Tuyển chọn bài tập chương I hình học 8 theo chủ đề

Xin giới thiệu với các bạn Tuyển chọn bài tập chương I hình học 8 mà mình sưu tầm và áp dụng trong quá trình giảng dạy:

Tuyển chọn bài tập chương I hình học 8 – 12 câu hỏi đúng sai

CÂU Đ S
1. Hình thang cân là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau.
2. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
3. Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.
4. Hình thang có hai đáy bằng nhau là hình bình hành.
5. Hình thoi có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.
6. Hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo và có 4 trục đối xứng.
7. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.
8. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình thoi.
9. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.
10. Hình bình hành có một góc vuông là hình vuông.
11. Hình chữ nhật có 2 đường chéo bằng nhau và là phân giác của các góc hình chữ nhật.
12. Tứ giác vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi là hình vuông.

Tuyển chọn bài tập chương I hình học 8 – bài tập củng cố

Bài 1. Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của CD. Gọi I là giao điểm của AF và DE, K là giao điểm của BF và CE.

Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AECF là hình bình hành

b) Tứ giác AEFD là hình gì? Vì sao?

c) Chứng minh ráng tứ giác EIFK là hình chữ nhật

d) Tìm điều kiện của hình bình hành ABCD để tứ giác EIFK là hình vuông

Bài 2. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB; AC; CD; BD

a) CMR: Tứ giác MNPQ là hình bình hành

b) Tìm điều kiện của hình thang ABCD để tứ giác MNPQ là

– Hình thoi

– Hình chữ nhật

– Hình vuông

Bài 3.  Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB; BC; CD; DA

a) CMR: Tứ giác EFGH là hình bình hành

b) Hai đường chéo AC; BD của tứ giác ABCD cần điều kiện gì để tứ giác EFGH là

– Hình chữ nhật

– Hình thoi

– Hình vuông

Bài 4. Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC

a) Tứ giác BMNC là hình gì? Tại sao ?

b) Gọi E là điểm đối xứng của M qua N. Chứng minh rằng tứ giác AECM là hình thoi

c) Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để tứ giác AECM là :

– Hình chữ nhật

– Hình thoi

– Hình vuông

Bài 5. Cho  vuông tại A ,  trung tuyến AM .  Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB  và AC.

a) Chứng minh ADME là hình chữ nhật .

b) Chứng minh cân. Biết AB = 4dm , AC = 3dm . Tính AM.

c) Tìm điều kiện của để tứ giác ADME là hình vuông.

Trên đây là một số bài tập chương I hình học 8 để các bạn tham khảo. Chúc các bạn học tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button