TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI 1 ĐO ĐỘ DÀI VẬT LÝ 6

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Kiến thức:

  • Kể tên một số dụng cụ đo chiều dài.
  • HS biết xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo.

2. Kỹ năng:

  • Biết ước lượng gần đúng độ dài cần đo.
  • Đo độ dài trong 1 số tình huống thông thường.
  • Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo.

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

– Đo độ dài là so sánh độ dài đó với một độ dài khác đã được chọn làm đơn vị.

– Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét (m)(m)

Ngoài ra còn dùng các đơn vị: milimét (mm), xentimét (cm), đềximét (dm), kilômét (km)…

Để đo khoảng cách rất lớn trong vũ trụ, người ta dùng đơn vị năm ánh sáng: 1nas≈94611nas≈9461 tỉ km

– ĐO ĐỘ DÀI

Để đo độ dài ta dùng thước đo. Tùy theo hình dạng, thước đo độ dài có thể được chia ra thành nhiều loại: thước thẳng, thước cuộn, thước dây, thước xếp, thước kẹp…

Dụng cụ đo độ dài

Khi sử dụng bất kì dụng cụ đo nào cũng cần biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nó.

Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

Chú ý: Trong sinh hoạt, người ta thường gọi 1 cm là 1 phân; 1 dm = 10 cm là 1 tấc. 

Giải bài C1 trang 6 SGK Vật lí 6.

Đề bài

Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau :

1m = (1) ….. dm ; 1m = (2) ….. cm ;

1cm = (3) ….. mm ; 1km = (4) ….. m


Phương pháp giải:

Xem kiến thức cơ bản về đơn vị đo độ dài

Lời giải chi tiết:

(1) 1m = 10dm;

(2) 1m = 100cm;

(3) 1cm = 10mm;

(4) 1km = 1000m.

Giải bài C2 trang 6 SGK Vật lí 6.
Đề bài

Hãy ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em cho đúng không ?


Lời giải chi tiết

Em ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn bằng 6 gang tay (một gang tay của em khoảng 16cm), sau đó em dùng thước có chia khoảng kiểm tra lại ước lượng của em khi dùng gang tay là khoảng 96cm.


Giải bài C3 trang 6 SGK Vật lí 6. Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em

Đề bài

Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu cm. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không ?


Lời giải chi tiết

– Em ước lượng độ dài 1 gang tay của em. Sau đó dùng thước có chia khoảng để kiểm tra.

– Ví dụ : Ước lượng độ dài gang tay của em là 14cm. Em dùng thước có chia khoảng để đo thì độ dài gang tay của em là 16cm. 


Như vậy các bạn đó ước lượng gần đúng so với kết quả đo được.

Giải bài C4 trang 7 SGK Vật lí 6. Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết

Đề bài

Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải đang dùng thước nào trong những thước sau đây : thước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước mét (thước thẳng) ?


Lời giải chi tiết

a) Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn).

b) Học sinh dùng thước kẻ.

c) Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).

Giải bài C5 trang 7 SGK Vật lí 6.

Đề Bài: Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Phương pháp giải:

– Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

– Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

Lời giải chi tiết

Tùy theo thước đang sử dụng của học sinh. Ví dụ thông thường thước kẻ dùng cho học sinh là loại thước có:

– GHĐ của một thước là 20cm hoặc 30cm.

– ĐCNN của một thước là 1mm.

Giải bài C6 trang 7 SGK Vật lí 6.

Đề bài

Có 3 thước đo sau đây :

– Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm

– Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN  1mm.

– Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm

Hỏi nên dùng thước nào để đo :

a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?

b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?

c) Chiều dài của bàn học ?

Phương pháp giải:

– Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

– Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

Lời giải chi tiết

a) Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20cm. Vì vậy, để đo được chiều rộng của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước có GHĐ 20cm và ĐCNN là 1mm.

b) Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 lớn hơn 20cm. Vì vậy, để đo chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.

c) Để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

Giải bài C7 trang 7 SGK Vật lí 6.

Đề bài

Thợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải, các số đo cơ thể của khách hàng ?
Lời giải chi tiết

Thợ may thường dùng thước thẳng có GHĐ 1m hoặc 0,5m để đo chiều dài của mảnh vải và dùng thước dây để đo các số đo cơ thể của khách hàng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *