Lớp 12

Tổng ôn Qúa trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) Sinh 12 năm 2021

Ban biên tập HOC247 xin giới thiệu đến các em nội dung tài liệu Tổng ôn Qúa trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) Sinh 12 năm 2021 nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học về quá trình nhân đôi ADN. Mời các em cùng tham khảo!

1. Kiến thức cần nhớ

1.1. Nguyên tắc:

– Nguyên tắc bổ sung:

            + A  liên kết với T bằng 2 liên kết hyđrô.

            + G  liên kết với X bằng  3 liên kết hyđrô.

– Nguyên tắc bán bảo toàn: Trong mỗi ADN con mới tạo ra, có một mạch của ADN mẹ còn một mạch mới được tổng hợp.

1.2. Diễn biến:

Xảy ra trong nhân tế bào,ở kỳ trung gian trước khi phân chia tế bào.

a. Tháo xoắn phân tử ADN: Nhờ các enzim tháo xoắn (enzim Hêlicaza), 2 mạch đơn của phân tử ADN tách nhau dần tạo nên chạc tái bản (hình chữ Y) và để lộ ra 2 mạch khuôn.

b. Tổng hợp các mạch ADN mới:

– Cả hai mạch ADN đều làm mạch khuôn.

– Enzim ADN polymeraza có nhiệm vụ gắn các nuclêôtit tự do với mỗi nuclêôtit trên hai mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung.

– Enzim ADN polymeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ – 3’ nên:

+ Ở mạch khuôn 3’ – 5’ thì mạch mới được tổng hợp liên tục (cùng chiều tháo xoắn).

+ Ở mạch khuôn 5’ – 3’ thì mạch mới được tổng hợp từng đoạn (ngược chiều tháo xoắn) tạo các đoạn Okazaki. Sau đó các đoạn này được nối lại nhờ  enzim nối (enzim ligaza).

3. Kết quả: một ADN mẹ tạo 2 ADN con giống nhau và giống mẹ.

2. Bài tập vận dụng

Câu 1: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là:

A. codon.                   

B. gen.            

C. anticodon.             

D. mã di truyền.

Câu 2: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?

A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục.

B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.

C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.

Câu 3: Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc:

A. bổ sung.                 

B. bán bảo toàn.         

C. bổ sung và bảo toàn.

D. bổ sung và bán bảo toàn.

Câu 4: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là:

A. ADN giraza           

B. ADN pôlimeraza   

C. hêlicaza      

D. ADN ligaza

Câu 5: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là:

A. 1800                      

B. 2400                      

C. 3000                      

D. 2040

Câu 6: Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi là

A. Cung cấp năng lượng.                

B. Tháo xoắn ADN.

C. Lắp ghép các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp.

D. Phá vỡ các liên kết hidro giữa hai mạch của ADN.

Câu 7: Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của ADN

A. theo chiều từ 3’ đến 5’.

B. di chuyển một cách ngẫu nhiên.

C. theo chiều từ 5’ đến 3’ trên mạch này và 3’ đến 5’ trên mạch kia.

D. theo chiều từ 5’ đến 3’.

Câu 8:  Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là:

A. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.

B. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi.

C. Sự nhân đôi của ADN chỉ xảy ra trên một mạch của ADN.

D. Trong 2 ADN mớ, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp.

Câu 9: Sau khi kết thúc hoạt động nhân đôi thì từ một ADN đã tạo ra

A. hai ADN mới hoàn toàn.            

B. một ADN mới hoàn toàn và một ADN cũ.

C. hai ADN mới, mỗi ADN có một mạch cũ và một mạch mới được tổng hợp.  

D. hai phân tử mARN.

Câu 10:  Sự nhân đôi của ADN còn được gọi là

A. Quá trình tái bản, tự sao.

B. Quá trình sao mã.

C. Quá trình phiên mã.

D. Quá trình dịch mã.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Tổng ôn Qúa trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) Sinh 12 năm 2021. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

  • Phương pháp giải dạng Tính số loại kiểu gen của mỗi gen trong quần thể Sinh học 12
  • Tổng hợp Một số công thức Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Sinh học 12

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button