Tuyển chọn 11 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

Tuyển chọn 11 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

Chuyên đề 1: Tìm thành phần chưa biết của phép tính

Bài 1: Tìm x

 x + 678 = 2813         4529 + x = 7685             x – 358 = 4768              2495 – x  = 698

x  x 23 = 3082              36 x x = 27612             x : 42 = 938            4080 : x = 24

Bài 2: Tìm x

  1. x + 6734 = 3478 + 5782 2054 + x  = 4725 – 279

– 3254 = 237 x 145                                                   124 – x  = 44658 : 54

Bài 3: Tìm x

x x 24 = 3027 + 2589 42 x x  = 24024 – 8274

x : 54 = 246 x 185                                                        134260 : x  = 13230 : 54

Bài 4*: Tìm x

( x + 268) x 137 = 48498 ( x + 3217) : 215 = 348

( x – 2048) : 145 = 246                                  (2043 – x) x 84 = 132552

Chuyên đề 2: Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. Tính giá trị của biểu thức

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

   234576 + 578957 + 47958                                           41235 + 24756 – 37968

324586 – 178395 + 24605                                            254782 – 34569 – 45796

Chuyên đề 3: Vận dụng tính chất của các phép tính để tính nhanh.

Bài 1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763          2345 + 4257 – 345         5238 – 476 + 3476        1987 – 538 – 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643                                    3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 – 376 – 425                                          3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246  – 347

4638 – 2437 + 5362 – 7563                                         3576 – 4037 – 5963 + 6424

Chuyên đề 4; Mối quan hệ giữa các thành phần của phép tính 

A/ Vận dụng mối quan hệ để Tìm các thành phần của phép tính:

1- Tìm một số biết rằng nếu cộng số đó với 1359 thì được tổng là 4372.

– Tìm một số biết rằng nếu lấy 2348 cộng với số đó thì được tổng là 5247.

– Tìm một số biết rằng nếu trừ số đó cho 3168 thì được 4527.

– Tìm một số biết rằng nếu lấy 7259 trừ đi số đó thì được 3475.

2- Hai số có hiệu là 1536. Nếu thêm vào số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu ?

– Hai số có hiệu là 1536. Nếu bớt ở số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu ?

– Hai số có hiệu là 3241. Nếu bớt số bị trừ 81 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu ?

– Hai số có hiệu là 3241. Nếu thêm vào số bị trừ 81 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu ?

Chuyên đề 5 : Dấu hiệu chia hết

Kiến thức cần nắm:

– Học sinh nắm được 2 nhóm dấu hiệu cơ bản:

+ Dấu hiệu chia hết cho 2 ; 5.     (xét chữ số tận cùng)

+ Dấu hiệu chia hết cho 3 ; 9.     (xét tổng các chữ số)

+ Nắm được các dấu hiệu chia hết cho 4 ; 8

+ Nắm được các dấu hiệu chia hết cho 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 …

+ Nắm được một số tính chất của phép chia hết và phép chia có dư.

– Biết dựa vào dấu hiệu chia hết để xác định số dư trong các phép chia.

– Biết dựa vào dấu hiệu chia hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

Chuyên đề 6: Phân số – các phép tính về phân số

Bài1: Lấy ví dụ về 5 phân số nhỏ hơn1    ;  5 phân số lớn hơn1   ;   5 phân số tối giản.

 

Bài 2: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7 : 9              8 : 11            2001 : 2008            a : 7              b :  a + c         c : ( a + b )

Chuyên đề 7: Bài toán về quan hệ tỉ số

Dạng1: Tìm phân số của một số.

1 – Lớp 4B có 35 học sinh. Số học sinh nữ bằng 2/5 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam. (2 cách)

2 – Lớp 4A có 18 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3  số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh ? (2 cách)

3 – Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất.

4 – Một  hình chữ nhật có chiều dài 3/5m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

5- Một cửa hàng có 15 tạ gạo. Đã bán 2/3 số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại ? kg gạo?

– Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, rộng 18m. Người ta sử dụng 2/5 diện tích để đào ao, phần đất còn lại để làm vườn. Tính diện tích phần đất làm vườn.

6- Hùng có một số tiền, Hùng đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền còn lại bằng 3/5 số tiền đã tiêu. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền?

….

Chuyên đề 8: Giải bài toán có lời văn

  Bài toán rút về đơn vị:

– Có 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi có 16 thùng như thế thì chứa được bao nhiêu lít ?

– Biết 28 bao lúa như nhau thì chứa tổng cộng 1260 kg. Hỏi nếu có 1665 kg lúa thì chứa trong bao nhiêu bao?

– Xe thứ nhất chở 12 bao đường, xe thứ hai chở 8 bao đường, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 192 kg đường. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg đường ?

– Hai xe ôtô chở tổng cộng 4554 kg thức ăn gia súc, xe thứ nhất chở 42 bao, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg ?

– Cửa hàng có 15 túi bi, cửa hàng bán hết 84 viên bi và còn lại 8 túi bi. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu viên bi ?

– Có một số lít nước mắm đóng vào các can. Nếu mỗi can chứa 4 lít thì đóng được 28 can. Hỏi nếu mỗi can chứa 8 lít thì đóng được bao nhiêu can ?

Chuyên đề 9: Bài toán về công việc chung

1/ Có hai người cùng làm một công việc. Người thứ nhất làm một mình thì phải 3 giờ mới xong. Người thứ hai làm một mình thì phải 4 giờ mới xong. Hỏi nếu hai người cùng làm chung công việc đó thì sau bao lâu sẽ xong ?

– Có hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể. Vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 4giờ. Vòi thứ hai chảy đầy bể trong 6giờ. Bể không có nước, nếu cho hai vòi chảy vào bể cùng một lúc thì sau bao lâu bể sẽ đầy nước?

Chuyên đề 10: TOÁN VUI – SUY LUẬN

 – Gà Nâu và gà Mơ ấp trứng. Gà Nâu nói: ” Nếu tôi chuyển cho chị 2 trứng thì số trứng của hai ta ấp bằng nhau”. Gà Mơ nói: ” Nếu tôi chuyển cho chị 3 trứng thì thì số trứng của tôi chỉ bằng 1/2 số trứng của chị ấp “.

Hỏi mỗi con ấp bao nhiêu trứng ?

– 3 bạn Hồng, Hoa, Huệ dự thi học sinh giỏi lớp 5 đạt 3 giải: Nhất, nhì, ba. Sau khi nghe các bạn đoán:

+ Tùng giải ba.

+ Lâm không đạt giải ba.

+ Tú không đạt giải nhì.

– Ba bạn Tùng, Lâm, Tú làm bài kiểm tra toán đạt ba điểm: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 câu: ” Lâm

được điểm 10 “, ” Tùng không đạt điểm 10 “, ” Tú không được 9 ” thì chỉ có 1 câu đúng.

Tính số điểm của mỗi bạn.

Chuyên đề 11: Các bài toán về cân – đong – đo

 *- Một tấm vải dài 2m4dm. Muốn cắt lấy 6dm vải mà không có thước đo thì làm thế nào để cắt cho đúng ?

– Có một sợi dây dài 3m2dm. Muốn cắt lấy một đoạn dài 6dm mà không có thước đo thì làm thế nào để cắt cho đúng ?

– Có một sợi dây dài 3m6dm. Muốn cắt lấy một đoạn dài 9dm mà không có thước đo thì làm thế nào để cắt cho đúng ?

– Có một sợi dây dài 1m2dm. Không có thước đo, làm thế nào để cắt ra một đoạn dài 4dm5cm?

– Bình có một sợi dây dài 1m2dm, Bình muốn cắt ra một đoạn dây dài 4dm5cm nhưng không có thước đo nên không cắt được. Em hãy nghĩ cách giúp Bình.

Xem đầy đủ tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button