Môn GDCD

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng
Câu 1. Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra doA. Sự phát triển của sự vật, hiện tượngB. Sự tác động từ bên ngoàiC. Sự tác động từ bên trongD. Sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng Câu 2. Khẳng định nào dưới đây đúng về phủ định siêu hình?A. Phủ định siêu hình kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật cũ.B. Phủ định siêu hình thúc đẩy sự vật, hiện tượng phát triển.C. Phủ định siêu hình xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.D. Phủ định siêu hình là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn.
 Câu 3. Câu tục ngữ nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định siêu hình?A. Tre già măng mọcB. Tốt gỗ hơn tốt nước sơnC. Con hơn cha là nhà có phúcD. Có mới nới cũ Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định siêu hình?A. Người nông dân xay hạt lúa thành gạo ănB. Gió bão làm cây đổC. Người tối cổ tiến hóa thành người tinh khôn.D. Con người đốt rừng Câu 5. Câu nào dưới đây là biểu hiện của sự phủ định siêu hình?A. Nước chảy đá mòn.B. Dốt đến đâu học lâu cũng biếtC. Con hơn cha là nhà có phúcD. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh Câu 6. Tục ngữ nào dưới đây là phủ định siêu hình?A. ở bầu thì tròn, ở ống thì dàiB. cây có cội, nước có nguồnC. kiến tha lâu cũng đầy tổD. có thực mới vực được đạo
Câu 7. Khái niệm dùng để chỉ việc xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng gọi là phủ địnhA. biện chứng       B. siêu hìnhC. khách quan      D. chủ quan. Câu 8. Nội dung nào dưới đây là đặc trưng của phủ định siêu hình?A. Sự phủ định diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài.B. Sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vậtC. Sự phủ định diễn ra do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiênD. Sự phủ định diễn ra do ảnh hưởng của hoàn cảnh sống. Câu 9. Sự phủ định diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng là phủ địnhA. Tự nhiên          B. Siêu hìnhC. Biện chứng      D. Xã hội Câu 10. Phủ định biện chứng là sự phủ định diễn ra doA. Sự tác động của ngoại cảnhB. Sự phát triển của bản thân sự vật, hiện tượngC. Sự tác động của con ngườiD. Sự tác động thường xuyên của sự vật, hiện tượng Câu 11. Sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng là phủ địnhA. Biện chứng       B. Siêu hìnhC. Khách quan      D. Chủ quan Câu 12. Khẳng định nào dưới đây không đúng về phủ định biện chứng?A. Phủ định biện chứng kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng cũB. Phủ định biện chứng diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật, hiện tượngC. Phủ định biện chứng đảm bảo cho các sự vật, hiện tượng phát triển liên tụcD. Phủ định biện chứng không tạo ra và không liên quan đến sự vật mới
Câu 13. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng?A. Bão làm đổ câyB. Đổ hóa chất xuống hồ làm cá chếtC. Cây lúa trổ bôngD. Sen tàn mùa hạ Câu 14. Một trong những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng làA. Tính khách quanB. Tính chủ quanC. Tính di truyềnD. Tính truyền thống Câu 15. Một trong những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng làA. Tính kế thừaB. Tính tuần hoànC. Tính thụt lùiD. Tính tiến lên Câu 16. Phủ định biện chứng có những đặc điểm nào dưới đây?A. Tính khách quan và tính kế thừaB. Tính truyền thống và tính hiện đạiC. Tính dân tộc và tính kế thừaD. Tính khách quan và tính thời đại
 Câu 17. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứngA. Có trăng quên đènB. Có mới nới cũC. Mèo nhỏ bắt chuột nhỏD. Rút dây động rừng Câu 18. Nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật hiện tượng. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của phủ định biện chứng?A. Tính khách quanB. Tính truyền thốngC. Tính kế thừaD. Tính hiện đại Câu 19. Cái mới không ra đời từ hư vô mà ra đời từ trong long cái cũ. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của phủ định biện chứng?A. Tính truyền thốngB. Tính thời đạiC. Tính khách quanD. Tính kế thừa
Câu 20. Phủ định của phủ định được hiểu là sự phủ địnhA. Lần thứ nhấtB. Lần hai, có kế thừaC. Từ bên ngoàiD. Theo hình tròn Câu 21. Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định biện chứng?A. Xã hội tư bản chủ nghĩa thay thế xã hội phong kiếnB. Các giống loài mới thay thế giống loài cũC. Con người dùng hóa chất tiêu diệt sinh vậtD. Học sinh đổi mới phương thức học tập Câu 22. Câu tục ngữ nào dưới đây không phải là phủ định biện chứng?A. Sông lở cát bồiB. Uống nước nhớ nguồnC. Tức nước vỡ bờD. Ăn cháo đá bát
Câu 23. Khẳng định nào dưới đây phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng?A. Tự phê bình là đánh giá ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, nhằm phát huy cái tốt khắc phục cái xấu.B. Phê bình là đánh giá khuyết điểm của bản thân, nhằm khắc phục cái xấuC. Phê bình là chỉ ra khuyết điểm của người khác để họ sữa chữa cho tốtD. Tự phê bình là đánh giá ưu điểm và khuyết điểm, nhằm phát huy điểm mạnh của bản thân
Câu 24. Câu nào dưới đây thể hiện đặc điểm kế thừa của phủ định biện chứng?A. Người có lúc vinh, lúc nhục.B. Giấy rách phải giữ lấy lềC. Một tiền gà, ba tiền thócD. Ăn cây nào, rào cây nấy Câu 25. Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng?A. Đầu tư tiền sinh lãiB. Lai giống lúa mớiC. Gạo đem ra nấu cơmD. Sen tàn mùa hạ Câu 26. Ví dụ nào dưới đây là biểu hiện của phủ định siêu hình?A. Xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa phong kiếnB. Xây dựng nên văn hóa tiên tiếnC. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loạiD. Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc Câu 27. Quá trình phát triển từ trứng → tằm → nhộng →bướm → trứng là biểu hiện củaA. Phủ định biện chứngB. Phủ định siêu hìnhC. Phủ định quá khứD. Phủ định hiện tại Câu 28. Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng?A. Hết ngày đến đêmB. Hết mưa là nắngC. Hết hạ sang đôngD. Hết bĩ cực đến hồi thái lai Câu 29. Phương pháp học tập nào dưới đây không phù hợp với yêu cầu của phủ định biện chứng?A. Học vẹtB. Lập kế hoạch học tậpC. Ghi thành dàn bàiD. Sơ đồ hóa bài học Câu 30. Khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật, hiện tượng là quá trìnhA. Phủ định quá khứB. Phủ định của phủ địnhC. Phủ định cái cũD. Phủ định cái mới Câu 31. Theo Triết học Mác – Lênin cái mới phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Đó là sựA. Phủ định sạch trơnB. Phủ định của phủ địnhC. Ra đời của các sự vậtD. Thay thế các sự vật, hiện tượng. Câu 32. Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Điều này chỉ raA. Nguồn gốc phát triển của sự vật, hiện tượngB. Cách thức phát triển của sự vật, hiện tượngC. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượngD. Quá trình phát triển của sự vật, hiện tượngĐÁP ÁN

CÂU12345678910
ĐÁP ÁNBCDCAABABB
CÂU11121314151617181920
ĐÁP ÁNADCAAADADB
CÂU21222324252627282930
ĐÁP ÁNCADABBADAB
CÂU3132        
ĐÁP ÁNBC        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button