Tổng hợp những thắc mắc về lập trình Scratch

Mình viết bài này để tổng hợp tất cả các thắc mắc liên quan đến lập trình Scratch của các bạn, đồng thời cũng mong muốn là nơi để các bạn chia sẻ những phương án giải quyết các thắc mắc đó.

Thắc mắc 1: Trong Scratch khi nhập liệu có cách nào để kiểm tra và bắt buộc người dùng nhập đúng kiểu dữ liệu đó hay không.

Ví dụ: Ta lập trình với mong muốn người dùng nhập vào một số nguyên, nhưng khi chạy người dùng nhập vào một chuỗi, hay số thực,… thì Scratch vẫn lấy giá trị đó để thực hiện. Có cách nào để bắt buộc người dùng phải nhập vào số nguyên không?

Trạng thái: Chưa giải quyết được.

Thắc mắc 2: Trong Scratch có biến kiểu “Danh sách” có thể nói tương tự mảng một chiều, vậy Scratch có kiểu biến giống như mảng hai chiều không

Trạng thái: Chưa giải quyết được.

Các bạn hãy cùng comment những thắc mắc về Scratch của mình hay có cách nào để giải quyết những thắc mắc trên nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button