giờ ra chơi, và sân trường cũng không có nhiều thiết bị để giải trí. Tuy nhiên, tất cả học sinh đều rất vui trong hai mươi phút ra chơi. Sau tiếng trống, chúng tôi sẽ quay trở lại lớp để học bài mới, và sân trường lại trở nên yên lặng.

10. Đoạn văn mẫu số 10

My school is in the middle of the city where every building seems to share the same wall with the next one; therefore, there is not much space on the school yard for us to enjoy our break time. My school has 5 stairs, so there are many classes with many students that sharing the same yard during break time. Most of us choose to sit inside the class to read the magazines, read books, do homework or chat with each other. We are not allowed to bring any food to the class, so some of the hungry ones have to spend time sitting at the canteen to finish their meals. It is an advantage that we have a really nice canteen with a lot of snacks and drinks for us to choose, and we can even buy comic books or small toys there. There are students who love to play outside although the yard is not very spacious. We have a small corner for playing basketball. Next to that corner is the place for us to play volleyball, and sometimes we also play badminton there. We do not limit the players of each team; we just join as long as we have somewhere to stand. Some others choose to sit under the biggest and only tree in the middle of the yard to listen to the school speaker. It is possible for us to choose songs to be played at break time, and there are some students who spend their break time to work at that radio station. We love to listen to music and news from the speaker although it sometimes is about some boring information. We do not have much space to play, but we never argue with other friends to get the playground. We had learnt to respect each other’s personal space since we live and study in a very crowded city, and of course break time is most suitable for laughs and joy.

Dịch:

Trường của tôi nằm ở giữa thành phố nơi mà mỗi tòa nhà dường như đều chung vách với căn kế bên; vì thế nên sân trường không có nhiều chỗ cho chúng tôi tận hưởng giờ nghỉ trưa của mình. Trường tôi có 5 tầng, vì thế nên có rất nhiều lớp với rất nhiều học sinh chia sẻ với nhau khoảng sân vào giờ ra chơi. Hầu hết chúng tôi chọn ngồi trong lớp để đọc sách báo. làm bài tập về nhà hoặc tán gẫu với nhau. Chúng tôi không được phép mang đồ ăn vào lớp, vậy nên những bạn đói bụng sẽ phải dành thời gian ngồi ở nhà ăn để thưởng thức bữa ăn của mình. Nhà ăn có một lời thế là nó có rất nhiều món ăn vặt và nước uống cho chúng tôi chọn lựa, và chúng tôi thậm chí còn có thể mua truyện tranh hoặc những món đồ chơi nho nhỏ tại đây. Cũng có các bạn thích vui chơi bên ngoài mặc dù sân trường không được rộng rãi cho lắm. Chúng tôi có một góc nhỏ để chơi bóng rổ. Kế bên góc đó là nơi để chơi bóng chuyền, và đôi khi chúng tôi cũng chơi cầu lông. Chúng tôi không giới hạn người chơi của mỗi đội, miễn là chúng tôi còn chỗ đứng. Một vài bạn khác chọn ngồi dưới gốc cây duy nhất và lớn nhất giữa sân trường để nghe loa phát thanh. Chúng tôi được phép chọn bài hát để phát vào giờ ra chơi, và cũng có vài học sinh dành thời gian nghỉ trưa để làm việc tại đài phát thanh đó. Chúng tôi rất thích nghe nhạc và tin tức từ đó dù đôi khi những tin ấy khá chán. Chúng tôi không có nhiều không gian để chơi, nhưng chúng tôi không bao giờ cãi cọ để giành sân chơi. Chúng tôi đã học được việc phải tôn trọng không gian cá nhân của người khác vì chúng tôi đã sống và học trong một thành phố đông đúc, và dĩ nhiên giờ ra chơi là phải dành cho những tiếng cười và niềm vui.

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về giờ ra chơi ở trường thú vị. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Tổng hợp các từ vựng Tiếng Anh về con vật thông dụng nhất
  • Cách hỏi và trả lời về sở thích bằng Tiếng Anh

Chúc các em học tập tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button