Pháp Luật

Tổng hợp điểm mới 12 Luật được thông qua trong tháng 6/2017

TỔNG HỢP ĐIỂM MỚI 12 LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TRONG THÁNG 6/2017

Nhiều bộ luật mới được ban hành trong tháng 6/2017 như: Luật Phân phối Doanh nghiệp bé và vừa 2017; Luật đường sắt, Luật du hý, Luật vệ binh; Luật Thủy lợi 2017,… Để các bạn thuận lợi trong việc nắm bắt các nội dung mới của 12 Luật dưới đây. Mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể.

10 chế độ nổi trội có hiệu lực từ ngày 01/7/2017

Tổng hợp điểm mới Luật, Bộ luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2017

Thông qua 13 Luật mới trong tháng 6/2017 (dự định)

Luật

Nội dung nổi trội

Luật Phân phối Doanh nghiệp bé và vừa 2017

Chính sách cung cấp DN bé và vừa biến đổi từ hộ kinh doanh

Ngày 12/6/2017, Quốc hội phê chuẩn Luật cung cấp công ty bé và vừa 2017. Theo đấy: Doanh nghiệp bé và vừa được biến đổi từ hộ kinh doanh nếu phục vụ đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật này sẽ được cung cấp như sau:

– Được tham vấn, chỉ dẫn không tính tiền về giấy tờ, thủ tục thành lập công ty;

– Miễn lệ phí đăng ký công ty, phí phân phối thông tin công ty lần đầu và các khoản phí, lệ phí đăng ký đối với các đơn vị quản lý, nghề kinh doanh có điều kiện;

– Được miễn lệ phí môn bài, tham vấn, chỉ dẫn không tính tiền về các thủ tục hành chính thuế và cơ chế kế toán trong thời hạn 03 5 diễn ra từ ngày được cấp Giđấy chứng thực đăng ký công ty lần đầu;

– Miễn, giảm thuế thu nhập công ty có thời hạn theo quy định của luật pháp về thuế thu nhập công ty.

– Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của luật pháp về đất đai.

Luật cung cấp công ty bé và vừa 2017 có hiệu lực diễn ra từ 01/01/2018.

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Quy định mới về Giđấy phép, điều kiện xuất khẩu, nhập cảng

Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định việc điều hành theo giấy phép, theo điều kiện xuất khẩu, nhập cảng như sau:

– Chỉ vận dụng giải pháp điều hành theo điều kiện trong các trường hợp nhu yếu vì lý do thứ tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe số đông, thuần phong mỹ tục, bảo vệ môi trường.

– Việc vận dụng giải pháp điều hành theo giấy phép, theo điều kiện phải đảm bảo công khai, sáng tỏ; tiết kiệm thời kì, chi tiêu của cơ quan điều hành nhà nước và của thương gia.

– Trên cơ sở tuân thủ điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam là thành viên.

– Chính phủ quy định:

+ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng theo giấy phép, theo điều kiện;

+ Phương thức, khuôn khổ điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với hàng hóa thuộc Danh mục;

+ Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập cảng.

– Bộ, cơ quan ngang Bộ có bổn phận ban bố công khai Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng theo giấy phép, theo điều kiện và ban bố điều kiện xuất khẩu, nhập cảng đối với hàng hóa thuộc Danh mục.

Luật Quản lý ngoại thương 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Luật Du lịch 2017

Thay đổi về Danh mục phí, lệ phí diễn ra từ ngày 01/01/2018

Đây là nội dung đáng để mắt tại Luật Du lịch 2017 (khởi đầu có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/01/2018).

Theo đấy, sửa đổi, bổ sung mục 3.1 và mục 3.2 thuộc phần VII – Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du hý trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 2015. Chi tiết như sau:

– “Phí đánh giá, phân hạng cơ sở tạm trú du hý, cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn dùng cho khách du hý” sửa thành “Phí đánh giá xác nhận hạng cơ sở tạm trú du hý, cơ sở kinh doanh dịch vụ du hý khác đạt tiêu chuẩn dùng cho khách du hý”;

– “Phí đánh giá và cấp giấy phép kinh doanh lữ khách quốc tế” sửa thành “Phí đánh giá cấp Giđấy phép kinh doanh dịch vụ lữ khách quốc tế, Giđấy phép kinh doanh dịch vụ lữ khách nội địa”.

Cũng theo Luật Du lịch 2017, đối với chỉ dẫn viên du hý quốc tế, chỉ dẫn viên du hý nội địa đã được cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý trước ngày 01/01/2018 được tiếp diễn hành nghề cho tới hết thời hạn ghi trên thẻ.

Luật viện trợ pháp lý 2017

Thêm nhiều nhân vật được viện trợ pháp lý từ ngày 01/01/2018

Đây là nội dung mới nổi trội được quy định tại Luật viện trợ pháp lý 2017 (khởi đầu có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/01/2018).

Theo đấy, ngoài những nhân vật được quy định tại Luật viện trợ pháp lý 2006, người được viện trợ pháp lý còn bao gồm:

Người bị kết tội từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi;

Người bị kết tội thuộc hộ cận nghèo;

Người thuộc 1 trong các trường hợp sau đây có gieo neo về vốn đầu tư:

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng lúc liệt sĩ còn bé;

Người nhiễm chất độc da cam;

Người từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình.

Nạn nhân của hành vi sắm bán người theo quy định của Luật Phòng, chống sắm bán người;

Người nhiễm HIV.

Xem cụ thể nội dung này tại Điều 7 của Luật viện trợ pháp lý 2017.

Bộ Luật hình sự 2017

1 số điểm mới nổi trội của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã phê chuẩn Luật số 12/2017/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (sau đây gọi gọn là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017).

Trong đấy, Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 có 1 số điểm mới nổi trội như sau:

– Người ko khiếu nại là người biện hộ thì không hề chịu bổn phận hình sự về tội ko khiếu nại tù nhân, trừ những trường hợp sau đây:

+ Các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh tổ quốc); hoặc

+ Tội khác là tù nhân đặc trưng nghiêm trọng do chính người nhưng mà mình biện hộ đang sẵn sàng, đang tiến hành hoặc đã tiến hành nhưng mà người biện hộ biết rõ lúc tiến hành việc biện hộ.

– Bổ sung Điều 217a quy định về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

– Huỷ bỏ Điều 292 quy định về Tội phân phối dịch vụ bất hợp pháp trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/01/2018.

Quy định mới về Tội cưỡng dâm có hiệu lực từ 01/01/2018

Đây là 1 trong những nội dung nổi trội tại Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, được Quốc hội Khóa XIV phê chuẩn ngày 20/6/2017.

Theo đấy, giả dụ BLHS 1999 chưa quy định rõ đối với tội cưỡng dâm gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân thì sang tới BLHS 2015, nội dung này đã được quy định 1 cách chi tiết và gần đây được sửa đổi như sau:

Người nào phạm tội cưỡng dâm nhưng mà gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân với tỉ lệ thương tổn thân thể từ 31% tới 60% (BLHS 2015 quy định tỉ lệ từ 11 – 45%) thì bị phạt tù từ 07 5 tới 15 5.

Ngoài ra, nếu phạm tội cưỡng dâm người dưới 16 tuổi nhưng mà gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân với tỉ lệ thương tổn thân thể từ 31% tới 60% (BLHS 2015 quy định tỉ lệ từ 11 – 45%) thì bị phạt tù từ 12 5 tới 20 5.

Xem thêm các nội dung sửa đổi khác tại Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Luật điều hành sử dụng của cải nhà nước 2017

Cho phép sử dụng của cải công vào mục tiêu kinh doanh

Đây là nội dung nổi trội được quy định tại Luật điều hành, sử dụng của cải công 2017 đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 21/6/2017.

Theo đấy, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng của cải công vào mục tiêu kinh doanh, cho thuê trong các trường hợp:

– Của cải được giao, đầu cơ sắm sửa tiến hành nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng mà chưa sử dụng hết công suất.

– Của cải ko do ngân sách Nhà nước đầu cơ được sắm sửa theo dự án do cơ quan, người có thẩm quyền phê chuẩn để dùng cho hoạt động kinh doanh, cho thuê.

Thẩm quyền phê chuẩn đề án sử dụng của cải công vào mục tiêu kinh doanh cho thuê chi tiết như sau:

– Đối với của cải là cơ sở hoạt động sự nghiệp; của cải khác có trị giá phệ theo quy định của Chính phủ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan TW, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn đề án.

– Đối với của cải khác do Hội đồng điều hành hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê chuẩn.

Luật điều hành, sử dụng của cải công 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018 và thay thế Luật Quản lý, sử dụng của cải nhà nước 2008.

Luật đường sắt 2017

Quy định mới về đường sắt vận tốc cao

Ngày 16/6 cách đây không lâu, Luật đường sắt 2017 đã được Quốc hội phê chuẩn và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Theo đấy, dành 01 Chương để quy định về các vấn đề liên can tới đường sắt trên cao, đơn cử như:

– Đề xuất chung đối với đường sắt vận tốc cao (Kết nối hiệu quả các đô thị phệ, trung tâm kinh tế, vùng kinh tế trọng tâm và phương thức chuyên chở khác; Đảm bảo đồng bộ, tiên tiến, an toàn…).

– Chính sách tăng trưởng đường sắt vận tốc cao ( tăng trưởng đường sắt vận tốc cao kết nối các vùng kinh tế trọng tâm, xúc tiến phát triển kinh tế – xã hội…).

– Đề xuất đối với kết cấu cơ sở vật chất đường sắt vận tốc cao (đảm bảo bất biến, vững bền và phục vụ đề nghị kỹ thuật về an toàn, môi trường, phòng, chống cháy, nổ…).

– Quản lý, khai thác, bảo trì đường sắt vận tốc cao.

– Quản lý an toàn đường sắt vận tốc cao.

Những quy định nêu trên tại là cơ sở pháp lý để Chính phủ sẵn sàng các dự án đầu cơ, xây dựng đường sắt vận tốc cao ở thời khắc ngày nay và trong ngày mai.

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Quy định mới về Giao kèo chuyển giao công nghệ

Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định về việc giao ước giao kèo chuyển giao công nghệ như sau:

– Giao kèo phải được các đối tác ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của giao kèo, phụ lục giao kèo;

(Luật hiện hành 2006 chỉ đề nghị các đối tác ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các đối tác, đóng dấu giáp lai vào các trang của giao kèo và phụ lục nếu 1 trong các đối tác là tổ chức lúc có nhu cầu đăng ký giao kèo)

– Ngôn ngữ trong giao kèo do các đối tác thỏa thuận (ko còn quy định trường hợp cần giao dịch tại Việt Nam thì phải có giao kèo bằng tiếng Việt).

Ngoài ra, giao kèo chuyển giao thuộc 1 trong các trường hợp sau phải đăng ký với cơ quan nhà nước (trừ công nghệ giảm thiểu chuyển giao đã được cấp Giđấy phép chuyển giao):

– Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài;

– Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn hoặc NSNN, trừ trường hợp đã được cấp Giđấy chứng thực đăng ký kết quả thật hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Luật Chuyển giao công nghệ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Luật thủy lợi 2017

Trước lúc xả lũ phải công bố với chính quyền địa phương

Đây là nội dung đáng để mắt được quy định tại Luật thủy lợi 2017 (khởi đầu có hiệu lực diễn ra từ ngày 01/7/2018).

Theo đấy, tổ chức, tư nhân trước lúc vận hành xả lũ phải công bố cho chính quyền địa phương và các cơ quan có liên can theo thứ tự vận hành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Ngoài ra, Luật thủy lợi 2017 còn nói đến tới nhiều tiết mục quan trọng khác, như là:

– Hồ chứa thủy điện vận hành theo cơ chế điều tiết ngày phải có biện pháp đảm bảo công trình thủy lợi ở hạ du hoạt động phổ biến.

– Sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về khoáng sản nước tại Khoản 1 Điều 73 của Luật Khoáng sản nước 2012.

– Các loại giấy phép trong lĩnh vực thủy lợi đã được cấp trước ngày 01/7/2018 nhưng mà chưa hết thời hạn của giấy phép thì được tiếp diễn sử dụng cho tới lúc hết thời hạn.

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 5 2001 hết hiệu lực diễn ra từ ngày Luật thủy lợi 2017 có hiệu lực thi hành.

Luật bổn phận đền bù nhà nước 2017

Cơ quan nhà nước phải chủ động xin lỗi lúc gây oan sai

Đây là nội dung nổi trội tại Luật bổn phận đền bù nhà nước 2017 được Quốc hội phê chuẩn ngày 20/6/2017. Theo đấy:

– Cơ quan trực tiếp điều hành người thi hành công vụ gây thiệt hại sẽ phải chủ động công bố bằng văn bản cho người bị thiệt hại về việc Nhà nước tổ chức tiến hành bình phục danh dự nhưng mà không hề đợi họ đề nghị.

– Nếu người bị thiệt hại đồng ý với nội dung công bố thì cơ quan công bố tiến hành bình phục danh dự, nếu ko đồng ý thì người bị thiệt hại có quan điểm để cơ quan có cơ sở tiến hành khôi phục danh dự.

– Trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu chưa tiến hành bình phục danh dự thì việc này được tiến hành lúc người bị thiệt hại có đề nghị bằng văn bản; trường hợp chối từ thì sẽ ko còn quyền đề nghị nữa.

– Trường hợp người bị thiệt hại chết thì cơ quan trực tiếp điều hành người thi hành công vụ gây thiệt hại phải tiến hành việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

Luật bổn phận đền bù nhà nước 2017 chính thức có hiệu ngày 01/7/2018.

Luật vệ binh 2017

Các trường hợp chiến sĩ vệ binh được quyền nổ súng

Đây là nội dung đáng để mắt tại Luật Vệ binh 2017 được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn tại kỳ họp thứ 3.

Theo đấy, cán bộ, chiến sĩ vệ binh khi mà thi hành nhiệm vụ phải tuân thủ các nguyên lý sử dụng vũ khí quân dụng và chỉ được nổ súng trong các trường hợp sau đây:

– Cảnh báo nhân vật đang đột nhập vào khu vực, tiêu chí vệ binh.

– Nổ súng vào nhân vật đang đột nhập vào khu vực, tiêu chí vệ binh, sau lúc đã ra hiệu lệnh ngừng lại và bắn chỉ thiên nhưng mà ko hiệu quả.

– Vô hiệu hóa nhân vật đang có hành vi tấn công trực tiếp nhân vật vệ binh hoặc cán bộ, chiến sĩ vệ binh đang tiến hành nhiệm vụ.

– Các trường hợp khác theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017.

Luật Vệ binh 2017 khởi đầu có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/7/2018.

Cùng lúc, Pháp lệnh vệ binh 5 2005 hết hiệu lực diễn ra từ ngày Luật Vệ binh 2017 có hiệu lực.

Luật điều hành, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017

06 trường hợp được nổ súng vào nhân vật ko cần cảnh báo

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017 nêu ra 06 trường hợp người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng vào nhân vật nhưng mà ko cần cảnh báo. Đơn cử như sau:

– Nhân vật đang sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ, vũ lực dọa nạt trực tiếp tới tính mệnh của người thi hành công vụ hoặc người khác;

– Nhân vật đang trực tiếp tiến hành hành vi cướp súng của người thi hành công vụ…

Xem thêm tại Khoản 2 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017.

Cùng lúc, Luật còn có những nội dung mới khác, như là:

– Ngoài tổ chức, công ty thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tổ chức, công ty khác lúc có đủ điều kiện vẫn được nghiên cứu, chế tác, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập cảng, tu sửa vũ khí.

– Bổ sung thêm nhân vật được trang bị vũ khí quân dụng, gồm: cảnh sát biển; cơ yếu; cơ quan dò xét của Viện kiểm sát quần chúng vô thượng.

– Dành 1 Chương riêng để quy định chi tiết về điều hành, sử dụng tiền chất thuốc nổ (Chương IV).

Luật này khởi đầu có hiệu lực diễn ra từ ngày 01/7/2018.

Xem thêm thông tin Tổng hợp điểm mới 12 Luật được thông qua trong tháng 6/2017

Tổng hợp điểm mới 12 Luật được phê chuẩn trong tháng 6/2017

TỔNG HỢP ĐIỂM MỚI 12 LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TRONG THÁNG 6/2017
Nhiều bộ luật mới được ban hành trong tháng 6/2017 như: Luật Phân phối Doanh nghiệp bé và vừa 2017; Luật đường sắt, Luật du hý, Luật vệ binh; Luật Thủy lợi 2017,… Để các bạn thuận lợi trong việc nắm bắt các nội dung mới của 12 Luật dưới đây. Mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể.
10 chế độ nổi trội có hiệu lực từ ngày 01/7/2017
Tổng hợp điểm mới Luật, Bộ luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2017
Thông qua 13 Luật mới trong tháng 6/2017 (dự định)

Luật

Nội dung nổi trội

Luật Phân phối Doanh nghiệp bé và vừa 2017

Chính sách cung cấp DN bé và vừa biến đổi từ hộ kinh doanh
Ngày 12/6/2017, Quốc hội phê chuẩn Luật cung cấp công ty bé và vừa 2017. Theo đấy: Doanh nghiệp bé và vừa được biến đổi từ hộ kinh doanh nếu phục vụ đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật này sẽ được cung cấp như sau:
– Được tham vấn, chỉ dẫn không tính tiền về giấy tờ, thủ tục thành lập công ty;
– Miễn lệ phí đăng ký công ty, phí phân phối thông tin công ty lần đầu và các khoản phí, lệ phí đăng ký đối với các đơn vị quản lý, nghề kinh doanh có điều kiện;
– Được miễn lệ phí môn bài, tham vấn, chỉ dẫn không tính tiền về các thủ tục hành chính thuế và cơ chế kế toán trong thời hạn 03 5 diễn ra từ ngày được cấp Giđấy chứng thực đăng ký công ty lần đầu;
– Miễn, giảm thuế thu nhập công ty có thời hạn theo quy định của luật pháp về thuế thu nhập công ty.
– Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của luật pháp về đất đai.
Luật cung cấp công ty bé và vừa 2017 có hiệu lực diễn ra từ 01/01/2018.

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Quy định mới về Giđấy phép, điều kiện xuất khẩu, nhập cảng
Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định việc điều hành theo giấy phép, theo điều kiện xuất khẩu, nhập cảng như sau:
– Chỉ vận dụng giải pháp điều hành theo điều kiện trong các trường hợp nhu yếu vì lý do thứ tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe số đông, thuần phong mỹ tục, bảo vệ môi trường.
– Việc vận dụng giải pháp điều hành theo giấy phép, theo điều kiện phải đảm bảo công khai, sáng tỏ; tiết kiệm thời kì, chi tiêu của cơ quan điều hành nhà nước và của thương gia.
– Trên cơ sở tuân thủ điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam là thành viên.
– Chính phủ quy định:
+ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng theo giấy phép, theo điều kiện;
+ Phương thức, khuôn khổ điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với hàng hóa thuộc Danh mục;
+ Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập cảng.
– Bộ, cơ quan ngang Bộ có bổn phận ban bố công khai Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng theo giấy phép, theo điều kiện và ban bố điều kiện xuất khẩu, nhập cảng đối với hàng hóa thuộc Danh mục.
Luật Quản lý ngoại thương 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Luật Du lịch 2017

Thay đổi về Danh mục phí, lệ phí diễn ra từ ngày 01/01/2018
Đây là nội dung đáng để mắt tại Luật Du lịch 2017 (khởi đầu có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/01/2018).
Theo đấy, sửa đổi, bổ sung mục 3.1 và mục 3.2 thuộc phần VII – Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du hý trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 2015. Chi tiết như sau:
– “Phí đánh giá, phân hạng cơ sở tạm trú du hý, cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn dùng cho khách du hý” sửa thành “Phí đánh giá xác nhận hạng cơ sở tạm trú du hý, cơ sở kinh doanh dịch vụ du hý khác đạt tiêu chuẩn dùng cho khách du hý”;
– “Phí đánh giá và cấp giấy phép kinh doanh lữ khách quốc tế” sửa thành “Phí đánh giá cấp Giđấy phép kinh doanh dịch vụ lữ khách quốc tế, Giđấy phép kinh doanh dịch vụ lữ khách nội địa”.
Cũng theo Luật Du lịch 2017, đối với chỉ dẫn viên du hý quốc tế, chỉ dẫn viên du hý nội địa đã được cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý trước ngày 01/01/2018 được tiếp diễn hành nghề cho tới hết thời hạn ghi trên thẻ.

Luật viện trợ pháp lý 2017

Thêm nhiều nhân vật được viện trợ pháp lý từ ngày 01/01/2018
Đây là nội dung mới nổi trội được quy định tại Luật viện trợ pháp lý 2017 (khởi đầu có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/01/2018).
Theo đấy, ngoài những nhân vật được quy định tại Luật viện trợ pháp lý 2006, người được viện trợ pháp lý còn bao gồm:
Người bị kết tội từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi;
Người bị kết tội thuộc hộ cận nghèo;
Người thuộc 1 trong các trường hợp sau đây có gieo neo về vốn đầu tư:
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng lúc liệt sĩ còn bé;
Người nhiễm chất độc da cam;
Người từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;
Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình.
Nạn nhân của hành vi sắm bán người theo quy định của Luật Phòng, chống sắm bán người;
Người nhiễm HIV.
Xem cụ thể nội dung này tại Điều 7 của Luật viện trợ pháp lý 2017.

Bộ Luật hình sự 2017

1 số điểm mới nổi trội của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã phê chuẩn Luật số 12/2017/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (sau đây gọi gọn là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017).
Trong đấy, Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 có 1 số điểm mới nổi trội như sau:
– Người ko khiếu nại là người biện hộ thì không hề chịu bổn phận hình sự về tội ko khiếu nại tù nhân, trừ những trường hợp sau đây:
+ Các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh tổ quốc); hoặc
+ Tội khác là tù nhân đặc trưng nghiêm trọng do chính người nhưng mà mình biện hộ đang sẵn sàng, đang tiến hành hoặc đã tiến hành nhưng mà người biện hộ biết rõ lúc tiến hành việc biện hộ.
– Bổ sung Điều 217a quy định về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
– Huỷ bỏ Điều 292 quy định về Tội phân phối dịch vụ bất hợp pháp trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/01/2018.
Quy định mới về Tội cưỡng dâm có hiệu lực từ 01/01/2018
Đây là 1 trong những nội dung nổi trội tại Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, được Quốc hội Khóa XIV phê chuẩn ngày 20/6/2017.
Theo đấy, giả dụ BLHS 1999 chưa quy định rõ đối với tội cưỡng dâm gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân thì sang tới BLHS 2015, nội dung này đã được quy định 1 cách chi tiết và gần đây được sửa đổi như sau:
Người nào phạm tội cưỡng dâm nhưng mà gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân với tỉ lệ thương tổn thân thể từ 31% tới 60% (BLHS 2015 quy định tỉ lệ từ 11 – 45%) thì bị phạt tù từ 07 5 tới 15 5.
Ngoài ra, nếu phạm tội cưỡng dâm người dưới 16 tuổi nhưng mà gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân với tỉ lệ thương tổn thân thể từ 31% tới 60% (BLHS 2015 quy định tỉ lệ từ 11 – 45%) thì bị phạt tù từ 12 5 tới 20 5.
Xem thêm các nội dung sửa đổi khác tại Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Luật điều hành sử dụng của cải nhà nước 2017

Cho phép sử dụng của cải công vào mục tiêu kinh doanh
Đây là nội dung nổi trội được quy định tại Luật điều hành, sử dụng của cải công 2017 đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 21/6/2017.
Theo đấy, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng của cải công vào mục tiêu kinh doanh, cho thuê trong các trường hợp:
– Của cải được giao, đầu cơ sắm sửa tiến hành nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng mà chưa sử dụng hết công suất.
– Của cải ko do ngân sách Nhà nước đầu cơ được sắm sửa theo dự án do cơ quan, người có thẩm quyền phê chuẩn để dùng cho hoạt động kinh doanh, cho thuê.
Thẩm quyền phê chuẩn đề án sử dụng của cải công vào mục tiêu kinh doanh cho thuê chi tiết như sau:
– Đối với của cải là cơ sở hoạt động sự nghiệp; của cải khác có trị giá phệ theo quy định của Chính phủ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan TW, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn đề án.
– Đối với của cải khác do Hội đồng điều hành hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê chuẩn.
Luật điều hành, sử dụng của cải công 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018 và thay thế Luật Quản lý, sử dụng của cải nhà nước 2008.

Luật đường sắt 2017

Quy định mới về đường sắt vận tốc cao
Ngày 16/6 cách đây không lâu, Luật đường sắt 2017 đã được Quốc hội phê chuẩn và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.
Theo đấy, dành 01 Chương để quy định về các vấn đề liên can tới đường sắt trên cao, đơn cử như:
– Đề xuất chung đối với đường sắt vận tốc cao (Kết nối hiệu quả các đô thị phệ, trung tâm kinh tế, vùng kinh tế trọng tâm và phương thức chuyên chở khác; Đảm bảo đồng bộ, tiên tiến, an toàn…).
– Chính sách tăng trưởng đường sắt vận tốc cao ( tăng trưởng đường sắt vận tốc cao kết nối các vùng kinh tế trọng tâm, xúc tiến phát triển kinh tế – xã hội…).
– Đề xuất đối với kết cấu cơ sở vật chất đường sắt vận tốc cao (đảm bảo bất biến, vững bền và phục vụ đề nghị kỹ thuật về an toàn, môi trường, phòng, chống cháy, nổ…).
– Quản lý, khai thác, bảo trì đường sắt vận tốc cao.
– Quản lý an toàn đường sắt vận tốc cao.
Những quy định nêu trên tại là cơ sở pháp lý để Chính phủ sẵn sàng các dự án đầu cơ, xây dựng đường sắt vận tốc cao ở thời khắc ngày nay và trong ngày mai.

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Quy định mới về Giao kèo chuyển giao công nghệ
Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định về việc giao ước giao kèo chuyển giao công nghệ như sau:
– Giao kèo phải được các đối tác ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của giao kèo, phụ lục giao kèo;
(Luật hiện hành 2006 chỉ đề nghị các đối tác ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các đối tác, đóng dấu giáp lai vào các trang của giao kèo và phụ lục nếu 1 trong các đối tác là tổ chức lúc có nhu cầu đăng ký giao kèo)
– Ngôn ngữ trong giao kèo do các đối tác thỏa thuận (ko còn quy định trường hợp cần giao dịch tại Việt Nam thì phải có giao kèo bằng tiếng Việt).
Ngoài ra, giao kèo chuyển giao thuộc 1 trong các trường hợp sau phải đăng ký với cơ quan nhà nước (trừ công nghệ giảm thiểu chuyển giao đã được cấp Giđấy phép chuyển giao):
– Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài;
– Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn hoặc NSNN, trừ trường hợp đã được cấp Giđấy chứng thực đăng ký kết quả thật hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Luật Chuyển giao công nghệ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Luật thủy lợi 2017

Trước lúc xả lũ phải công bố với chính quyền địa phương
Đây là nội dung đáng để mắt được quy định tại Luật thủy lợi 2017 (khởi đầu có hiệu lực diễn ra từ ngày 01/7/2018).
Theo đấy, tổ chức, tư nhân trước lúc vận hành xả lũ phải công bố cho chính quyền địa phương và các cơ quan có liên can theo thứ tự vận hành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.
Ngoài ra, Luật thủy lợi 2017 còn nói đến tới nhiều tiết mục quan trọng khác, như là:
– Hồ chứa thủy điện vận hành theo cơ chế điều tiết ngày phải có biện pháp đảm bảo công trình thủy lợi ở hạ du hoạt động phổ biến.
– Sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về khoáng sản nước tại Khoản 1 Điều 73 của Luật Khoáng sản nước 2012.
– Các loại giấy phép trong lĩnh vực thủy lợi đã được cấp trước ngày 01/7/2018 nhưng mà chưa hết thời hạn của giấy phép thì được tiếp diễn sử dụng cho tới lúc hết thời hạn.
Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 5 2001 hết hiệu lực diễn ra từ ngày Luật thủy lợi 2017 có hiệu lực thi hành.

Luật bổn phận đền bù nhà nước 2017

Cơ quan nhà nước phải chủ động xin lỗi lúc gây oan sai
Đây là nội dung nổi trội tại Luật bổn phận đền bù nhà nước 2017 được Quốc hội phê chuẩn ngày 20/6/2017. Theo đấy:
– Cơ quan trực tiếp điều hành người thi hành công vụ gây thiệt hại sẽ phải chủ động công bố bằng văn bản cho người bị thiệt hại về việc Nhà nước tổ chức tiến hành bình phục danh dự nhưng mà không hề đợi họ đề nghị.
– Nếu người bị thiệt hại đồng ý với nội dung công bố thì cơ quan công bố tiến hành bình phục danh dự, nếu ko đồng ý thì người bị thiệt hại có quan điểm để cơ quan có cơ sở tiến hành khôi phục danh dự.
– Trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu chưa tiến hành bình phục danh dự thì việc này được tiến hành lúc người bị thiệt hại có đề nghị bằng văn bản; trường hợp chối từ thì sẽ ko còn quyền đề nghị nữa.
– Trường hợp người bị thiệt hại chết thì cơ quan trực tiếp điều hành người thi hành công vụ gây thiệt hại phải tiến hành việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.
Luật bổn phận đền bù nhà nước 2017 chính thức có hiệu ngày 01/7/2018.

Luật vệ binh 2017

Các trường hợp chiến sĩ vệ binh được quyền nổ súng
Đây là nội dung đáng để mắt tại Luật Vệ binh 2017 được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn tại kỳ họp thứ 3.
Theo đấy, cán bộ, chiến sĩ vệ binh khi mà thi hành nhiệm vụ phải tuân thủ các nguyên lý sử dụng vũ khí quân dụng và chỉ được nổ súng trong các trường hợp sau đây:
– Cảnh báo nhân vật đang đột nhập vào khu vực, tiêu chí vệ binh.
– Nổ súng vào nhân vật đang đột nhập vào khu vực, tiêu chí vệ binh, sau lúc đã ra hiệu lệnh ngừng lại và bắn chỉ thiên nhưng mà ko hiệu quả.
– Vô hiệu hóa nhân vật đang có hành vi tấn công trực tiếp nhân vật vệ binh hoặc cán bộ, chiến sĩ vệ binh đang tiến hành nhiệm vụ.
– Các trường hợp khác theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017.
Luật Vệ binh 2017 khởi đầu có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/7/2018.
Cùng lúc, Pháp lệnh vệ binh 5 2005 hết hiệu lực diễn ra từ ngày Luật Vệ binh 2017 có hiệu lực.

Luật điều hành, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017

06 trường hợp được nổ súng vào nhân vật ko cần cảnh báo
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017 nêu ra 06 trường hợp người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng vào nhân vật nhưng mà ko cần cảnh báo. Đơn cử như sau:
– Nhân vật đang sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ, vũ lực dọa nạt trực tiếp tới tính mệnh của người thi hành công vụ hoặc người khác;
– Nhân vật đang trực tiếp tiến hành hành vi cướp súng của người thi hành công vụ…
Xem thêm tại Khoản 2 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017.
Cùng lúc, Luật còn có những nội dung mới khác, như là:
– Ngoài tổ chức, công ty thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tổ chức, công ty khác lúc có đủ điều kiện vẫn được nghiên cứu, chế tác, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập cảng, tu sửa vũ khí.
– Bổ sung thêm nhân vật được trang bị vũ khí quân dụng, gồm: cảnh sát biển; cơ yếu; cơ quan dò xét của Viện kiểm sát quần chúng vô thượng.
– Dành 1 Chương riêng để quy định chi tiết về điều hành, sử dụng tiền chất thuốc nổ (Chương IV).
Luật này khởi đầu có hiệu lực diễn ra từ ngày 01/7/2018.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tổng #hợp #điểm #mới #Luật #được #thông #qua #trong #tháng

Tổng hợp điểm mới 12 Luật được phê chuẩn trong tháng 6/2017

TỔNG HỢP ĐIỂM MỚI 12 LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TRONG THÁNG 6/2017
Nhiều bộ luật mới được ban hành trong tháng 6/2017 như: Luật Phân phối Doanh nghiệp bé và vừa 2017; Luật đường sắt, Luật du hý, Luật vệ binh; Luật Thủy lợi 2017,… Để các bạn thuận lợi trong việc nắm bắt các nội dung mới của 12 Luật dưới đây. Mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể.
10 chế độ nổi trội có hiệu lực từ ngày 01/7/2017
Tổng hợp điểm mới Luật, Bộ luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2017
Thông qua 13 Luật mới trong tháng 6/2017 (dự định)

Luật

Nội dung nổi trội

Luật Phân phối Doanh nghiệp bé và vừa 2017

Chính sách cung cấp DN bé và vừa biến đổi từ hộ kinh doanh
Ngày 12/6/2017, Quốc hội phê chuẩn Luật cung cấp công ty bé và vừa 2017. Theo đấy: Doanh nghiệp bé và vừa được biến đổi từ hộ kinh doanh nếu phục vụ đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật này sẽ được cung cấp như sau:
– Được tham vấn, chỉ dẫn không tính tiền về giấy tờ, thủ tục thành lập công ty;
– Miễn lệ phí đăng ký công ty, phí phân phối thông tin công ty lần đầu và các khoản phí, lệ phí đăng ký đối với các đơn vị quản lý, nghề kinh doanh có điều kiện;
– Được miễn lệ phí môn bài, tham vấn, chỉ dẫn không tính tiền về các thủ tục hành chính thuế và cơ chế kế toán trong thời hạn 03 5 diễn ra từ ngày được cấp Giđấy chứng thực đăng ký công ty lần đầu;
– Miễn, giảm thuế thu nhập công ty có thời hạn theo quy định của luật pháp về thuế thu nhập công ty.
– Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của luật pháp về đất đai.
Luật cung cấp công ty bé và vừa 2017 có hiệu lực diễn ra từ 01/01/2018.

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Quy định mới về Giđấy phép, điều kiện xuất khẩu, nhập cảng
Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định việc điều hành theo giấy phép, theo điều kiện xuất khẩu, nhập cảng như sau:
– Chỉ vận dụng giải pháp điều hành theo điều kiện trong các trường hợp nhu yếu vì lý do thứ tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe số đông, thuần phong mỹ tục, bảo vệ môi trường.
– Việc vận dụng giải pháp điều hành theo giấy phép, theo điều kiện phải đảm bảo công khai, sáng tỏ; tiết kiệm thời kì, chi tiêu của cơ quan điều hành nhà nước và của thương gia.
– Trên cơ sở tuân thủ điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam là thành viên.
– Chính phủ quy định:
+ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng theo giấy phép, theo điều kiện;
+ Phương thức, khuôn khổ điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với hàng hóa thuộc Danh mục;
+ Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập cảng.
– Bộ, cơ quan ngang Bộ có bổn phận ban bố công khai Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng theo giấy phép, theo điều kiện và ban bố điều kiện xuất khẩu, nhập cảng đối với hàng hóa thuộc Danh mục.
Luật Quản lý ngoại thương 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Luật Du lịch 2017

Thay đổi về Danh mục phí, lệ phí diễn ra từ ngày 01/01/2018
Đây là nội dung đáng để mắt tại Luật Du lịch 2017 (khởi đầu có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/01/2018).
Theo đấy, sửa đổi, bổ sung mục 3.1 và mục 3.2 thuộc phần VII – Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du hý trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 2015. Chi tiết như sau:
– “Phí đánh giá, phân hạng cơ sở tạm trú du hý, cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn dùng cho khách du hý” sửa thành “Phí đánh giá xác nhận hạng cơ sở tạm trú du hý, cơ sở kinh doanh dịch vụ du hý khác đạt tiêu chuẩn dùng cho khách du hý”;
– “Phí đánh giá và cấp giấy phép kinh doanh lữ khách quốc tế” sửa thành “Phí đánh giá cấp Giđấy phép kinh doanh dịch vụ lữ khách quốc tế, Giđấy phép kinh doanh dịch vụ lữ khách nội địa”.
Cũng theo Luật Du lịch 2017, đối với chỉ dẫn viên du hý quốc tế, chỉ dẫn viên du hý nội địa đã được cấp thẻ chỉ dẫn viên du hý trước ngày 01/01/2018 được tiếp diễn hành nghề cho tới hết thời hạn ghi trên thẻ.

Luật viện trợ pháp lý 2017

Thêm nhiều nhân vật được viện trợ pháp lý từ ngày 01/01/2018
Đây là nội dung mới nổi trội được quy định tại Luật viện trợ pháp lý 2017 (khởi đầu có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/01/2018).
Theo đấy, ngoài những nhân vật được quy định tại Luật viện trợ pháp lý 2006, người được viện trợ pháp lý còn bao gồm:
Người bị kết tội từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi;
Người bị kết tội thuộc hộ cận nghèo;
Người thuộc 1 trong các trường hợp sau đây có gieo neo về vốn đầu tư:
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng lúc liệt sĩ còn bé;
Người nhiễm chất độc da cam;
Người từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;
Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình.
Nạn nhân của hành vi sắm bán người theo quy định của Luật Phòng, chống sắm bán người;
Người nhiễm HIV.
Xem cụ thể nội dung này tại Điều 7 của Luật viện trợ pháp lý 2017.

Bộ Luật hình sự 2017

1 số điểm mới nổi trội của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã phê chuẩn Luật số 12/2017/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (sau đây gọi gọn là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017).
Trong đấy, Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 có 1 số điểm mới nổi trội như sau:
– Người ko khiếu nại là người biện hộ thì không hề chịu bổn phận hình sự về tội ko khiếu nại tù nhân, trừ những trường hợp sau đây:
+ Các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh tổ quốc); hoặc
+ Tội khác là tù nhân đặc trưng nghiêm trọng do chính người nhưng mà mình biện hộ đang sẵn sàng, đang tiến hành hoặc đã tiến hành nhưng mà người biện hộ biết rõ lúc tiến hành việc biện hộ.
– Bổ sung Điều 217a quy định về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
– Huỷ bỏ Điều 292 quy định về Tội phân phối dịch vụ bất hợp pháp trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/01/2018.
Quy định mới về Tội cưỡng dâm có hiệu lực từ 01/01/2018
Đây là 1 trong những nội dung nổi trội tại Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, được Quốc hội Khóa XIV phê chuẩn ngày 20/6/2017.
Theo đấy, giả dụ BLHS 1999 chưa quy định rõ đối với tội cưỡng dâm gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân thì sang tới BLHS 2015, nội dung này đã được quy định 1 cách chi tiết và gần đây được sửa đổi như sau:
Người nào phạm tội cưỡng dâm nhưng mà gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân với tỉ lệ thương tổn thân thể từ 31% tới 60% (BLHS 2015 quy định tỉ lệ từ 11 – 45%) thì bị phạt tù từ 07 5 tới 15 5.
Ngoài ra, nếu phạm tội cưỡng dâm người dưới 16 tuổi nhưng mà gây rối loạn thần kinh và hành vi của nạn nhân với tỉ lệ thương tổn thân thể từ 31% tới 60% (BLHS 2015 quy định tỉ lệ từ 11 – 45%) thì bị phạt tù từ 12 5 tới 20 5.
Xem thêm các nội dung sửa đổi khác tại Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Luật điều hành sử dụng của cải nhà nước 2017

Cho phép sử dụng của cải công vào mục tiêu kinh doanh
Đây là nội dung nổi trội được quy định tại Luật điều hành, sử dụng của cải công 2017 đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 21/6/2017.
Theo đấy, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng của cải công vào mục tiêu kinh doanh, cho thuê trong các trường hợp:
– Của cải được giao, đầu cơ sắm sửa tiến hành nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng mà chưa sử dụng hết công suất.
– Của cải ko do ngân sách Nhà nước đầu cơ được sắm sửa theo dự án do cơ quan, người có thẩm quyền phê chuẩn để dùng cho hoạt động kinh doanh, cho thuê.
Thẩm quyền phê chuẩn đề án sử dụng của cải công vào mục tiêu kinh doanh cho thuê chi tiết như sau:
– Đối với của cải là cơ sở hoạt động sự nghiệp; của cải khác có trị giá phệ theo quy định của Chính phủ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan TW, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn đề án.
– Đối với của cải khác do Hội đồng điều hành hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê chuẩn.
Luật điều hành, sử dụng của cải công 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018 và thay thế Luật Quản lý, sử dụng của cải nhà nước 2008.

Luật đường sắt 2017

Quy định mới về đường sắt vận tốc cao
Ngày 16/6 cách đây không lâu, Luật đường sắt 2017 đã được Quốc hội phê chuẩn và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.
Theo đấy, dành 01 Chương để quy định về các vấn đề liên can tới đường sắt trên cao, đơn cử như:
– Đề xuất chung đối với đường sắt vận tốc cao (Kết nối hiệu quả các đô thị phệ, trung tâm kinh tế, vùng kinh tế trọng tâm và phương thức chuyên chở khác; Đảm bảo đồng bộ, tiên tiến, an toàn…).
– Chính sách tăng trưởng đường sắt vận tốc cao ( tăng trưởng đường sắt vận tốc cao kết nối các vùng kinh tế trọng tâm, xúc tiến phát triển kinh tế – xã hội…).
– Đề xuất đối với kết cấu cơ sở vật chất đường sắt vận tốc cao (đảm bảo bất biến, vững bền và phục vụ đề nghị kỹ thuật về an toàn, môi trường, phòng, chống cháy, nổ…).
– Quản lý, khai thác, bảo trì đường sắt vận tốc cao.
– Quản lý an toàn đường sắt vận tốc cao.
Những quy định nêu trên tại là cơ sở pháp lý để Chính phủ sẵn sàng các dự án đầu cơ, xây dựng đường sắt vận tốc cao ở thời khắc ngày nay và trong ngày mai.

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Quy định mới về Giao kèo chuyển giao công nghệ
Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định về việc giao ước giao kèo chuyển giao công nghệ như sau:
– Giao kèo phải được các đối tác ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của giao kèo, phụ lục giao kèo;
(Luật hiện hành 2006 chỉ đề nghị các đối tác ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các đối tác, đóng dấu giáp lai vào các trang của giao kèo và phụ lục nếu 1 trong các đối tác là tổ chức lúc có nhu cầu đăng ký giao kèo)
– Ngôn ngữ trong giao kèo do các đối tác thỏa thuận (ko còn quy định trường hợp cần giao dịch tại Việt Nam thì phải có giao kèo bằng tiếng Việt).
Ngoài ra, giao kèo chuyển giao thuộc 1 trong các trường hợp sau phải đăng ký với cơ quan nhà nước (trừ công nghệ giảm thiểu chuyển giao đã được cấp Giđấy phép chuyển giao):
– Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài;
– Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn hoặc NSNN, trừ trường hợp đã được cấp Giđấy chứng thực đăng ký kết quả thật hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Luật Chuyển giao công nghệ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Luật thủy lợi 2017

Trước lúc xả lũ phải công bố với chính quyền địa phương
Đây là nội dung đáng để mắt được quy định tại Luật thủy lợi 2017 (khởi đầu có hiệu lực diễn ra từ ngày 01/7/2018).
Theo đấy, tổ chức, tư nhân trước lúc vận hành xả lũ phải công bố cho chính quyền địa phương và các cơ quan có liên can theo thứ tự vận hành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.
Ngoài ra, Luật thủy lợi 2017 còn nói đến tới nhiều tiết mục quan trọng khác, như là:
– Hồ chứa thủy điện vận hành theo cơ chế điều tiết ngày phải có biện pháp đảm bảo công trình thủy lợi ở hạ du hoạt động phổ biến.
– Sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về khoáng sản nước tại Khoản 1 Điều 73 của Luật Khoáng sản nước 2012.
– Các loại giấy phép trong lĩnh vực thủy lợi đã được cấp trước ngày 01/7/2018 nhưng mà chưa hết thời hạn của giấy phép thì được tiếp diễn sử dụng cho tới lúc hết thời hạn.
Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 5 2001 hết hiệu lực diễn ra từ ngày Luật thủy lợi 2017 có hiệu lực thi hành.

Luật bổn phận đền bù nhà nước 2017

Cơ quan nhà nước phải chủ động xin lỗi lúc gây oan sai
Đây là nội dung nổi trội tại Luật bổn phận đền bù nhà nước 2017 được Quốc hội phê chuẩn ngày 20/6/2017. Theo đấy:
– Cơ quan trực tiếp điều hành người thi hành công vụ gây thiệt hại sẽ phải chủ động công bố bằng văn bản cho người bị thiệt hại về việc Nhà nước tổ chức tiến hành bình phục danh dự nhưng mà không hề đợi họ đề nghị.
– Nếu người bị thiệt hại đồng ý với nội dung công bố thì cơ quan công bố tiến hành bình phục danh dự, nếu ko đồng ý thì người bị thiệt hại có quan điểm để cơ quan có cơ sở tiến hành khôi phục danh dự.
– Trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu chưa tiến hành bình phục danh dự thì việc này được tiến hành lúc người bị thiệt hại có đề nghị bằng văn bản; trường hợp chối từ thì sẽ ko còn quyền đề nghị nữa.
– Trường hợp người bị thiệt hại chết thì cơ quan trực tiếp điều hành người thi hành công vụ gây thiệt hại phải tiến hành việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.
Luật bổn phận đền bù nhà nước 2017 chính thức có hiệu ngày 01/7/2018.

Luật vệ binh 2017

Các trường hợp chiến sĩ vệ binh được quyền nổ súng
Đây là nội dung đáng để mắt tại Luật Vệ binh 2017 được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn tại kỳ họp thứ 3.
Theo đấy, cán bộ, chiến sĩ vệ binh khi mà thi hành nhiệm vụ phải tuân thủ các nguyên lý sử dụng vũ khí quân dụng và chỉ được nổ súng trong các trường hợp sau đây:
– Cảnh báo nhân vật đang đột nhập vào khu vực, tiêu chí vệ binh.
– Nổ súng vào nhân vật đang đột nhập vào khu vực, tiêu chí vệ binh, sau lúc đã ra hiệu lệnh ngừng lại và bắn chỉ thiên nhưng mà ko hiệu quả.
– Vô hiệu hóa nhân vật đang có hành vi tấn công trực tiếp nhân vật vệ binh hoặc cán bộ, chiến sĩ vệ binh đang tiến hành nhiệm vụ.
– Các trường hợp khác theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017.
Luật Vệ binh 2017 khởi đầu có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01/7/2018.
Cùng lúc, Pháp lệnh vệ binh 5 2005 hết hiệu lực diễn ra từ ngày Luật Vệ binh 2017 có hiệu lực.

Luật điều hành, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017

06 trường hợp được nổ súng vào nhân vật ko cần cảnh báo
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017 nêu ra 06 trường hợp người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng vào nhân vật nhưng mà ko cần cảnh báo. Đơn cử như sau:
– Nhân vật đang sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ, vũ lực dọa nạt trực tiếp tới tính mệnh của người thi hành công vụ hoặc người khác;
– Nhân vật đang trực tiếp tiến hành hành vi cướp súng của người thi hành công vụ…
Xem thêm tại Khoản 2 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, nguyên liệu nổ và phương tiện cung cấp 2017.
Cùng lúc, Luật còn có những nội dung mới khác, như là:
– Ngoài tổ chức, công ty thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tổ chức, công ty khác lúc có đủ điều kiện vẫn được nghiên cứu, chế tác, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập cảng, tu sửa vũ khí.
– Bổ sung thêm nhân vật được trang bị vũ khí quân dụng, gồm: cảnh sát biển; cơ yếu; cơ quan dò xét của Viện kiểm sát quần chúng vô thượng.
– Dành 1 Chương riêng để quy định chi tiết về điều hành, sử dụng tiền chất thuốc nổ (Chương IV).
Luật này khởi đầu có hiệu lực diễn ra từ ngày 01/7/2018.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tổng #hợp #điểm #mới #Luật #được #thông #qua #trong #tháng


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/tong-hop-diem-moi-12-luat-duoc-thong-qua-trong-thang-6-2017/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button