Tuyển chọn những bài tập hình học hay và khó luyện thi vào lớp 10

Tuyển chọn những bài tập hình học hay và khó luyện thi vào lớp 10

Bài 1 Cho điểm A ở ngoài đường tròn tâm O. Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). M là điểm bất kì trên cung nhỏ BC (MB, MC). Gọi D, E, F tương ứng là hình chiếu vuông góc của M trên các đường thẳng AB, AC, BC; H là giao điểm của MB và DF; K là giao điểm của MC và EF.

1) Chứng minh:           a) MECF là tứ giác nội tiếp.          b) MF vuông góc với HK.

2) Tìm vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tích MD.ME lớn nhất.

Bài  2 Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng a, M là điểm thay đổi trên cạnh BC( M khắc B ) và N là điểm trên CD ( N khác C ) sao cho góc MAN bằng 45 độ.Đường chéo BD cắt AM và AN lần lượt tại P và Q.

a) Chứng minh rằng ABMQ là tứ giác nội tiếp.

b) Gọi H là giao điểm của MQ và NP. Chứng minh rằng AH vuông góc với MN.

c) Xác định vị trí điểm M và điểm N để tam giác AMN có diện tích lớn nhất.

Bài 3 Cho đường tròn (O ; R) và dây AC cố định không đi qua tâm. B là một điểm bất kì trên đường tròn (O ; R) (B không trùng với A và C). Kẻ đường kính BB’. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC.

1) Chứng minh AH // B’C.

2) Chứng minh rằng HB’ đi qua trung điểm của AC.

3) Khi điểm B chạy trên đường tròn (O ; R) (B không trùng với A và C). Chứng minh rằng điểm H luôn nằm trên một cung tròn cố định.

Bài 4  Cho đường tròn (O), dây AB không đi qua tâm. Trên cung nhỏ Ab lấy điểm M (M không trùng với A, B). Kẻ dây MN vuông góc với AB tại H. Kẻ MK vuông góc với AN (KÎAN).

  1. Chứng minh: Bốn điểm A, M, H, K thuộc một đường tròn.
  2. Chứng minh: MN là tia phân giác của góc BMK.
  3. Khi M di chuyển trên cung nhỏ AB. Gọi E là giao điểm của HK và BN. Xác định vị trí của điểm M để (MK.AN + ME.NB) có giá trị lớn nhất.

Và còn nhiều bài toán hay nữa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button